OpenTTD:Manual d'Estil/Ca

From OpenTTD
Revision as of 19:20, 20 June 2012 by tacsipacsi (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


StyleGuide Ca.png

Contents

Aquesta pàgina enumera la política general per a crear i corregir els articles de la wiki d'OpenTTD.

Consulte la ajuda d’edició wiki, si vosté és nou en l’edició de wikis.

Normes molt importants

 1. Signe, sempre, amb el seu nom en publicar un comentari. Utilitze quatre titlles: ~~~~.
 2. Utilitze el botó Mostra una previsualització abans de desar una pàgina.
 3. Consulte aquesta pàgina durant l’edició de pàgines.

Normes generals

 • Use el botó Mostra una previsualització.
 • Seguisca el format de les pàgines existents en la mesura que siga possible.
 • Faça el favor d’usar la seua pàgina de proves per a provar codi.
 • Prove la seua wiki en distints navegadors si és possible!
 • Afig un resum descriptiu quan edites una pàgina.
 • Una "edició menor" és una edició per a corregir un error tipogràfic o un canvi que no afecta al contingut de la pàgina. No necessita afegir el resum.

Discussions i comentaris

 • Les discussions i comentaris d’edició han de realitzar-se només a les pàgines de discussió.
 • No modifique les pàgines d’altres usuaris. Pose un comentari (post) en la seua pàgina de discussió d’usuari.
 • Signe amb el seu nom al final del seu comentari mitjançant quatre titlles (~~~~).
 • Quan responga a un post anterior, afije un espai al seu comentari pose al principi dos punts (:).
 • En exposar una idea, cree una nova secció polsant en l’enllaç + de la part superior de la pàgina.
Codi Resultat
==Comentari sobre un tema==
contingut de la discussió ~~~~
:resposta ~~~~

Comentari sobre un tema


contingut de la discussió MeusH 11:21, 6 Juny 2007 (CEST)

resposta Zojj 11:21, 6 Juny 2007 (CEST)

Títols dels articles

Singular o plural

En crear un article, imagina com serà cercat.
Per exemple, un jugador que cerque informació sobre les Indústries que hi han al joc, el més probable és que cerque "indústries" i no "indústria".

També pot crear una pàgina de redirecció per al singular, que apunte al plural:

#REDIRECT [[industrias]]

En cas de dubte (que no passarà, normalment), use el singular.

Majúscules

No use majúscules en el títol d’un article, a menys que el títol siga un nom propi o un acrònim. La wiki posa en majúscula automàticament la primera lletra.

Pàgines que no estan en anglès

El títol de l’article ha d’estar escrit en aqueix idioma, seguit del símbol /i l’abreviatura internacional d’aqueix idioma. Exemples:

Per a veure un llistat dels articles en altres idiomes consulte la categoria: articles en altres idiomes

Pàgines de proves

Quan la Pàgina de proves no siga prou per a fer proves, pot crear una pàgina com si fos una "subpàgina" de la seua pàgina d’usuari. Açò ajuda a mantenir net l’espai de noms principal. Exemple:

Espais de noms

Si el seu article no parla directament sobre el joc, probablement pertany al "espai de noms". Exemples:

Contingut de l’article

Imatges

Utilitze el format que funcione millor. Els arxius PNG són la millor opció per a la majoria dels gràfics d’OpenTTD. Açò és típic:

Codi Resultat
[[Image:longerbridges.png|frame|Peu de foto.]]
Peu de foto.

Anotacions en captures de pantalla

Format per a l’etiquetatge de captures de pantalla.

Si publiques captures de pantalla per a explicar conceptes de joc o encreuaments cal intentar posar el mínim de text explicatiu sobre la imatge real, i en el seu lloc use referències que després pot assenyalar en el text principal. Les referències han de fer-se en un color amb contrast (per al clima temperat el color blanc és bo), utilitzant una font sans-serif i "anti-aliasing" (suavitzada) en negreta sobre fons transparent. Es poden utilitzar fletxes si és necessari, però és millor posar etiquetes prop de la zona a explicar. La imatge de la dreta és un exemple d’aquest format (però recorde que les etiquetes no han de ser necessàriament lletres o xifres, sempre que no saturen la pantalla i deixen el treball d’explicar el que passa al text principal).

Captures de pantalla de les finestres

Si vosté necessita incloure una captura de pantalla d’una finestra del joc, tracte d’assegurar-se de que curta exactament per les vores de la finestra per a obtenir una aparença més professional. Com que les finestres d’OpenTTD són rectangles perfectes açò hauria de ser prou fàcil (use el zum si és necessari).

