Λειτουργικό σύστημα/El

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Το λειτουργικό σύστημα είναι το κύριο λογισμικό σύστημα στον υπολογιστή σας που τρέχει όλα τα προγράμματα που θέλετε να τρέξετε.

Contents

Συστήματα

Το OpenTTD έπι του παρόντος τρέχει στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

Υποστηριζόμενα

Μη υποστηριζόμενα

Εκδόσεις στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα δεν υποστηρίζονται. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα binaries δεν συντηρούνται απο τους developers του OpenTTD. Πολλές από αυτές τις εκδόσεις είναι πεπαλαιωμένες.

Συσκευές (μη υποστηριζόμενες)

Επιπλέον το OpenTTD τρέχει σε διάφορες συσκευές αναφερόμενες παρακάτω. Σημειωτέο πως καμία από αυτές τις εκδόσεις δεν υποστηρίζεται απο τους developers του OpenTTD. Πολλές απο αυτές είναι πεπαλαιωμένες.

Υπάρχουν προσπάθειες για μια ενωμένη έκδοση για φορητά συστήματα.

Personal tools