Nákup vlaků/Cs

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Tips for buying trains)
 
(11 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
{{překlad/Cs
+
{{Other_languages
|origin= Buying trains
+
|from  = en
+
|to    = cs
+
|Percentage =1
+
}}{{Other_languages
+
 
|en=Buying trains
 
|en=Buying trains
 
|ca=Compra de trens
 
|ca=Compra de trens
Line 22: Line 17:
 
#Otevře se okno - Železniční depo ...... Kliknem na '''Nová vozidla'''. A otevře se nové okno.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial2.png|none|frame|Nové lokomotivy a vagony]]
 
#Otevře se okno - Železniční depo ...... Kliknem na '''Nová vozidla'''. A otevře se nové okno.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial2.png|none|frame|Nové lokomotivy a vagony]]
 
#V okně Nové lokomotivy a vagony. '''Vyberete si lokomotivu''' a pokud jste s lokomotivou spokojeni klepnete na tlačítko '''Koupit vůz'''.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial3.png|none|frame|Koupit vůz]] Otevře se nové okno - to je váš vlak, okno zobrazuje kde vlak je (prozatím - v depu). Později otevřete okno s [[orders|příkazy]] pro tento vlak. Kliknutím na depo otevřete okno depa.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial5.png|none|frame|Okno vlaku.]] Potom je vidět vlak v okně depa.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial4.png|none|frame|Nový vlak v depu]]
 
#V okně Nové lokomotivy a vagony. '''Vyberete si lokomotivu''' a pokud jste s lokomotivou spokojeni klepnete na tlačítko '''Koupit vůz'''.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial3.png|none|frame|Koupit vůz]] Otevře se nové okno - to je váš vlak, okno zobrazuje kde vlak je (prozatím - v depu). Později otevřete okno s [[orders|příkazy]] pro tento vlak. Kliknutím na depo otevřete okno depa.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial5.png|none|frame|Okno vlaku.]] Potom je vidět vlak v okně depa.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial4.png|none|frame|Nový vlak v depu]]
#Nyní můžete '''vybrat vagóny''' a koupit je stejným spůsobem jako jste koupili '''lokomotivu''' řekněme že chcete koupit 7 vagónů. Pokud existuje pouze jedna lokomotiva v depu budou se vagóny připojovat za ni. Různé typy vozů lze přidat do stejného vlaku (např. 5 vozů na zrno a 3 pro dobytek).<br/>[[Image:BuildTrainTutorial6.png|none|frame|Koupě vagónů]]
+
#Nyní můžete '''vybrat vagóny''' a koupit je stejným spůsobem jako jste koupili '''lokomotivu''' řekněme že koupíte 7 vagónů. Pokud existuje pouze jedna lokomotiva v depu budou se vagóny připojovat za ni. V jednom vlaku můžete mít různé vagóny. (např. 5 vozů na zrno a 3 pro dobytek pro vlak který bude jezdit na statek.).<br/>[[Image:BuildTrainTutorial6.png|none|frame|Koupě vagónů]]
 
#Nyní byste měli vidět nový vlak s vozy v depu.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial7.png|none|frame|Nový vlak v depu.]]
 
#Nyní byste měli vidět nový vlak s vozy v depu.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial7.png|none|frame|Nový vlak v depu.]]
  
 
==Tipy pro nákup vlaků==
 
==Tipy pro nákup vlaků==
Every engine and wagon takes up '''half a game square''' (exclude some NewGraphics vehicles). So an 8 piece train (1 engine and 7 wagons) takes up 4 game squares.
+
Každá lokomotiva, vagón zabírá '''1/2 čtverce''' (kromě některých uživatelských grafik). Takže lokomotiva a 7 vagónů zabírá 4 čtverce.
[[Image:BuildTrainTutorial8.png|none|frame|An 8 piece train fitting in 4 squares]]
+
[[Image:BuildTrainTutorial8.png|none|frame|8 vozidel zabere 4 čtverce]]
Keep in mind that engines with 2 parts count as 2 pieces and not 1 piece!
+
Pamatujte že lokomotivy se dvěma díly se počítají jako dva kusy - takže zaberou jeden čtverec!
  
Remember that a train too long to fit in a station will need much '''more time to load and unload'''. So make sure you build train stations long enough.
+
Pamatujte na to že nádraží musí být tak dlouhé jako nejdelší vlak co tam bude nakládat nebo vykládat. (Jinak bude trvat dlouho nakládka a vykládka)
  
You can put '''more than one engine''' on a train by first building your train with 1 engine then building a second engine and drag/dropping it on the previously built train. This is most useful with [[realistic acceleration]] turned ON. This allows the train to go up hills faster and also speed up faster. This shows most with very long trains (10 wagons long or more) that otherwise might never get to top speed.
+
Do vlaku můžete dát více lokomotiv, je to vhodné u dlouhých vlaků a při zapnuté [[realistic acceleration|realistické akceleraci]] vlaku. Potom samozřejmě plný vlak pojede rychleji do kopců tak jak je to vlastně ve skutečnosti.
  
