Pojazdy/Pl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (+HU)
Line 2: Line 2:
 
|oryg. = Vehicles
 
|oryg. = Vehicles
 
|z    = en
 
|z    = en
|Postępy = 0
+
|Postępy = 70
 
}}
 
}}
 
{{Other_languages
 
{{Other_languages
Line 19: Line 19:
 
{{warning| Stronka gotowa do tłumaczenia zapraszam.}}
 
{{warning| Stronka gotowa do tłumaczenia zapraszam.}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
In OpenTTD, '''vehicles''' are what keep your company moving. They produce your only source of income, and therefore must be deployed on a map to ensure success for your [[company]].
+
'''Pojazdy''' w OpenTTD są tym, co zapewnia funkcjonowanie [[Firma transportowa/Pl | firmy transportowej]]. Są jedynym sposobem na uzykiwanie przychodów i tym samym muszą być budowane aby zapewnić sukces Twojej firmie.
  
Built in [[depots]], your vehicles will follow [[orders]] between [[stations]], and will pickup any available cargo that they are able to carry. (Passenger trains do not pickup mail, for example, unless you add a mail van).
+
Każdemu rodzajowi pojazdu odpowiada obiekt służący do budowania go. Odpowiednio dla pociągów, autobusów, samolotów i statków są to [[zajezdnia kolejowa, samochodowa, stocznia i hangar/Pl | zajezdnia kolejowa, samochodowa, stocznia i hangar]]. Ostatnia z wymienionych jest budowana razem z [[Lotnisko/Pl | lotniskiem]]. Pojazdy wykonują [[Polecenia/Pl | polecenia]] przemieszczając się pomiędzy [[Stacja/Pl | stacjami]] i załadowują/rozładowują dostępny ładunek, odpowiedni dla rodzaju pojazdu (np. wagony pasażerskie nie przewożą poczty, należy dołączyć odpowiedni rodzaj wagonu do składu).
 
+
There are four different types of vehicle in OpenTTD, each representing the major transport methods. They are as follows:
+
  
 
== Rodzaje pojazdów ==
 
== Rodzaje pojazdów ==
 +
W OpenTTD występują cztery rodzaje pojazdów. Każdy z nich jest reprezentantem jednej z głównych gałęzi transportu. Są to:
 +
 
:*[[Image:manual_html_m16a497ce.png|TTD]] [[Image:Train Information button.png|OpenGFX]] [[Pociągi/Pl|Pociągi]]
 
:*[[Image:manual_html_m16a497ce.png|TTD]] [[Image:Train Information button.png|OpenGFX]] [[Pociągi/Pl|Pociągi]]
 
:*[[Image:manual_html_m3518e48c.png|Samochody]] [[Image:Road Vehicle Information button.png|Road vehicle list]] [[Samochody/Pl|Samochody]]
 
:*[[Image:manual_html_m3518e48c.png|Samochody]] [[Image:Road Vehicle Information button.png|Road vehicle list]] [[Samochody/Pl|Samochody]]
Line 31: Line 31:
 
:*[[Image:manual_html_442702e6.png|Samoloty]] [[Image:Aircraft Information button.png|Aircraft list]] [[Samoloty/Pl|Samoloty]]
 
:*[[Image:manual_html_442702e6.png|Samoloty]] [[Image:Aircraft Information button.png|Aircraft list]] [[Samoloty/Pl|Samoloty]]
  
Each method of transportation has its own strengths and weaknesses:
+
Każda z metod transportu ma swoje mocne i słabe strony:
*Ships have a large fixed capacity, but move slowly and have high initial costs.
+
*Statki mają dużą ładowność, ale poruszają się powoli i mają wysoki koszt początkowy.
*Aircraft make a lot of money, but airports require a lot of space, and large airports are needed to handle many planes.
+
*Samoloty generują duże przychody, ale lotniska zamjmują dużo miejsca, a duże porty lotnicze muszą móc obsłużyć dużo samolotów.
*Road vehicles can move easily around towns and cities, but carry and make little money per trip.
+
*Pojazdy drogowe z łatwością poruszają się po miastach, ale przenoszą mało towaru na raz.
*Trains can carry any amount and travel fast, and are usually cheapest in the long term. But rail infrastructure requires a lot of space, and advanced planning is needed for high capacity networks.
+
*Pociągi mają stosunkowo dużą ładowność i poruszają się szybk i na dłuższą metę są najtańsze w utrzymaniu. Jednak infrasturktura kolenjowa wymaga dużo miejsca, a sieci o większej przepustowości wymagają więcej wstepnego zaplanowania.
  
