Console/Nl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Commando's voor bestanden: Some more commands)
m (Multiplayer commando's: Replace some parameter names with dutch words)
Line 162: Line 162:
 
|Ja
 
|Ja
 
|-
 
|-
|move <client-id> <company-id>
+
|move <client-id> <bedrijf id>
 
|Verplaatst een speler naar bedrijf naar keuze, gebruik daarvoor het id van het bedrijf of 255 om een speler naar de toeschouwers te verplaatsen.
 
|Verplaatst een speler naar bedrijf naar keuze, gebruik daarvoor het id van het bedrijf of 255 om een speler naar de toeschouwers te verplaatsen.
 
|Nee
 
|Nee
Line 178: Line 178:
 
|Nee
 
|Nee
 
|-
 
|-
|stop_ai <company-id>
+
|stop_ai <bedrijf id>
 
|Stopt een bestaande AI, het bedrijf wordt daarna meteen verwijderd van de map.
 
|Stopt een bestaande AI, het bedrijf wordt daarna meteen verwijderd van de map.
 
|Nee
 
|Nee

Revision as of 01:47, 14 April 2011

Translation.png

Dit artikel wordt vertaald vanuit het oorspronkelijk Engelse artikel: Console.

Percentage: 15%
  

U kunt een bijdrage leveren door te helpen bij het verbeteren van de tekst.

  • Maak gebruik van de Stijlhandleiding voor de juiste bewerking.
  • Vergeet niet om dit sjabloon te verwijderen zodra het artikel correct vertaald is.


De console laat je toe om de geschiedenis van een chat in een multiplayer spel te overlopen en commando's in DOSstijl uit te voeren in OpenTTD. De meeste commando's worden gebruikt voor het instellen van multiplayer servers (EN).

Contents

The OpenTTD Console

De console gebruiken

Om de console te openen druk je op de tilde (~) of druk je op de toets links van de '1' op het toetsenbord. Het symbool kan verschillen naargelang de gebruikte toetsenbord (zoals de Duitse toetsenborden moet je 2 keer op ^ drukken). Daarnaast kan je de console ook in- of uitschakelen door in het helpmenu de optie "Schakel console aan/uit" te kiezen.
Nadat de console open is, kan je beginnen met commando's in te typen, zoals "help" gevolgd door enter.

Tips:

  • Scroll doorheen de console met shift + omhoog/omlaag of shift + Page up/Page down.
  • Scroll doorheen de geschiedenis van de console met de pijltoetsen omhoog en omlaag.
  • Maak de console groter door ctrl + enter.
  • Plak tekst vanuit het klembord naar de console door de combinatie ctrl + v (alleen Windows).

Console commando's

Hier is een lijst van alle beschikbare commando's in OpenTTD. Vierkante haakjes betekend "optioneel". Een vertikale lijn betekend "of". De lijst is zodanig georganiseerd dat de meest gebruikte commando's bovenaan staan. Er is ook een alfabetische lijst (EN) beschikbaar van de commando's. Onthoud dat je parameters ook tussen quotes kan plaatsen in de console!

Help commando's

Command Omschrijving
help [<item>] Toont de console help, door een <item> mee te geven krijg je hulp voor dat specifieke commando of variabele.
list_cmds [<filter>] Noemt alle beschikbare commando's op, optioneel alleen met commando's die beginnen op <filter>.
list_vars [<filter>] Noemt alle beschikbare variabelen op, optioneel alleen met commando's die beginnen op <filter>.
list_aliases Noemt alle beschikbare aliassen (EN).
list_patches Noemt alle geavanceerde instellingen op.

Spel commando's

Deze commando's werken in enkelspeler modus en op servers.

Commando Omschrijving
newgame Start een nieuw spel.
restart Herstart hetzelfde spel.
connect <host> Verbind met een netwerkspel dat draait op <host>. Niet beschikbaar op servers.
reconnect Verbind opnieuw met de server waar je het laatst op zat. "(Geïntroduceerd in r17466, beschikbaar in versie 1.0 en later)"
save <nummer | bestand> Bewaar het huidige spel als <nummer> of <bestand>
load <nummer | bestand> Laad het spel <nummer> of <bestand>
part Verlaat het huidige spel en ga terug naar het menu. Niet beschikbaar op servers.
exit / quit Verlaat het spel.

Multiplayer commando's

Deze commando's kunnen gebruikt worden om een multiplayer game server (EN) te runnen. Sommige commando's werken ook voor andere spelers op de server.