If you play with add-on engines and wagons that you can get via [[Newgrf|NewGRFs]], these engines and wagons can be longer or shorter than a half game square. In this case use the train building window which to the right of the train, will show the train length as number of tiles. (Prior to version 1.1, OpenTTD displayed the train length as the number of half tile equivalents).
+
Pokud použijete jiné grafiky vlaků [[Newgrf|NewGRFs]], tak délka vozu nemusí být 1/2 čtverce - jde to hlídat při kupování vozů a sestavování vlaku - na pravé straně je malá číslice která určuje délku vlaku.
  
==How do I sell / delete trains?==
+
==Jak můžu prodat / zrušit vlaky?==
You can sell the train one piece at a time, several pieces, the whole train at once or all trains in the depot at once.
+
Můžete zrušit z vlaku jeden vůz, několik vozů, celý vlak nebo všechny vlaky v depu.
  
* To sell '''1 piece of train''' or the engine itself just '''click & drag''' that piece to the upmost '''first icon''' ( [[Image:SellTrainVehicle.png|Sell train vehicle button]] ) of the depot.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial9.png|none|frame|Selling a train piece - the one being dragged]]
+
* Chcete li zrušit '''1 vagón z vlaku''' nebo lokomotivu '''přetáhnem ho myší''' na '''první ikonku''' ( [[Image:SellTrainVehicle.png|vagón na prodej]] ) vpravo v depu.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial9.png|none|frame|Prodej vagónu - přetáhnutí na ikonku]]
  
* You can also sell '''several pieces''' - a train piece and all pieces connected (to the right of it) - by:
+
* Můžete také zrušit '''několik vagónů''' - zruší se všechny vagóny od vybraného (do prava).
*# '''click & dragging''' the piece to the '''second icon''' ( [[Image:SellEntireTrain.png|Sell train vehicle button]] ) from top in the depot;
+
*# '''přetáhnem ho myší''' na '''druhou ikonku''' ( [[Image:SellEntireTrain.png|Prodání celého vlaku]] ) vpravo v depu.
*# holding the Ctrl key while selling a piece (click&drag to upper icon).
+
*# Taky to jde udělat přidržením klávesy Ctrl a přetažením myší na první ikonku (Pro prodej vagonu).
  
* '''This is the way to <font color='red'>delete your train</font> - by dragging the engine to the second icon.'''<br/>[[Image:BuildTrainTutorial10.png|none|frame|Selling several train pieces - last 3 wagons]]
+
* '''Jak <font color='red'>zrušit celý vlak</font> - vybereme lokomotivu a přesuneme ji na druhou ikonku v pravo. (Prodání celého vlaku)''' <br/>[[Image:BuildTrainTutorial10.png|none|frame|Prodání několika vozů - posledních 3 vozů.]]
  
* Finally, by clicking the third icon ( [[Image:SellAllTrains.png|Sell train vehicle button]] ) , you will be asked if you want to sell all your trains in the depot.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial11.png|none|frame|Selling all trains in the depot]]
+
* Konečně, kliknutím na třetí ikonku ( [[Image:SellAllTrains.png|Prodání všech vlaků v depu]] ) ,budete dotázáni, zda chcete prodat všechny vlaky v depu.<br/>[[Image:BuildTrainTutorial11.png|none|frame|Prodání všech vlaků v depu.]]
  
==How do I move around the wagons / engines?==
+
==Jak přesouvat vozy / lokomotivy?==
  
You can '''move around the wagons and engines''' by simply '''clicking & dragging''' them.
+
Můžete si '''vozy a lokomotivy''' jednoduše '''kliknutím a tažením''' přesouvat jinam.
  
'''Wagons''' can be moved:
+
'''vagony''' mohou být přesunuty:
* from one position in a train to another;
+
* z jednoho místa ve vlaku do druhého místa;
* from one train to another.
+
* z jednoho vlaku do druhého vlaku.
'''Engines''' can be moved:
+
'''Lokomotivy''' mohou být přesunuty:
* from one train to another train to be used as an additional engine;
+
* z jednoho vlaku do druhého vlaku a být používány jako další lokomotivy;
* from multi-engined train to an empty space in depot list to be used as a separate train engine.
+
* z vlaku s více lokomotivami do prázdného místa v depu, kde může být použita pro další vlak.
  
'''Holding CTRL''' while dragging a wagon allows you to '''move all wagons to the right of it''' as well. So, by dragging the first wagon (next to the engine) of a train to another train while holding CTRL would transfer all wagons to the second train.
+
'''Podržením CTRL''' při přetahování vozu umožňuje '''přesunout vůz který držíte a všechny vozy vpravo od něj'''. Přesunutím na druhý vlak se tam přesunou všechny vozy. (Vůz který držíte a všechny co byly za ním.)
  
