Κύρια πύλη/El

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 39: Line 39:
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:4em">
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:4em">
 
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">[[OpenTTD/El|Εγχειρίδιο παιχνιδιών]]</div>
 
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">[[OpenTTD/El|Εγχειρίδιο παιχνιδιών]]</div>
Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξει. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, [[Ξεκινώντας/ElΞεκινώντας]] το άρθρο μας θα σας δείξει πώς να στήσει το πρώτο δρομολόγιο μεταφοράς σας, ή ίσως θα θέλατε να δοκιμάσετε το [[φροντιστήριο/El|φροντιστήριο].
+
Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξει. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, [[Ξεκινώντας/ElΞεκινώντας]] το άρθρο μας θα σας δείξει πώς να στήσει το πρώτο δρομολόγιο μεταφοράς σας, ή ίσως θα θέλατε να δοκιμάσετε το [[φροντιστήριο/El|φροντιστήριο]].
  
 
If you've played Transport Tycoon before, you may like to read the [[OpenTTD:Changes from TTD|comparison of OpenTTD and Transport Tycoon Deluxe]] to see what's changed. If you've played [[TTDPatch]] which contains some of the same improvements as OpenTTD, we also have a [[comparison of OpenTTD and TTDPatch features]].
 
If you've played Transport Tycoon before, you may like to read the [[OpenTTD:Changes from TTD|comparison of OpenTTD and Transport Tycoon Deluxe]] to see what's changed. If you've played [[TTDPatch]] which contains some of the same improvements as OpenTTD, we also have a [[comparison of OpenTTD and TTDPatch features]].

Revision as of 11:41, 21 October 2010

Translation.png

This article is being translated from English to Greek

Title of original article: Main Page
Percentage: 5%
  
  • Please help improve it by helping in drafting.
  • Use the Manual of Style for a correct edition.
  • Remember to remove this template once the article has been correctly translated.


Καλώς ήλθατε στο OpenTTD Wiki
Ένας χρήστης φτιαγμένος εγχειρίδιο και οδηγός ανάπτυξης για τους χρήστες και προγραμματιστές του ανοιχτού κώδικα Open Source Transport Tycoon Deluxe κλώνο.
OpenttdManual.png

Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξει. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, Ξεκινώντας/ElΞεκινώντας το άρθρο μας θα σας δείξει πώς να στήσει το πρώτο δρομολόγιο μεταφοράς σας, ή ίσως θα θέλατε να δοκιμάσετε το φροντιστήριο.

If you've played Transport Tycoon before, you may like to read the comparison of OpenTTD and Transport Tycoon Deluxe to see what's changed. If you've played TTDPatch which contains some of the same improvements as OpenTTD, we also have a comparison of OpenTTD and TTDPatch features.

Finally, for any general questions check the FAQ.

Code.png

This section covers all aspects of non-graphics OpenTTD development. For those new to development, the FAQ should answer any questions you have. You can then move on to current development or helping out with translation if you wish.

You can see the latest developments, expected features for the upcoming releases and the requested features list if you're interested in the current state of the project. If you're already a developer, the Development Documentation is useful.

We also have a development community on our IRC channel and in the development forum.

Graphics.png

The graphics section is where artists, NewGFX engine coders, and other graphics related developers collaborate on graphics development. Find out about the latest developments in 32bpp graphics (including the extra zoom levels), NewGrfs (8bpp) and more. Also, don't forget to check the Player Resources section below for other graphics-related resources.

The OpenTTD Community

If you want to learn more, help out writing documentation or get further gameplay help then check out the following:

EditDocs.png
Helping with the Documentation

The OpenTTD documentation is stored and edited using this wiki. Feel free to start editing as soon as you feel you can, but read the Manual of Style first, and make any tests in the Sandbox.

Visit the village pump to discuss any major changes or additions to the documentation, or you can start right in on requests posted in the article requests. Also:

  • Some articles need smaller changes to satisfy our needs, and there is a list of these. If you don't feel up to writing full articles then this may be a better place to start.
  • There are also some articles that require more work before they can be called finished, and you can browse them in Expand category.
  • Finally, there are articles concerning current events which will become outdated often - why not check the information in these is still current if you have a spare moment?
Help.png
Getting Help

Do you need further help that the manual can't provide? Then try our forums, the main source for help and developer's information, or join our IRC channel.

PlayerResources.png
Player Resources

This is a list of resources you may find useful that are not part of the manual.

Personal tools