Ładunek/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Dla pełnej listy ładunków, zobacz kategorię.

W OpenTTD, ładunek jest tym, co twoja firma transportuje. Ładunki są produkowane przez przedsiębiorstwa i miasta, oraz są przez nie akceptowane.

Przedsiębiorstwa i budynki, które znajdują się w zasięgu stacji akceptują ładunki i pasażerów z danej stacji, oraz dostarczają ładunki na daną stację. (Przy wielu przedsiębiorstwach, do stacji zaliczają się tylke te, które są w zasięgu stacji. Zobacz artykuł o strefie zasięgu stacji dla reszty informacji.)

Jeśli ładunek znajduje się na stacji, automatycznie zmienia się ocena stacji o danym typie ładunku.

Passengers and Mail are also types of cargo, mainly produced and accepted by towns. Different building squares in towns accept differing amounts of passengers and other cargo. The acceptances can be found out by using the land area information tool (question mark). If a square can't accept a cargo by itself, the amount is noted by 1/8's. There has to be at least 8/8 of a cargo type in a station's catchment area for the station to accept that cargo.

Some industry tiles also accept 1/8 of passengers. Industries however, except for Oil Rigs, don't produce any passengers. Most notably, Steel Mills have many 1/8 squares and can accept passengers on their own. Furthermore, the Company Headquarters accepts and generates some passengers and mail to help players in the very beginning of the game.

See cargo income for more information on how income is calculated.

Below are charts and tables showing each Cargo in each climate, and what produces and accepts them.

Łańcuch przetwarzania

Produkcja i odbiór ładunku

Umiarkowany
Ładunek Produkowane przez Akceptowane przez
Węgiel Kopalnie węgla Elektrownie
Towary Fabryki, Rafinerie, Tartaki Miasta
Zboże Farmy Fabryki
Ruda żelaza Kopalnie rudy żelaza Huty
Poczta Miasta Miasta, Platformy wiertnicze
Żywiec Farmy Fabryki
Ropa Pola naftowe, Platformy wiertnicze Rafinerie
Pasażerowie Miasta, Platformy wiertnicze Miasta, Platformy wiertnicze
Żelazo Huty Fabryki
Kosztowności Banki Banki
Drewno Lasy Tartaki
Arktyczny
Cargo Produced By Accepted By
Coal Coal Mines Power Stations
Food Food Processing Plants Towns
Goods Printing Works, Oil Refineries Towns
Gold Gold Mines Banks
Livestock Farms Food Processing Plants
Mail Towns Towns
Oil Oil Wells Oil Refineries
Paper Paper Mills Printing Works
Passengers Towns Towns
Wheat Farms Food Processing Plants
Wood Forests Paper Mills
Tropikalny
Cargo Produced By Accepted By
Copper Ore Copper Ore Mines Factories
Diamonds Diamond Mines Banks
Food Food Processing Plants Towns
Fruit Fruit Plantations Food Processing Plants
Goods Factories, Oil Refineries Towns
Mail Towns Towns
Maize Farms Food Processing Plants
Oil Oil Wells Oil Refineries
Passengers Towns Towns
Rubber Rubber Plantations Factories
Water Water Supplies Water Towers
Wood Lumber Mills Factories
Zabawkowy
Cargo Produced By Accepted By
Batteries Battery Farms Toy Factories
Bubbles Bubble Generators Fizzy Drink Factories
Candyfloss (Cotton Candy) Candyfloss Forests (Cotton Candy Forests) Sweet Factories (Candy Factories)
Cola Cola Wells Fizzy Drink Factories
Fizzy Drinks Fizzy Drink Factories Towns
Mail Towns Towns
Passengers Towns Towns
Plastic Plastic Fountains Toy Factories
Sugar Sugar Mines Sweet Factories (Candy Factories)
Sweets (Candy) Sweet Factories (Candy Factories) Towns
Toffee Toffee Quarries Sweet Factories (Candy Factories)
Toys Toy Factories Toy Shops
Personal tools