Bouw sporen/Nl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Removing tracks: Translated to Dutch)
 
(31 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Translation
 
|origin= Building tracks
 
|from  = en
 
|to    = nl
 
|Percentage =5
 
}}
 
 
 
{{Other_languages
 
{{Other_languages
 
|en=Building tracks
 
|en=Building tracks
 
|ca=Construir vies
 
|ca=Construir vies
|cs=
+
|de=Gleise verlegen
|de=
+
|el=
+
 
|es=Construir vías
 
|es=Construir vías
|fi=
+
|fr=Construction de voies
|fr=
+
|nl=Bouw sporen
|hr=
+
|pt=Construir Vias
|hu=
+
|it=
+
|lb=
+
|nl=Sporen aanleggen
+
|no=
+
|pl=
+
|pt=
+
 
|ru=Строительство колеи
 
|ru=Строительство колеи
|sk=
 
|sl=
 
|sr=
 
|tr=
 
|vi=
 
|zh=
 
 
|language_page=nl
 
|language_page=nl
 
}}{{-}}{{Tutorial/Nl}}
 
}}{{-}}{{Tutorial/Nl}}
  
 
<!-- for search bot mainly -->
 
<!-- for search bot mainly -->
In deze tutorial leert je de nodige vaardigheden om '''sporen aan te leggen''' en vervolgens om '''sporen te verwijderen'''.
+
In deze tutorial leer je de nodige vaardigheden om '''sporen aan te leggen''' en vervolgens om '''sporen te verwijderen'''.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
 
==Hoe leg ik sporen aan?==
 
==Hoe leg ik sporen aan?==
  
Om the beginnen, moet je eerst de toolbar ''Bouw spoorwegen'' openen - klik hiervoor op de knop ''Bouw spoorwegen'' [[Image:manual_html_m772c5b23.png]] in de menubar:
+
Om the beginnen, moet je eerst de werkbalk ''Bouw spoorwegen'' openen - klik hiervoor op de knop ''Bouw spoorwegen'' [[Image:manual_html_m772c5b23.png]] in de [[spelinterface/Nl#De_menubalk|menubalk]]:
  
[[Image:Bouw_spoorwegen_nl.png|none|frame|De toolbar ''Bouw spoorwegen'']]
+
[[Image:Bouw_spoorwegen_nl.png|none|frame|De werkbalk ''Bouw spoorwegen'']]
  
 
Naast het aanleggen van sporen op vlakke terreinen kan er ook [[Bouwen op hellingen/Nl|gebouwd worden op hellingen]]. Er zijn 2 manieren om dit te doen:
 
Naast het aanleggen van sporen op vlakke terreinen kan er ook [[Bouwen op hellingen/Nl|gebouwd worden op hellingen]]. Er zijn 2 manieren om dit te doen:
Line 49: Line 27:
 
== Bouwen met de gerichte spoor knoppen ==
 
== Bouwen met de gerichte spoor knoppen ==
  
Druk op een van de spoorweg bouw knoppen ( [[Image:Build_rail.png]] ). Het voorbeeld gebruikt de 4e knop.
+
Druk op een van de knoppen in de werkbalk '''bouw spoorwegen''' ( [[Image:spoorbouwen2.png]] ). Het voorbeeld gebruikt de 4e knop.
  
 
=== Spoor aanleggen ===
 
=== Spoor aanleggen ===
#Plaats de cursor boven de tegel waar je je spoor wilt beginnen en druk op de linker muisknop.
+
#Plaats de cursor boven de tegel waar je je spoor wilt beginnen en druk op de linker muisknop.<br/>[[Image:spoorbouwen3.png|none|frame|Nieuw spoor aanleggen]]
<br/>[[Image:Laying_track_1.png|none|frame|Nieuw spoor aanleggen]]
+
#Sleep de cursor naar waar het spoor moet eindigen.<br/>[[Image:spoorbouwen4.png|none|frame|Nieuw spoor aanleggen]]
#Sleep de cursor naar waar het spoor moet eindigen.<br/>[[Image:Laying_track_2.png|none|frame|Nieuw spoor aanleggen]]
+
#Laat de muisknop los en het spoor zal verschijnen.<br/>[[Image:spoorbouwen5.png|none|frame|Je nieuwe spoor]]
#Laat de muisknop los en het spoor zal verschijnen.<br/>[[Image:Laying_track_3.png|none|frame|Je nieuwe spoor]]
+
  
