Πλοία/El

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Αντιμετώπιση προβλημάτων · Σύνδεσμοι

Τα πλοία είναι τα οχήματα με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στο OpenTTD, συχνά όμοια με αυτή ενός μικρού τρένου. Παρ’ όλα αυτά, ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι η χαμηλή τους ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλοίο μπορεί να ζημιώνεται για μεγάλες περιόδους έως ότου παραδώσει τα αγαθά του και φέρει έσοδα. Αν και είναι δυνατό να έχει κανείς ένα παιχνίδι μόνο με πλοία, είναι αρκετά δύσκολο. Το μεγαλύτερό τους πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος υποδομής: οποιοσδήποτε αριθμός πλοίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα λιμάνι, και δεν χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά όπως άλλα οχήματα. Αυτό τα κάνει ιδανικά για διαδρομές με πολύ μεγάλες ποσότητες (ειδικά μεγάλες πόλεις, αφού το χόβερκραφτ είναι αρκετά γρήγορα για πλοίο). Άλλη μια συνήθης χρήση είναι για τη μεταφορά πετρελαίου από εξέδρες, καθώς έχουν έτοιμη αποβάθρα. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με όλα τα πλοία στο παιχνίδι. Πατήστε το όνομα ενός πλοίου για να δείτε στατιστικά και λεπτομέρειες.

Λίστα Πλοίων

Εύκρατο/Πολικό/Τροπικό Παιχνιδότοπος
Επιβατηγά Πλοία
Δεξαμενόπλοια
Παιχνιδότοπος: χωρίς δεξαμενόπλοια
Πλοία Εμπορευμάτων

Δείτε Επίσης

Personal tools