Úpravy krajiny/Cs

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


In-depth Instructions

Nabídka se zobrazí po kliknutí na tlačítko na úpravu krajiny Landscaping button.png na horní liště.

Nabídka pro úpravu krajiny

Contents

Shrnutí všech tlačítek

Tlačítko Funkce Zkratka Popis
Lower land.png Snížit zemi Q Sníží zemi
Raise land.png Zvýšit zemi W Vyvýší zemi
Level land.png Zarovnat zemi E Zarovná zemi ve vybraném poli
Clear title.png Vyklidit plochu D Vyklidí překážky na daném poli
Buy land.png Koupit zemi U Na koupené zemi nemůže nikdo kromě majitele stavět. Včetně měst.
Plant trees.png Sázet stromy I Otevře nabídku pro sázení stromů.
Place sign.png Umístit značku O Značení země je zdarma.

Snižování země

  • Výběrem tlačítka Lower land.png a kliknutím na roh čtverce sníží zemi.

Země se dá snížit až na úroveň moře, ale je třeba brát v potaz zaplavování těchto ploch. Zem se snižuje snadno kliknutím nebo tažením a výběrem velikosti pole, které bude o jedno snížené vzhledem ke startovní pozici. Takže tažením vznikne kombinace snížení a zarovnání.

Držením CTRL se výběr otočí o 45°

Vyvyšování země

  • Výběrem tlačítka Raise land.png a kliknutím na roh čtverce vyvýší zemi.

Upozorňujeme, že při vyvyšování země na vrcholku hory poroste hora celá. Cena se nepočítá podle výšky, ale podle množství vyvýšených čtverců. Je doporučeno se vyvarovat vyvyšování země ze dna moří, protože je to extrémě drahé a menší společnosti snadno sbankrotují. Zem se vyvyšuje snadno kliknutím nebo tažením a výběrem velikosti pole, které bude o jedno vyvýšené vzhledem ke startovní pozici. Takže tažením vznikne kombinace vyvýšení a zarovnání.

Držením CTRL se výběr otočí o 45°

Zarovnání země

  • Výběrem tlačítka Level land.png a kliknutím na roh čtverce a tažením zarovná zemi ve vybraném poli na výšku počátečního bodu.

Držením CTRL se výběr otočí o 45°

  • Výběr tažením
Výběr krajiny k zarovnání
  • Jakmile se tlačítko uvolní, země se zarovná
Zarovnaná země
  • Poznámka: Nástroj pro zarovnání zvýší/sníží tolik země, kolik je třeba uvnitř výběru. Pokud se políčko nedá zvýšit/snížit pomocí nástroju pro zvýšení a snížení, nástroj pro zarovnání to taky nezvládne. Všechny cesty a budovy zůstanou po zarovnání tak, jak jsou.

Autoslope

Expertní nastavení - Omezení - Autoslope.

Autoslope povoluje změnu terénu pod budovami a cestami bez mutnosti je odstranit. Automaticky přidá nebo odstraní vyztužené základy, podle potřeby.

Autoslope vypnuto
Autoslope zapnuto


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Personal tools