 
=== Spoor verwijderen ===  
 
=== Spoor verwijderen ===  
Om spoor te verwijderen '''selecteer je het Verwijder gereedschap''' ( [[Image:Toggle_clear_active.png|Verwijder knop]] ). Het witte vierkant zal nu rood worden. Nu kun je over bestaande sporen '''klikken en slepen''' om ze te verwijderen. Klik nogmaals op de Verwijder knop om het uit te zetten. Je kunt ook de '''R''' knop als shortcut gebruiken.
+
Om spoor te verwijderen '''selecteer je het Verwijder gereedschap''' ( [[Image:bulldozer.png|Verwijder knop]] ). Het witte spoor zal nu rood worden. Nu kun je over bestaande sporen '''klikken en slepen''' om ze te verwijderen. Klik nogmaals op de Verwijder knop om het uit te zetten. Je kunt ook de '''R''' knop als sneltoets gebruiken.
  
== Using Autorail tool ==
+
== Het gebruik van de Autorail tool ==
First '''select the Autorail''' button ( [[Image:Build_autorail.png|Autorail button]] ) from the railway construction toolbar. You cursor will change to represent Autorail feature.
+
Om te beginnen kies je de '''Autorail''' knop ( [[Image:autospoor.png|Autorail knop]] ) uit de werkbalk '''bouw spoorwegen'''. De cursor verandert om de Autorail te representeren.
[[Image:AutorailTut1.png|none|frame|Selecting Autorail feature]]
+
[[Image:spoorbouwen6.png|none|frame|Selecteren van de Autorail functie]]
  
=== Placing tracks ===
+
=== Spoor plaatsen ===
#Placing horizontal/vertical straight pieces (along squares) is the easiest. Put your cursor over any square and '''click & drag''' along the squares. The white lines represent your future tracks.<br/>You can click in a square and move your mouse in different directions to see how new tracks would be placed.<br/>[[Image:AutorailTut2.png|none|frame|Laying a straight piece of tracks]]
+
# Het plaatsen van horizontale/verticale rechte stukken (in de richting van het grid) is het makkelijkst. Plaats de cursor over een willekeurig vlak en '''klik & sleep''' in de richting van de vlakken. De witte lijnen representeren je toekomstige spoor.<br/>Je kunt nu in een vlak klikken en de muis in allerlei richtingen bewegen om een gevoel te krijgen hoe het nieuwe spoor gebouwd gaat worden.<br/>[[Image:AutorailTut2.png|none|frame|Een recht stuk spoor leggen]]
#Release your mouse cursor and you will have built a straight piece of tracks.<br/>[[Image:AutorailTut3.png|none|frame|A newly built straight piece of tracks]]
+
#Laat de muisknop los en je hebt een recht stuk spoor gebouwd.<br/>[[Image:AutorailTut3.png|none|frame|Een vers gebouwd stuk nieuw spoor]]
#Placing diagonal tracks is just the same, '''click & drag''' from one square to another. Note that a diagonal track, unlike a horizontal / vertical track, occupies only half a square - meaning you can put two diagonal tracks onto one square.<br/>[[Image:AutorailTut4.png|none|frame|Laying a diagonal piece of tracks]]
+
#Diagonaal spoor plaatsen is hetzelfde: '''klik & sleep''' van het ene vlak naar het andere. Je zult hierbij zien dat diagonaal spoor maar een half vlak beslaat, in tegenstelling tot horizontaal / vertikaal spoor. Je kunt dus twee diagonalen binnen één vlak plaatsen.<br/>[[Image:AutorailTut4.png|none|frame|Een diagonaal stuk spoor leggen]]
#Autorail tool works fine with hilly terrain, showing you how tracks will be placed on a non-uniform landscape.
+
#De Autorail tool werkt ook prima met heuvelachtig terrein, omdat het je precies laat zien hoe je spoor eruit zal zien in heuvelachtig landschap.
 
