Κύρια πύλη/El

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
 
(17 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Translation
+
{{-}}
|origin= Main Page
+
|from  = en
+
|to    = el
+
|Percentage =40
+
}}{{-}}
+
 
{{Other_languages
 
{{Other_languages
 
|en=Main Page
 
|en=Main Page
Line 18: Line 13:
 
|hu=Kezdőlap
 
|hu=Kezdőlap
 
|it=Pagina principale
 
|it=Pagina principale
 +
|ko=대문
 
|nl=Hoofdpagina
 
|nl=Hoofdpagina
 
|no=Forside
 
|no=Forside
Line 41: Line 37:
 
Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξετε. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, ο [[Οδηγός/El|Οδηγός]] θα σας δείξει πώς να στήσετε το πρώτο σας δρομολόγιο μεταφοράς και πως να συνεχίσετε να επεκτείνετε το δίκτυο σας.
 
Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξετε. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, ο [[Οδηγός/El|Οδηγός]] θα σας δείξει πώς να στήσετε το πρώτο σας δρομολόγιο μεταφοράς και πως να συνεχίσετε να επεκτείνετε το δίκτυο σας.
  
Αν έχετε παίξει ξανά Transport Tycoon, ίσως θα θέλατε να διαβάσετε την [[OpenTTD:Αλλαγές από το TTD/El|σύγκριση ανάμεσα στο OpenTTD και στο Transport Tycoon Deluxe]] για να δείτε τι έχει αλλάξει. Αν έχετε παίξει το [[TTDPatch/El|TTDPatch]], που περιέχει ορισμένες απο τις βελτιώσεις που έχει και το OpenTTD, έχουμε επίσης και μια [[Σύγκριση των χαρακτηριστικών του OpenTTD και του TTDPatch/El|Σύγκριση των χαρακτηριστικών του OpenTTD και του TTDPatch]].
+
Αν έχετε παίξει ξανά Transport Tycoon, ίσως θα θέλατε να διαβάσετε την [[OpenTTD:Αλλαγές από το TTD/El|σύγκριση ανάμεσα στο OpenTTD και στο Transport Tycoon Deluxe]] για να δείτε τι έχει αλλάξει. Αν έχετε παίξει το [[TTDPatch/El|TTDPatch]], που περιέχει ορισμένες απο τις βελτιώσεις που έχει και το OpenTTD, έχουμε επίσης και μια [[Σύγκριση των χαρακτηριστικών του OpenTTD και του TTDPatch/El|σύγκριση των χαρακτηριστικών του OpenTTD και του TTDPatch]].
  
 
Τέλος, για γενικές απορίες κατευθυνθείτε [[Συχνές ερωτήσεις/El|συχνές ερωτήσεις]].
 
Τέλος, για γενικές απορίες κατευθυνθείτε [[Συχνές ερωτήσεις/El|συχνές ερωτήσεις]].
Line 51: Line 47:
 
Αυτό το τμήμα καλύπτει όλες τις πτυχές του μη γραφικού development του OpenTTD. Γι'αυτούς νέους προς το development, οι [[Συχνές ερωτήσεις development/El|συχνές ερωτήσεις]] θα απαντήσουν όσες απορίες έχετε.  Έπειτα μπορείτε να προχωρήστε στο τωρινό  [[Ανάπτυξη λογισμικού/El|developement]] ή να βοηθήσετε στην  [[Διεθνοποίηση/El|μετάφραση]] αν θελήσετε.
 
Αυτό το τμήμα καλύπτει όλες τις πτυχές του μη γραφικού development του OpenTTD. Γι'αυτούς νέους προς το development, οι [[Συχνές ερωτήσεις development/El|συχνές ερωτήσεις]] θα απαντήσουν όσες απορίες έχετε.  Έπειτα μπορείτε να προχωρήστε στο τωρινό  [[Ανάπτυξη λογισμικού/El|developement]] ή να βοηθήσετε στην  [[Διεθνοποίηση/El|μετάφραση]] αν θελήσετε.
  