You can also read more on [[Multiheaded_trains|Multi-engined trains]], [[Sell_entire_train|Selling an entire train]]
+
Můžete si přečíst taky: [[Multiheaded_trains|Více lokomotiv v jednom vlaku]], [[Sell_entire_train|Prodej vlaku]].
  
 
[[Category:Railways]]
 
[[Category:Railways]]

Latest revision as of 16:02, 11 October 2011


Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

V tomto návodu se naučíte jak koupit, prodat a modifikovat vlaky.

Contents

[edit] Jak mohu koupit vlaky?

Vlaky můžete zakoupit v depu.

 1. Za první kliknout na ikonku depa (viz: postavení depa - podrobnosti).
  Kliknout na depo
 2. Otevře se okno - Železniční depo ...... Kliknem na Nová vozidla. A otevře se nové okno.
  Nové lokomotivy a vagony
 3. V okně Nové lokomotivy a vagony. Vyberete si lokomotivu a pokud jste s lokomotivou spokojeni klepnete na tlačítko Koupit vůz.
  Koupit vůz
  Otevře se nové okno - to je váš vlak, okno zobrazuje kde vlak je (prozatím - v depu). Později otevřete okno s příkazy pro tento vlak. Kliknutím na depo otevřete okno depa.
  Okno vlaku.
  Potom je vidět vlak v okně depa.
  Nový vlak v depu
 4. Nyní můžete vybrat vagóny a koupit je stejným spůsobem jako jste koupili lokomotivu řekněme že koupíte 7 vagónů. Pokud existuje pouze jedna lokomotiva v depu budou se vagóny připojovat za ni. V jednom vlaku můžete mít různé vagóny. (např. 5 vozů na zrno a 3 pro dobytek pro vlak který bude jezdit na statek.).
  Koupě vagónů
 5. Nyní byste měli vidět nový vlak s vozy v depu.
  Nový vlak v depu.

[edit] Tipy pro nákup vlaků

Každá lokomotiva, vagón zabírá 1/2 čtverce (kromě některých uživatelských grafik). Takže lokomotiva a 7 vagónů zabírá 4 čtverce.

8 vozidel zabere 4 čtverce

Pamatujte že lokomotivy se dvěma díly se počítají jako dva kusy - takže zaberou jeden čtverec!

Pamatujte na to že nádraží musí být tak dlouhé jako nejdelší vlak co tam bude nakládat nebo vykládat. (Jinak bude trvat dlouho nakládka a vykládka)

Do vlaku můžete dát více lokomotiv, je to vhodné u dlouhých vlaků a při zapnuté realistické akceleraci vlaku. Potom samozřejmě plný vlak pojede rychleji do kopců tak jak je to vlastně ve skutečnosti.

Pokud použijete jiné grafiky vlaků NewGRFs, tak délka vozu nemusí být 1/2 čtverce - jde to hlídat při kupování vozů a sestavování vlaku - na pravé straně je malá číslice která určuje délku vlaku.

[edit] Jak můžu prodat / zrušit vlaky?

Můžete zrušit z vlaku jeden vůz, několik vozů, celý vlak nebo všechny vlaky v depu.

 • Chcete li zrušit 1 vagón z vlaku nebo lokomotivu přetáhnem ho myší na první ikonku ( vagón na prodej ) vpravo v depu.
  Prodej vagónu - přetáhnutí na ikonku
 • Můžete také zrušit několik vagónů - zruší se všechny vagóny od vybraného (do prava).
  1. přetáhnem ho myší na druhou ikonku ( Prodání celého vlaku ) vpravo v depu.
  2. Taky to jde udělat přidržením klávesy Ctrl a přetažením myší na první ikonku (Pro prodej vagonu).
 • Jak zrušit celý vlak - vybereme lokomotivu a přesuneme ji na druhou ikonku v pravo. (Prodání celého vlaku)
  Prodání několika vozů - posledních 3 vozů.
 • Konečně, kliknutím na třetí ikonku ( Prodání všech vlaků v depu ) ,budete dotázáni, zda chcete prodat všechny vlaky v depu.
  Prodání všech vlaků v depu.

[edit] Jak přesouvat vozy / lokomotivy?

Můžete si vozy a lokomotivy jednoduše kliknutím a tažením přesouvat jinam.

vagony mohou být přesunuty:

 • z jednoho místa ve vlaku do druhého místa;
 • z jednoho vlaku do druhého vlaku.

Lokomotivy mohou být přesunuty:

 • z jednoho vlaku do druhého vlaku a být používány jako další lokomotivy;
 • z vlaku s více lokomotivami do prázdného místa v depu, kde může být použita pro další vlak.

Podržením CTRL při přetahování vozu umožňuje přesunout vůz který držíte a všechny vozy vpravo od něj. Přesunutím na druhý vlak se tam přesunou všechny vozy. (Vůz který držíte a všechny co byly za ním.)

Můžete si přečíst taky: Více lokomotiv v jednom vlaku, Prodej vlaku.

Personal tools