Category:Przedsiębiorstwa/Pl

From OpenTTD
Revision as of 19:56, 19 January 2013 by Globus3 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Skategoryzowana lista przedsiębiorstw w OpenTTD. Przedsiębiortwa są podzielone przez klimaty i pozycję w łańcuchu przemysłu. Pełna lista przedsiębiorstw jest przedstawiona poniżej.

Pages in category "Przedsiębiorstwa/Pl"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

Personal tools