Μπορείτε να δείτε το [http://hg.openttd.org/openttd/trunk.hg/shortlog changelog] και να διαβάσετε το [http://www.tt-forums.net/viewforum.php?f=33 τμήμα development [Αγγ.]] των forum μας ή να επισκεφτείτε το [[IRC channel|κανάλι IRC [Αγγ.]]] αν σας ενδιαφέρει η τωρινή μορφή του project.<br>
+
Μπορείτε να δείτε το [http://hg.openttd.org/openttd/trunk.hg/shortlog changelog] και να διαβάσετε το [http://www.tt-forums.net/viewforum.php?f=33 τμήμα development (Αγγ.)] των forum μας ή να επισκεφτείτε το [[IRC channel|κανάλι IRC (Αγγ.)]] αν σας ενδιαφέρει η τωρινή μορφή του project.<br>
 
</div>
 
</div>
  
Line 62: Line 58:
 
</div>
 
</div>
  
<div style="background-color: #F5EDFC; border: 1px solid #E1BBFF; margin: 0; padding: 1em 1em 0em 1em;">
+
<div style="background-color: #F5EDFC; border: 1px solid #E1BBFF; margin: 0; padding: 1em 1em 0em 1em; text-align:center">
 
<div style="font-size:1.6em; font-weight:bold; text-align:center">Η κοινότητα OpenTTD</div>
 
<div style="font-size:1.6em; font-weight:bold; text-align:center">Η κοινότητα OpenTTD</div>
 
Αν θέλετε να μάθετε κι' άλλα, να βοηθήστε με την τεκμηρίωση  ή να βρείτε περισσότερη βοήθεια σχετική με το παιχνίδι, δείτε τα ακόλουθα:
 
Αν θέλετε να μάθετε κι' άλλα, να βοηθήστε με την τεκμηρίωση  ή να βρείτε περισσότερη βοήθεια σχετική με το παιχνίδι, δείτε τα ακόλουθα:
Line 72: Line 68:
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:4em">
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:4em">
 
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">Βοηθήστε με την τεκμηρίωση</div>
 
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">Βοηθήστε με την τεκμηρίωση</div>
The OpenTTD documentation is stored and edited using this <em>wiki</em>. Feel free to start editing as soon as you feel you can, but '''read the [[OpenTTD:Manual of Style|Manual of Style]] first''', and make any tests in the [[OpenTTD:Sandbox|Sandbox]].   
+
Η τεκμηρίωση του OpenTTD αποθηκεύεται και επεξεργάζεται σε αυτό το <em>wiki</em>. Αρχίστε την επεξεργασία όποτε μπορείτε, αλλά ''διαβάστε πρώτα το [[OpenTTD:Εγχειρίδιο μορφής/El|εγχειρίδιο μορφής]] πρώτα'', και κάντε όποιες δοκιμές στο [[OpenTTD:Πρόχειρο/El|πρόχειρο]].   
  
Visit the [[OpenTTD:Village Pump|village pump]] to discuss any major changes or additions to the documentation, or you can start right in on requests posted in the [[OpenTTD:Requested Articles|article requests]]. Also:
+
Επισκεφτέιτε το [[OpenTTD:Καφενείο/El|καφενείο]] για να συζητήσετε όποιες μεγάλες αλλαγές ή προςθήκες στην τεκμηρίωση, ή μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως με τις παραγγελίες στα [[OpenTTD:Ζητούμενα άρθρα/El|ζητούμενα άρθρα]]. Επίσης:
  
*Some articles need smaller changes to satisfy our needs, and there is a [[:Category:To do|list]] of theseIf you don't feel up to writing full articles then this may be a better place to start.  
+
*Μερικά άρθρα χρειάζονται μικρότερες αλλαγές για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας, και υπάρχει [[:Category:Λίστα θελημάτων/El|λίστα θελημάτων]] για αυτάΑν δεν αισθάνεστε έτοιμοι για να γράψετε ολόκληρα άρθρα ακόμα, τότε αυτό μπορεί να είναι καλύτερο μέρος να ξεκινήσετε.
  
