Paràmetres avançats/Ca

From OpenTTD
Revision as of 17:54, 5 January 2013 by Globus3 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


En OpenTTD es poden canviar una gran quantitat de paràmetres que afecten el joc. Moltes d’aquestes opcions es poden canviar des de la finestra Paràmetres avançats, però per a altres cal editar el fitxer de configuració, openttd.cfg. La majoria dels paràmetres avançats serveixen per a millorar el joc o la interfície gràfica, mentres que altres li donen més poder d’intervenció en el joc.

Canviar els paràmetres avançats

L’arbre dels Paràmetres avançats completament expandit.

La finestra Paràmetres avançats li permet canviar la majoria de les opcions disponibles dins del joc. Té una estructura d’arbre, dividida en les següents seccions principals:

Els botons es posen de color verd per a mostrar que l’opció està activada, i de color roig per a mostrar que està apagada. Amb els botons amb fletxes pot canviar el valor d’alguns paràmetres, i en fer clic en el text corresponent (junt a les fletxes) s’obrirà un quadre de text Canviar valor de l’ajustament, on pot escriure el valor que desitge.

Algunes de les característiques que existien als Paràmetres avançats de versions anteriors d’OpenTTD ara poden trobar-se al Nivell de dificultat, Opcions del joc o Trucs. Alguns d’ells inclús s’han convertit en trets permanents que no es poden desactivar.


Trivialitats

La finestra Parámetres avançats es va anomenar anteriorment (fins a 0.6.3-OpenTTD) finestra Configura pedaços. Aquest nom prové de TTDPatch i es va utilitzar en OpenTTD durant prou de temps.

Des de r14275, el nom Pedaços (o "pegats") es va abandonar en favor de "Paràmetres avançats" a fi d’evitar la confusió amb TTDPatch en general, o amb els pegats (en el sentit tècnic) per al codi font d’OpenTTD que apareixen sovint a la Secció de Desenvolupament dels tt-fòrums.

A partir de r14974 es van eliminar també els botons de la part superior de la finestra. Des de llavors totes les opcions avançades es mostren en una estructura d’arbre, la qual cosa permet que les subcategories es puguen expandir i contraure de forma independent. Les antigues fitxes (Interfície, Construcció, Vehicles, Estacions, Economia i Competidors) són ara categories de nivell superior que poden tenir subcategories (per exemple, la subcategoria de trens dins de categoria vehicles).

Veja també

Personal tools