Gra wieloosobowa/Pl

From OpenTTD
Revision as of 16:05, 9 February 2013 by Globus3 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Multiplayer
Postępy: 30%
  


OpenTTD posiada dużo lepszy system gry wieloosobowej, w porównaniu z oryginalnym w Transport Tycoon Deluxe. Na serwerze może być 15 firm, i maksymalnie 255 podłączonych klientów. Można grać we własnej firmie, lub w trybie kooperacji z innym graczem.
Rozgrywka w trybie gry wieloosobowej

Contents

Połączenie z serwerem

 • Wejdź do Trybu gry wieloosobowej, poprzez kliknięcie przycisku w Oknie głównym.
Wybierz serwer gry.
 • By zobaczyć listę publicznych gier, wybierz opcję Internet z menu "Połączenie" i kliknij "Znajdź serwery" na dole ekranu.
 • Wpisz swoje imię!
 • Wybierz serwer z listy, by zobaczyć więcej informacji.
 • Kliknij "Przyłącz się do gry". Powinno wyskoczyć osobne okno "Lobby gry wieloosobowej".


Lista serwerów po lewej stronie pokazuje następujące informacje:

 • Nazwa: Nazwa serwera, lub tylko jego IP, jeśli jest problem z połączeniem.
 • Klientów: Ilość klientów i firm w grze.
  • Format: połączonych klientów / maksymalnie klientów - aktywnych firm / maksymalnie firm
 • Rozmiar mapy: Ilość pól na mapie (np. 1024x1024)
 • Data: Aktualny rok gry.
 • Lata: Ilość minionych lat od początku gry.
 • Ikonka kłódki (opcjonalnie): Serwer jest prywatny i zabezpieczony hasłem.
 • Zielona/Pomarańczowa/Czerwona kropka: Kompatybilność serwera z twoją wersją OpenTTD lub twoimi NewGRF-ami.
 • Mała flaga: Flaga kraju, w którym jest hostowany serwer.

Pobieranie brakujących NewGRF-ów

Jeśli chcesz wejść na serwer, przy którym jest pomarańczowa kropka (brakujące NewGRF), musisz kliknąć "Znajdź zgubiony dodatek online" you can click on the NewGRF Settings button and then on check online content to see if the missing NewGRFs are available through the online content system.

Server join bananas.png

If you still can't resolve some NewGRFs you might want to try searching for it using the GRF Crawler.

Wchodzenie do gry

In the next screen you will see a detailed list of who is already in the game, and several options on how to join the game.

Join multiplayer game
 • Click "New company" to start playing from scratch, OR
 • Select a company without a lock icon and click "Join company" to play for that company, OR
 • Click "Watch Game" to enter the game as a spectator.


The company list on the left shows the following information:

 • Company Name
 • Lock Icon: The company is private and protected with a password.
 • Red/Green Light: Shows if there is still a connected client playing for that company.


Rozgrywka

Once you are in the game, gameplay is the same with a few extra features.

Note that the game may pause sometimes. This can happen while new players join the game, when there are less than the minimum active clients or when the server administrator manually pauses the game. If the game is paused that is displayed as usually in the status bar. The reason appears in the message area at the bottom left of the screen. You can't change the pause state as a client. Nobody can use the fast forward mode.

Chatowanie

3. The Chat Display Area
 • Start chatting by pressing Enter. A text entry window will open above the status bar.
 • Change who you talk to by using the client list; see below.
 • Chat and connection messages display in the bottom left of the screen. Players text is the color of their company. Spectators' text is gray.
 • Open the console to see message history.
 • SHIFT+ENTER (SHIFT+T) sends a message to all players, CTRL+ENTER (CTRL+T) sends a message to all team mates and ENTER (T) is customizable

Lista graczy

The client list
 • Open the company list Manual html 12e20f5b.png menu and click "Client list" to see which clients are connected and what company they are playing for.
 • Click on a client to open another menu with the following options:
 • Private Message: Send a chat message to only the selected client.
 • Speak to company: Send a chat message to everyone in the selected client's company.
 • Speak to all: Send a chat message to everyone.
 • Give money: Give up to £20,000,000 to the selected client.

The client list also tells who the server is. If the server has a name next to it, that person is running a listen server. If the server has no name to it, then it is a dedicated server.

Hasło firmy

Enter your password here
 • To prevent unwanted clients from joining your company, click the company list button and then the password button. Enter your password here.
 • To remove your password, set the password to nothing.
 • You have to set your password on every server.

Dołączanie pomiędzy firmami

As of OpenTTD 0.7.0 (or more precise since r15242) it is possible to move between companies/spectator and create new companies without having to rejoin the game

Nowa firma

You can find the 'New Company' option in the company list, it is only available if you are a spectator. If the servers 'max_companies' limit has been reached, this option is grayed out

company list as spectator

Dołączanie do firmy

Every company window has a join button (only displayed if you are not in that company).

company join button

A padlock displayed next to the join button indicates the company is password protected. Trying to join this company will prompt you for the password.

password protected company + pw prompt

Dołączanie do obserwatorów

If you are in a company and want to spectate for a little, or plan to start a new company and must join spectators first, the company list now shows the item 'Spectate' where the 'New Company' item was listed before. If the servers 'max_spectators' limit has been reached, this option is grayed out.

join spectators

Błąd synchronizacji

A desync error occurs when one or more players move out of sync with the server. After a short while, the player will be ejected from the game with the following message:

Desync.png

Desyncs are always bugs in OpenTTD, which can be put into three classes: calling (Interactive)Random() in the wrong place, not rebuilding caches correctly, or coding errors like overflows. They are NOT caused by a too slow computer, too slow internet connection etc.

Zobacz też

Personal tools