*There are also some articles that require more work before they can be called finished, and you can browse them in [[:Category:Articles_to_be_expanded|Expand category]].  
+
*Υπάρχουν και κάποια άρθρα το οποίας χρειάζονται περισσότερη δουλειά πριν να μπορούν να τα αποκαλεστούν ολοκληρωμένα, και μπορείτε να τα βρείτε στην κατηγορία [[:Category:Άρθρα προς επέκταση/El|Επέκταση]].  
  
*Finally, there are articles concerning [[:Category:Current events|current events]] which will become outdated often - why not check the information in these is still current if you have a spare moment?
+
*Τέλος, υπάρχουν άρθρα σχετικά με τα [[:Category:Τρέχοντα γεγονότα/El|τρέχοντα γεγονότα]] το οποία γίνονται πεπαλαιωμένα συχνά- γιατί δεν ελέγχετε τις πληροφορίες σε αυτά είναι ακόμη τρέχοντες αν έχετε ένα λεπτό;
 
</div>
 
</div>
  
 
<div style="float:left">[[Image:Help.png|64px]]</div>
 
<div style="float:left">[[Image:Help.png|64px]]</div>
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:4em">
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:4em">
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">Getting Help</div>
+
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">Λαμβάνοντας βοήθεια</div>
Do you need further help that the manual can't provide? Then try our [http://www.tt-forums.net/viewforum.php?f=55 forums], the main source for help and developer's information, or join our [[IRC channel]].
+
Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια που δεν βρίσκετε στο εγχειρίδιο; Τότε δοκιμάστε τα [http://www.tt-forums.net/viewforum.php?f=55 φόρουμ μας (Αγγ.)], η κύρια πηγή για βοήθεια και πληροφορίες από τους προγραμματιστές, ή επισκεφτείτε [[IRC channel|το κανάλι IRC (Αγγ.)]].
 
</div>
 
</div>
  
 
<div style="float:left">[[Image:PlayerResources.png|64px]]</div>
 
<div style="float:left">[[Image:PlayerResources.png|64px]]</div>
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:1em">
 
<div style="margin-left:80px; margin-bottom:1em">
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">Player Resources'''</div>
+
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold">Βοηθήματα παιχτών'''</div>
This is a list of resources you may find useful that are not part of the manual.
+
Αυτή είναι μια λίστα πραγμάτων που μπορεί να βρείτε χρήσιμα τα οποία δεν είναι στο εγχειρίδιο.
*[[List of player-made scenarios|Scenarios]]
+
*[[Σενάρια/El|Λίστα σεναρίων φτιαγμένα από παίκτες]]
*[[NewGRF List]] and [[NewGRF Documentation]]
+
*[[Λίστα NewGRF/El|Λίστα NewGRF]] και [[Τεκμηρίωση NewGRF/El|Τεκμηρίωση NewGRF]]
*[[Advanced Settings|List of settings]]
+
*[[Προχωρημένες Ρυθμίσεις/El|Λίστα ρυθμίσεων]]
*[[Links]]
+
*[[Σύνδεσμοι/El|Σύνδεσμοι]]
*[http://www.tt-forums.net/viewforum.php?f=55 Forums]
+
*[http://www.tt-forums.net/viewforum.php?f=55 Φόρουμ (Αγγ.)]
*[[IRC channel]]
+
*[[IRC channel|Κανάλι IRC (Αγγ.)]]
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Latest revision as of 21:50, 5 June 2016


Καλώς ήλθατε στο OpenTTD Wiki
Ένα εγχειρίδιο φτιαγμένο από τους χρήστες και οδηγός προγραμματισμού για τους χρήστες και προγραμματιστές του ανοιχτού κώδικα κλώνο του Transport Tycoon Deluxe.
OpenttdManual.png

Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξετε. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, ο Οδηγός θα σας δείξει πώς να στήσετε το πρώτο σας δρομολόγιο μεταφοράς και πως να συνεχίσετε να επεκτείνετε το δίκτυο σας.