:{|
 
:{|
| [[Image:AutorailTut5.png|none|frame|Laying a piece of tracks over a hilly terrain]]
+
| [[Image:AutorailTut5.png|none|frame|Stukken spoor leggen over heuvelachtig terrein]]
| [[Image:AutorailTut6.png|none|frame|Laid a piece of tracks over hills]]
+
| [[Image:AutorailTut6.png|none|frame|Een stuk spoor over de heuvels]]
 
|}
 
|}
=== Removing tracks ===
+
=== Spoor verwijderen ===
There are two ways to remove pieces of tracks (besides the dynamite ( [[Image:Clear_title.png|Dynamite tool]] ) tool)
+
Er zijn twee manieren om spoor te verwijderen (eigenlijk drie, maar [[Image:Clear title.png|Dynamiet]] tellen we even niet mee)
  
*The easy way to remove tracks is to hold down the CTRL key.
+
*De makkelijke manier is het inhouden van de CTRL toets.
  
#To '''remove a piece''' of tracks, '''hold CTRL''' and '''click & drag''' along existing piece of tracks. Just as you would when building tracks.<br/>[[Image:AutorailTut7.png|none|frame|Deleting a piece of tracks (with CTRL)]]
+
#Om '''een stuk spoor''' te verwijderen, '''houd CTRL ingedrukt''' en '''klik & sleep''' over een bestaand stuk spoor. Dit werkt precies zo als het leggen van spoor.<br/>[[Image:AutorailTut7.png|none|frame|Een stuk spoor verwijderen (met CTRL)]]
#Release the mouse and the tracks will be sold.<br/>[[Image:AutorailTut8.png|none|frame|A newly deleted piece of tracks]]
+
#Laat de muisknop los en het spoor wordt afgebroken en verkocht.<br/>[[Image:AutorailTut8.png|none|frame|Een zojuist verwijderd stuk spoor]]
  
*The second way is to '''select the Remove tool''' ( [[Image:Toggle_clear_active.png|Clear button]] ). The white rail-lines will change to red lines. Now you can simply '''click & drag''' along the existing tracks to remove them. Click the tool button again to deselect it. You can also use the '''R''' key shortcut. Note that where you have two diagonal pieces of track running alongside each other in the same square, you need to be accurate and only click the actual piece track you want to remove.  Just clicking anywhere in the square is not the way to do it.
+
*De tweede methode is het selecteren van de '''Verwijder tool''' ( [[Image:bulldozer.png|Verwijder knop]] ). De witte spoor-lijnen worden nu rood. Nu kun je bestaand spoor met '''klik & sleep''' over het bestaande spoor verwijderen. Een tweede klik op de knop zet het verwijderen weer uit. Je kunt ook de '''R''' toets gebruiken. Let op dat bij twee diagonalen in hetzelfde vlakje je goed moet mikken om het juiste stuk spoor weg te halen.
:[[Image:AutorailTut11.png|none|frame|Deleting a piece of tracks with clear button]]
+
:[[Image:AutorailTut11.png|none|frame|Een stuk spoor verwijderen met de verwijder knop]]
  
== Connection types ==
+
== Verbinding types ==
There are two angles at which the tracks can connect.
+
Er zijn twee hoeken waaronder spoor verbonden kan worden.
  
