FAQ/Cs

From OpenTTD
Revision as of 05:41, 17 June 2012 by tacsipacsi (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Je možné v nejnovějším patchi 1.0.5 používat český překlad včetně diaktritiky?

Ano, máte možnost přepnout z angličtiny do češtiny přímo v nastavení hry včetně českých měst i měny.

Personal tools