Llistes ordenades

Use les llistes ordenades o desordenades per a separar els passos:

Codi Resultat
#pas 1
#pas 2
#* pas 2 nota
#* pas 2 nota
 1. pas 1
 2. pas 2
  • pas 2 nota
  • pas 2 nota

Versió del joc

Concentre’s a escriure pàgines de manual de l’última versió publicada, i no de la versió nightly. Les pàgines de desenrotllament poden examinar les característiques de nightly. Si realment ha d’incloure una característica nightly, marque la secció amb la plantilla {{nightly/Ca}}.

Anglès britànic o anglès americà

L’original TTD és britànic, però...

Per a les pàgines en anglès:

 • L’anglès britànic és l’anglès oficial d’aquesta wiki.
 • La lliura (£) es la moneda oficial. Pot usar els dòlars ($) entre parèntesis després de les quantitats en lliures (només per a les pàgines en anglès).
 • Les unitats mètriques són les oficials. Pot usar unitats imperials entre parèntesis després de les unitats mètriques.

Varietats del català

Respecte a les pàgines en català:

 • Pot usar qualsevol varietat del català

Face-Smiley-120px.png . Per a dubtes consulte les normes de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 • Use els euros (€). No use les pessetes, ni els francs, ni les lires ja que són monedes que ja no estan en circulació.
 • Use les unitats mètriques.

Botons del joc, elements de menú, etc

En citar un botó del joc, element de menú, comandament, etc. s’utilitzaran les cursives sense cometes. Per exemple:

Per a ajustar la configuració dels pegats faça clic a Configurar pegats.

Ús de "meta-paraules"

Evite l’ús de la paraula wiki i altres paraules que descriuen el medi a menys que siga absolutament necessari. Ha d’usar en el seu lloc la documentació, el manual, el tutorial, etc (la wiki és només un mitjà per a presentar-los, però l’ideal és que no siga mencionada).

Quelcom semblant ocorre amb coses com parlar de "pàgina", "secció" o "enllaç" en enllaçar a altres pàgines (hauria d’utilitzar el títol de la pàgina com a text del vincle). Una bona forma de decidir sobre aquest tipus de coses és imaginar el text com un document imprès i veure si tindria sentit (òbviament, "fer clic en una paraula" no té sentit en aqueix context, per la qual cosa és una expressió que ha d’evitar-se).

El nostre objectiu és obtenir ací text independent del medi, que després puga ser útil en qualsevol format. L’ús de meta-paraules pot ser adequat si es tracta d’un article, com aquest, sobre com usar la wiki.

Articles sobre Pegats

Use el mateix format que s’ha usat para Ponts més llargs.

Plantilles

Format de les plantilles

Utilitze un format semblant al què s’ha usat per a nightly/Ca. Hi incloga instruccions per als altres usuaris!

Trie l’esquema de color que millor s’adapte al missatge que vol transmetre: roig per a mort imminent (supressió, per exemple), groc d’alerta, el verd per a les tasques actuals, blau per a informació.

Plantilles comuns

Article principal:OpenTTD:Manual d’Estil/Plantilles comuns/Ca

Pot trobar llistes de plantilles ací:

Categories

Format de les categories

Use el mateix format que s’ha usat en category:Articles en català/Ca.

Agregar l’article a una categoria

Afije la seua pàgina a una categoria o a 2 si és el cas. Açò fa les recerques més fàcils.

Pot trobar una llista de les categories existents ací: Special: Categories.

Col·loque el codi a la part inferior de l’article.

[[category:nom de la categoria/Ca]]

(Recorde que en català, les categories han d’acabar amb /Ca)

No obstant això, primer ha de comprovar quin tipus d’article és i usar la categoria adequada (per exemple, la Category:Màquines de tren/Ca (Category:Engines) és només per a articles sobre màquines de tren específicament, no sobre altres articles sobre trens que mencionen les màquines de tren). La idea és que si els usuaris desitgen obtenir una llista senzilla i "no contaminada" de màquines de tren consulten aqueixa categoria.

Escenaris

Llija les instruccions ací: Procediment per a agregar un escenari. Col·loque els escenaris en l’espai de nom Scenario:

Veja també

Edició:

Imágenes:

Taules:

Plantilles:

Categories:

Altres recursos:

Personal tools