 
===45&#176;===  
 
===45&#176;===  
Below is a 45&#176; connection, a train can pass through one such connection without slowing down. However, if the same train is on more than one 45&#176; connection at once, it will slow down.
+
Hieronder staat een voorbeeld van een 45&#176; connectie. Een trein kan één zo'n verbinding passeren passeren zonder dat hij hoeft te vertragen. Een tweede hoek van 45&#176; binnen de lengte van de trein zorgt ervoor dat de trein wel vertraagt.
[[Image:AutorailTut9.png|frame|none|45&#176; rail connections]]
+
[[Image:AutorailTut9.png|frame|none|45&#176; spoorverbindingen]]
  
 
===90&#176;===
 
===90&#176;===
This is a 90&#176; connection. '''A train slows down considerably''' every time is has to pass one of these.
+
Dit is een voorbeeld van een 90&#176; connectie. '''Een trein wordt aanzienlijk vertraagd''' als het zo'n verbinding passeert!
  
If the advanced setting "Forbid trains and ships to make 90&#176; turns" is enabled, then trains cannot pass this kind of connection and will stop and reverse like the end of the line.
+
Als in de geavanceerde instellingen "Verbied treinen en schepen om 90&#176; bochten te maken" aangezet is, dan zullen treinen zulke bochten niet maken. Ze zullen dan stoppen en omdraaien alsof het einde van het spoor bereikt is.
[[Image:AutorailTut10.png|frame|none|90&#176; rail connections]]
+
[[Image:AutorailTut10.png|frame|none|90&#176; spoorverbindingen]]
  
You will find that you can become very proficient at laying tracks if you master the '''A''', Ctrl+A and '''D''' shortcut keys - A for Autorail (Ctrl for remove) and D for Dynamite. Use '''X''' to toggle tree and building transparency/visibility - also very useful. See also the [[Hotkeys|list of shortcut keys]].
+
Na wat oefenen word je vanzelf handig in het leggen van spoor als je de '''A''' (auto spoor), Ctrl+A (Spoor verwijderen) en '''D''' (dynamiet, bom) sneltoetsen onthoudt. De '''X''' toets is ook er handig, want die maakt gebouwen doorzichtig. Zie ook de [[Sneltoetsen/Nl|sneltoetsenlijst]].
  
<span style="float: right">[[Depo bouwen/Nl|'''Volgende''': Depo’s bouwen]] &raquo;</span>
+
<span style="float: right">[[Depots bouwen/Nl|'''Volgende''': Depots bouwen]] &raquo;</span>
  
[[Category: Railways]]
+
[[Category:Spoorwegen/Nl]]

Latest revision as of 11:23, 13 August 2012


In deze tutorial leer je de nodige vaardigheden om sporen aan te leggen en vervolgens om sporen te verwijderen.

Contents

[edit] Hoe leg ik sporen aan?

Om the beginnen, moet je eerst de werkbalk Bouw spoorwegen openen - klik hiervoor op de knop Bouw spoorwegen Manual html m772c5b23.png in de menubalk:

De werkbalk Bouw spoorwegen

Naast het aanleggen van sporen op vlakke terreinen kan er ook gebouwd worden op hellingen. Er zijn 2 manieren om dit te doen:

 • Door gebruik te maken de eerste 4 knoppen om in 1 richting sporen aan te leggen (gemakkelijk, maar traag)
 • Door gebruik te maken van de autorail tool (iets minder makkelijker, maar veel sneller)

[edit] Bouwen met de gerichte spoor knoppen

Druk op een van de knoppen in de werkbalk bouw spoorwegen ( File:Spoorbouwen2.png ). Het voorbeeld gebruikt de 4e knop.

[edit] Spoor aanleggen

 1. Plaats de cursor boven de tegel waar je je spoor wilt beginnen en druk op de linker muisknop.
  Nieuw spoor aanleggen
 2. Sleep de cursor naar waar het spoor moet eindigen.
  Nieuw spoor aanleggen
 3. Laat de muisknop los en het spoor zal verschijnen.
  Je nieuwe spoor

[edit] Spoor verwijderen

Om spoor te verwijderen selecteer je het Verwijder gereedschap ( Verwijder knop ). Het witte spoor zal nu rood worden. Nu kun je over bestaande sporen klikken en slepen om ze te verwijderen. Klik nogmaals op de Verwijder knop om het uit te zetten. Je kunt ook de R knop als sneltoets gebruiken.

