Κύρια πύλη/El

From OpenTTD
Revision as of 14:18, 21 May 2015 by Ferrum (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Translation.png

This article is being translated from English to Greek

Title of original article: Main Page
Percentage: 40%
  
  • Please help improve it by helping in drafting.
  • Use the Manual of Style for a correct edition.
  • Remember to remove this template once the article has been correctly translated.


Καλώς ήλθατε στο OpenTTD Wiki
Ένα εγχειρίδιο φτιαγμένο από τους χρήστες και οδηγός προγραμματισμού για τους χρήστες και προγραμματιστές του ανοιχτού κώδικα κλώνο του Transport Tycoon Deluxe.
OpenttdManual.png

Το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σε βάθος για το πώς να παίξετε. Αν είστε νέος στο παιχνίδι, ο Οδηγός θα σας δείξει πώς να στήσετε το πρώτο σας δρομολόγιο μεταφοράς και πως να συνεχίσετε να επεκτείνετε το δίκτυο σας.

Αν έχετε παίξει ξανά Transport Tycoon, ίσως θα θέλατε να διαβάσετε την σύγκριση ανάμεσα στο OpenTTD και στο Transport Tycoon Deluxe για να δείτε τι έχει αλλάξει. Αν έχετε παίξει το TTDPatch, που περιέχει ορισμένες απο τις βελτιώσεις που έχει και το OpenTTD, έχουμε επίσης και μια Σύγκριση των χαρακτηριστικών του OpenTTD και του TTDPatch.

Τέλος, για γενικές απορίες κατευθυνθείτε συχνές ερωτήσεις.

Code.png

Αυτό το τμήμα καλύπτει όλες τις πτυχές του μη γραφικού προγραμματισμού του OpenTTD. Γι'αυτούς νέους προς τον προγραμματισμό, οι συχνές ερωτήσεις θα απαντήσουν όσες απορίες έχετε. Έπειτα μπορείτε να προχωρήστε στον τωρινό προγραμματισμό ή να βοηθήσετε στην μετάφραση αν θελήσετε.

You can see the latest developments, expected features for the upcoming releases and the requested features list if you're interested in the current state of the project. If you're already a developer, the Development Documentation is useful.

We also have a development community on our IRC channel and in the development forum.

Graphics.png

The graphics section is where artists, NewGFX engine coders, and other graphics related developers collaborate on graphics development. Find out about the latest developments in 32bpp graphics (including the extra zoom levels), NewGrfs (8bpp) and more. Also, don't forget to check the Player Resources section below for other graphics-related resources.

The OpenTTD Community

If you want to learn more, help out writing documentation or get further gameplay help then check out the following:

EditDocs.png
Helping with the Documentation

The OpenTTD documentation is stored and edited using this wiki. Feel free to start editing as soon as you feel you can, but read the Manual of Style first, and make any tests in the Sandbox.

Visit the village pump to discuss any major changes or additions to the documentation, or you can start right in on requests posted in the article requests. Also:

  • Some articles need smaller changes to satisfy our needs, and there is a list of these. If you don't feel up to writing full articles then this may be a better place to start.
  • There are also some articles that require more work before they can be called finished, and you can browse them in Expand category.
  • Finally, there are articles concerning current events which will become outdated often - why not check the information in these is still current if you have a spare moment?
Help.png
Getting Help

Do you need further help that the manual can't provide? Then try our forums, the main source for help and developer's information, or join our IRC channel.

PlayerResources.png
Player Resources

This is a list of resources you may find useful that are not part of the manual.

Personal tools