Çevre düzeni/Tr

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


In-depth Instructions

Çevre düzenleme; arazinin yükseltilmesi, alçaltılması ve düzleştirilmesini de içermek üzere çevre düzenleme araçlarının kullanımı yoluyla senaryolarda peyzajın yeniden şekillendirilmesine kullanılan terimdir.

Contents

Arazinin düzenlenmesi

Araç çubuğunu görmek için menü çubuğundaki arazi düzenleme düğmesine Çtuş.png basın. Bir kez tıklandığında arazi düzenleme araç çubuğu açılır.

Arazi düzenleme araç çubuğu

Tüm bu düğmeler ne yapar?

Düğmeler kendini açıklar. Soldan sağa:

Düğme Eylem Kısayol Açıklama
Lower land.png Arazi alçaltma düğmesi Q
Raise land.png Arazi yükseltme düğmesi W
Level land.png Düzleştirme düğmesi E
Clear title.png Arazi temizleme düğmesi D Araziyi temizler
Buy land.png Arazi satın alma düğmesi U Araziyi bir kenara koyun, kasaba gelişimini engelleyin ya da rakiplere karşı kullanın
Plant trees.png Ağaç dikme düğmesi I Ağaç dikme araç çubuğunu açar
Place sign.png Tabela koyma butonu O

Araziyi yükseltme

  • Raise land.png aracını seçin ve ardından karenin köşesine tıklayın.

Bir dağın tepesini yükseltirken, dağın tabanının da büyüyeceğine dikkat edin. Masraf, yükseklik için değil, değişim hacmi içindir. Son derece pahalı olduğu ve genç şirketleri iflas ettirebileceği için denizden arazi yükseltmekten kaçının. Fareyi tıklayıp sürükleyerek de bir arazi alanını yükseltebilirsiniz. İlk olarak, seçimin başlangıç karesi bir yükseltilir ve daha sonra seçilen alan başlangıç kenarına uyacak şekilde düzleştirilir, bu nedenle temelde yükseltme ve seviye aracının bir karşımıdır.

Seçilen alanı 45° döndürmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Araziyi alçaltma

  • Lower land.png aracını seçin ve ardından karenin köşesine tıklayın.

Kara, deniz düzeyine indirilebilir. Deniz düzeyindeki alanların su basmasına eğilimli olduğuna ve tüm karelerin suyla dolacağına dikkat edin. Fareyi tıklayıp sürükleyerek de bir arazi alanını alçaltabilirsiniz. İlk olarak, seçimin başlangıç karesi bir azaltılır ve daha sonra seçilen alan başlangıç kenarına uyacak şekilde düzleştirilir, bu nedenle temel olarak alçaltma ve düzey aracının bir karışımıdır.

Seçilen alanı 45° döndürmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Araziyi düzleştirme

Geniş bir alanda araziyi düzleştirmek için düzleştirme aracını kullanın.

  • Başlamak istediğiniz yerde fareye tıklayın ve basılı tutun. Düzleştirilmiş arazinin yüksekliği, başladığınız kare ile aynı yükseklikte olacaktır. Seçilen alanı 45° döndürmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.
  • Fareyi düzleştirmek istediğiniz alanın üzerine sürükleyin.
Bir alan seçildiğindeki görüntüsü
  • Alan istediğiniz gibi olduğunda düğmeyi bırakın ve alan düzleşecektir.
Alan düzeleştikten sonraki görüntüsü
  • Not: Arazi düzleştirme aracı, seçiminizde mümkün olduğunca çok araziyi yükseltir/alçaltır. Yüksekliği tek tek yükseltmek ya da indirmek için değiştirilemeyen herhangi bir kare, arazi düzleştirme aracı tarafından da değiştirilmez. Buna ek olarak, var olan herhangi bir altyapı, bina ya da engeller alan düz olduğunda ayakta kalacaktır.
  • Not: CTRL tuşunu basılı tutarak araziyi çapraz düzleyebilirsiniz.

Otomatik eğim

Otomatik eğim özelliği önceki sürümlerde ayarlar kısmında açık/kapalı şeklinde oyuncuların isteğine bırakılmışken yeni sürümlerde kendiliğinden işlemekte ve yapılan yolun altında bir temel oluşturmaktadır.

Not: Bazı nesneler (kanallar, bazı NewGRF endüstrileri ve kent binaları ve rakiplerin sahip olduğu arazi gibi), otomatik eğime bakmaksızın, nesnenin bulunduğu karelere temel eklenmesine ya da değiştirilmesine izin vermez.

Otomatik eğimin çalışması


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Personal tools