[edit] Het gebruik van de Autorail tool

Om te beginnen kies je de Autorail knop ( Autorail knop ) uit de werkbalk bouw spoorwegen. De cursor verandert om de Autorail te representeren.

Selecteren van de Autorail functie

[edit] Spoor plaatsen

 1. Het plaatsen van horizontale/verticale rechte stukken (in de richting van het grid) is het makkelijkst. Plaats de cursor over een willekeurig vlak en klik & sleep in de richting van de vlakken. De witte lijnen representeren je toekomstige spoor.
  Je kunt nu in een vlak klikken en de muis in allerlei richtingen bewegen om een gevoel te krijgen hoe het nieuwe spoor gebouwd gaat worden.
  Een recht stuk spoor leggen
 2. Laat de muisknop los en je hebt een recht stuk spoor gebouwd.
  Een vers gebouwd stuk nieuw spoor
 3. Diagonaal spoor plaatsen is hetzelfde: klik & sleep van het ene vlak naar het andere. Je zult hierbij zien dat diagonaal spoor maar een half vlak beslaat, in tegenstelling tot horizontaal / vertikaal spoor. Je kunt dus twee diagonalen binnen één vlak plaatsen.
  Een diagonaal stuk spoor leggen
 4. De Autorail tool werkt ook prima met heuvelachtig terrein, omdat het je precies laat zien hoe je spoor eruit zal zien in heuvelachtig landschap.
Stukken spoor leggen over heuvelachtig terrein
Een stuk spoor over de heuvels

[edit] Spoor verwijderen

Er zijn twee manieren om spoor te verwijderen (eigenlijk drie, maar Dynamiet tellen we even niet mee)

 • De makkelijke manier is het inhouden van de CTRL toets.
 1. Om een stuk spoor te verwijderen, houd CTRL ingedrukt en klik & sleep over een bestaand stuk spoor. Dit werkt precies zo als het leggen van spoor.
  Een stuk spoor verwijderen (met CTRL)
 2. Laat de muisknop los en het spoor wordt afgebroken en verkocht.
  Een zojuist verwijderd stuk spoor
 • De tweede methode is het selecteren van de Verwijder tool ( Verwijder knop ). De witte spoor-lijnen worden nu rood. Nu kun je bestaand spoor met klik & sleep over het bestaande spoor verwijderen. Een tweede klik op de knop zet het verwijderen weer uit. Je kunt ook de R toets gebruiken. Let op dat bij twee diagonalen in hetzelfde vlakje je goed moet mikken om het juiste stuk spoor weg te halen.
Een stuk spoor verwijderen met de verwijder knop

[edit] Verbinding types

Er zijn twee hoeken waaronder spoor verbonden kan worden.

[edit] 45°

Hieronder staat een voorbeeld van een 45° connectie. Een trein kan één zo'n verbinding passeren passeren zonder dat hij hoeft te vertragen. Een tweede hoek van 45° binnen de lengte van de trein zorgt ervoor dat de trein wel vertraagt.

45° spoorverbindingen

[edit] 90°

Dit is een voorbeeld van een 90° connectie. Een trein wordt aanzienlijk vertraagd als het zo'n verbinding passeert!

Als in de geavanceerde instellingen "Verbied treinen en schepen om 90° bochten te maken" aangezet is, dan zullen treinen zulke bochten niet maken. Ze zullen dan stoppen en omdraaien alsof het einde van het spoor bereikt is.

90° spoorverbindingen

Na wat oefenen word je vanzelf handig in het leggen van spoor als je de A (auto spoor), Ctrl+A (Spoor verwijderen) en D (dynamiet, bom) sneltoetsen onthoudt. De X toets is ook er handig, want die maakt gebouwen doorzichtig. Zie ook de sneltoetsenlijst.

Volgende: Depots bouwen »

Personal tools