Αν έχετε παίξει ξανά Transport Tycoon, ίσως θα θέλατε να διαβάσετε την σύγκριση ανάμεσα στο OpenTTD και στο Transport Tycoon Deluxe για να δείτε τι έχει αλλάξει. Αν έχετε παίξει το TTDPatch, που περιέχει ορισμένες απο τις βελτιώσεις που έχει και το OpenTTD, έχουμε επίσης και μια σύγκριση των χαρακτηριστικών του OpenTTD και του TTDPatch.

Τέλος, για γενικές απορίες κατευθυνθείτε συχνές ερωτήσεις.

Code.png

Αυτό το τμήμα καλύπτει όλες τις πτυχές του μη γραφικού development του OpenTTD. Γι'αυτούς νέους προς το development, οι συχνές ερωτήσεις θα απαντήσουν όσες απορίες έχετε. Έπειτα μπορείτε να προχωρήστε στο τωρινό developement ή να βοηθήσετε στην μετάφραση αν θελήσετε.

Μπορείτε να δείτε το changelog και να διαβάσετε το τμήμα development (Αγγ.) των forum μας ή να επισκεφτείτε το κανάλι IRC (Αγγ.) αν σας ενδιαφέρει η τωρινή μορφή του project.

Graphics.png

Το τμήμα γραφικών είναι το μέρος όπου artists, προγραμματιστές μηχανής NewGFX, και άλλοι developers που σχετίζονται με τα γραφικά συνεργάζονται επάνω στο graphics development. Μάθετε για τα πιο πρόσφατα development στα βασικά γραφικά, τα NewGRF (Και 8bpp και 32bpp) και άλλα. Επίσης, μην ξεχάσετε να κοιτάξετε το τμήμα Πρώτες Ύλες Παικτών για άλλους πόρους σχετικούς με τα γραφικά.

Η κοινότητα OpenTTD

Αν θέλετε να μάθετε κι' άλλα, να βοηθήστε με την τεκμηρίωση ή να βρείτε περισσότερη βοήθεια σχετική με το παιχνίδι, δείτε τα ακόλουθα:

EditDocs.png
Βοηθήστε με την τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση του OpenTTD αποθηκεύεται και επεξεργάζεται σε αυτό το wiki. Αρχίστε την επεξεργασία όποτε μπορείτε, αλλά διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο μορφής πρώτα, και κάντε όποιες δοκιμές στο πρόχειρο.

Επισκεφτέιτε το καφενείο για να συζητήσετε όποιες μεγάλες αλλαγές ή προςθήκες στην τεκμηρίωση, ή μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως με τις παραγγελίες στα ζητούμενα άρθρα. Επίσης:

  • Μερικά άρθρα χρειάζονται μικρότερες αλλαγές για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας, και υπάρχει λίστα θελημάτων για αυτά. Αν δεν αισθάνεστε έτοιμοι για να γράψετε ολόκληρα άρθρα ακόμα, τότε αυτό μπορεί να είναι καλύτερο μέρος να ξεκινήσετε.
  • Υπάρχουν και κάποια άρθρα το οποίας χρειάζονται περισσότερη δουλειά πριν να μπορούν να τα αποκαλεστούν ολοκληρωμένα, και μπορείτε να τα βρείτε στην κατηγορία Επέκταση.
  • Τέλος, υπάρχουν άρθρα σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα το οποία γίνονται πεπαλαιωμένα συχνά- γιατί δεν ελέγχετε τις πληροφορίες σε αυτά είναι ακόμη τρέχοντες αν έχετε ένα λεπτό;
Help.png
Λαμβάνοντας βοήθεια

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια που δεν βρίσκετε στο εγχειρίδιο; Τότε δοκιμάστε τα φόρουμ μας (Αγγ.), η κύρια πηγή για βοήθεια και πληροφορίες από τους προγραμματιστές, ή επισκεφτείτε το κανάλι IRC (Αγγ.).

PlayerResources.png
Βοηθήματα παιχτών

Αυτή είναι μια λίστα πραγμάτων που μπορεί να βρείτε χρήσιμα τα οποία δεν είναι στο εγχειρίδιο.

Personal tools