Commando Omschrijving Spelers
kick <ip | client-id> Kick een speler met het IP <ip> of id <client-id>. Nee
ban <ip | client-id> Ban een speler met het IP <ip> of id <client-id>. Nee
unban <ip> Verwijderd een ban voor <ip>. Nee
banlist Noemt alle verbannen IP's op Nee
reset_company (EN) <bedrijf-id> Verwijderd een bedrijf met het id <bedrijf-id>. Nee
pause Pauzeer een netwerkspel. Nee
unpause Laat een netwerkspel weer afspelen. Nee
clients Noemt client id, naam, id bedrijf en IP adres op van iedere speler. Ja
companies Toont een lijst van spelers en hun eigenschappen zoals bedrijfsnaam, huidige waarde van het bedrijf, aantal voertuigen, enz... Nee
status Toont de status van alle verbonden spelers. Nee
server_info Toont het huidige aantal spelers en het limiet. Nee
say "<msg>" Verzend een bericht met de tekst <msg> naar alle spelers. Ja
say_client <client-id> "<msg>" Verzend een bericht met de tekst <msg> naar speler <client-id>. Ja
say_player <player-id> "<msg>" Verzend een bericht met de tekst <msg> naar iedereen in het bedrijf met het id <player-id>. Ja
rcon <wachtwoord> "<commando>" Voert een <commando> uit op de server, geautoriseerd met een <wachtwoord> terwijl je verbonden bent als speler. Het wachtwoord moet lokaal op de server ingesteld worden door het commando "rcon_pw <wachtwoord>". Ja
join <bedrijf id> [<wachtwoord>] Voeg jezelf toe aan het bedrijf <bedrijf id>, <wachtwoord> is alleen nodig als het bedrijf beschermd is met een wachtwoord. Ja
spectate Alias voor "join 255" Ja
move <client-id> <bedrijf id> Verplaatst een speler naar bedrijf naar keuze, gebruik daarvoor het id van het bedrijf of 255 om een speler naar de toeschouwers te verplaatsen. Nee
client_name <client-id> <naam> Verander de naam van een speler met id <client-id> naar <naam>, handig voor spelers met offensieve namen. Nee
list_ai Noemt alle beschikbare ai's op op de server. Ja
start_ai <ai> Start een beschikbare AI. Nee
stop_ai <bedrijf id> Stopt een bestaande AI, het bedrijf wordt daarna meteen verwijderd van de map. Nee

Commando's voor bestanden

Commando Omschrijving
cd <map | nummer> Verander de huidige werkmap naar <map> or <nummer>.
ls / dir Noemt alle bestanden op in de huidige map.
pwd Toont de huidige werkmap.
rm <nummer | bestand> Verwijderd een savegame op naam of indexnummer.
Commando Omschrijving
script <file> Record a script to the file named <file>.
exec <script> <?> Executes a local script file.
return Stop executing a running script.
Commando Omschrijving
content update Updates the list of available online content.
content upgrade Select all files which are upgrades (of locally existing files)
content select (ID / all) Select item by ID or select all
content unselect (ID / all) Unselect item by ID or unselect all
content state Show the state (selected / unselected) of all items
content download Download all selected online content

Andere commando's

Commando Omschrijving
screenshot [big | nocon] Takes a screenshot. 'big' makes a screenshot of the whole map. 'nocon' hides the console for a normal screenshot.
alias <name> <commando> Create an alias named <name> bound to <commando>.
set <setting_name> [<newvalue>] Get and set the setting from the console. If <newvalue> is ommitted

the current value is printed. See Console Settings for a listing of all available settings.

dump_vars Print all known variables and their values.
getseed Returns the seed used to create the game, for randomly generated games. The seed can be used to reproduce the same starting map.
scrollto <tegel> Scroll to the tile numbered <tegel>; accepts hexadecimal (prexifed with 0x) and decimal values. Use the land area information tool to get the number of a specific tile.
clear Clears the console screen.
echo <text> Print out <text> on the console.
echoc <kleur> <text> Print out <text> in color <kleur>. <kleur> is a number between 0 and 255.
info_cmd <commando> Show technical information on the commando <commmand>.
info_var <variable> Show technical information on the variable <variable>.
debug_level [<level>] Get / set the debugging levels of different parts of the game.
resetengines Resets all use-age and availability of engines.

Variabelen

Here is a list of variables available in OpenTTD. See the value of a variable by typing set variablename. Change the value by typing set variablename followed by the new value. Set boolean variables with 'on' or 'off'. Reset a text variable to empty by using * as new value.

Server variabelen

Variable Omschrijving Standaardwaarde
autoclean_companies Automatically shut down inactive companies to free them up for other players. Customize with 'autoclean_(un)protected' and 'autoclean_novehicles' off
autoclean_protected Automatically remove the password from an inactive company after the given amount of months. 36
autoclean_unprotected Automatically shut down inactive companies after the given amount of months. 12
autoclean_novehicles Automatically shut down companies without vehicles after the given amount of months. 0
max_clients Maximum number of players allowed on the server 10
max_companies Maximum number of companies allowed in the game 8
max_join_time Maximum amount of time (ticks) a client is allowed to join 500
max_spectators Maximum number of spectators allowed on the server 10
min_active_clients Automatically pause the game when the number of active players is less than this amount. 0
net_frame_freq Number of frames before a command will be (visibly) executed 1
net_sync_freq Number of frames to check if the game is still in sync 100
pause_on_join Set if the server should pause gameplay while a client is joining. This might help slow users. on
rcon_pw Remote connection password, used to modify a server while connected as a client. Use '*' to disable rcon.
restart_game_year Auto-restart the server when Jan 1st of the set year is reached. Use '0' to disable this. 0
server_advertise Set if the server will advertise to the master server and show up there. on
server_ip IP that the server binds to. Changes take effect the next time you start a server. Use 'all' or '0.0.0.0' to bind to any IP. 0.0.0.0
server_name Name of the server for multiplayer.
server_port Server port number; change this if your firewall interferes. Changes take effect the next time you start a server. 3979 (TCP & UDP)
server_pw Server password to protect your server; only clients with the password can join. Use '*' to clear the password.

Andere variabelen

Variable Omschrijving Standaardwaarde
name Your name for multiplayer Player
company_pw Your company password; only clients with the password can join. Use '*' to clear the password.
developer Redirect debugging output from the console/command line to the ingame console (value '2'). 1
Personal tools