Every vehicle has its own reliability rating, which affects how many [[Breakdowns]] it is likely to suffer. Every vehicle of the same model has the same ''maximum reliability'' score. ''Prototype'' vehicles (see below) will have lower maximum reliability scores than normal for that vehicle type. When a vehicle is serviced at a [[Depot]], its reliability score is reset to the current maximum reliability for that vehicle model.
+
Każdy pojazd ma własny poziom niezawodności, który wpływa na liczbę [[awaria/Pl | awarii]], które mogą się wydarzyć. Każdy pojazd tego samego modelu ma taki sam ''maksymalny poziom niezawodności''. ''Pojazdy prototypowe'' (patrz niżej) mają niższy maksymalny poziom niezawodności niż ich rynkowe odpowiedniki. Gdy pojazd jest serwisowany w [[zajezdnia kolejowa, samochodowa, stocznia i hangar/Pl | zajezdni kolejowej, samochodowej, stoczni lub hangarze]], jego poziom niezawodności jest odnawiany do maksymalnego aktualnie dostępnego poziomu.  
  
It is possible to become rich in the game via any type of vehicle, given an appropriate environment. Over vast distances planes and trains perform well and for small distances where huge amounts of cargo needs to be delivered, ships become a good solution (for example, when serving oil rigs). Ships are inappropriate for very long trips because of the time penalty for slow delivery. See [[Cargo income]] for details on income calculations.
+
Przy odpowienich warunkach możliwe jest wzbogacenie się w grze poprzez dowolny typ pojazdu. Przy dużych odległościach dobrze sprawują się samoloty i pociągi a dla mniejszych dystansach i w sytuacji gdzie wymagany jest transport znacznych ilości towaru dobrym rozwiązaniem stają się statki (na przykład do obsługi platform wietniczych). Statki nie sprawdzają się na długich trasach ponieważ narażają się na kary za długi czas transportu (patrz [[dochody transportu/Pl | dochody transportu]]).
  
 
=== Prototypy ===
 
=== Prototypy ===
  
From time to time, your company will be offered one year's exclusive use of a new vehicle prototype. Prototypes usually have low maximum reliability scores, but this score increases once the vehicle has been officially launched. If you accept an exclusive use offer but don't bother to build any of the new vehicle type, you won't get any more trial offers for the next 5 years. Trials are offered to all companies working downwards from the company with the highest rating. AI-controlled companies can get exclusive previews too.
+
Od czasu do czasu, Twojej firmie zostanie zaoferowana możliwość używania przez okres jednego roku prototypu nowego pojazdu na wyłączność. Prototypy mają zazwyczaj niższy maksymalny poziom niezawodności, ale wzrośnie on, gdy model zostanie oficjalnie wypuszczony na rynek. Gdy zaakceptujesz ofertę testu prototypu ale nie zbudujesz potem ani jednej sztuki modelu już wypuszczonego na rynek, przez 5 lat nie otrzymasz kolejnych ofert testów. Testy są proponowane wszystkim firmom transportowym na danej mapie, począwszy od najlepiej ocenianych. Firmy kontolowane przez sztuczną inteligencję także dostaja takie oferty.
  
=== Maximum Reliability Ratings ===
+
=== Maksymalny poziom niezawodności ===
  
When new vehicle models appear, they usually start out with quite a low maximum reliability rating. The reliability score then creeps upwards for a year or two (by 1% per month) until it reaches a peak value. It then stays stable at that value for many years until the model is eventually withdrawn from service, and then begins to decline.
+
Gdy pojawia się nowy model pojazdu, ma on zwykle stosunkowo niski maksymalny poziom niezawodności. Poziom niezawodności stopniowo wzrasta (o około 1% miesięcznie) przez rok lub dwa do momentu aż uzyska swoją szczytową wartość. Stabilizuje się wtedy na wiele lat, zanim dany model zostaje wycofany z użytku, i zaczyna opadać.
  
 
==Zobacz również==
 
==Zobacz również==

Revision as of 22:32, 28 December 2013

Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Vehicles
Postępy: 70%
  


Content.png

Warning
Stronka gotowa do tłumaczenia zapraszam.

Pojazdy w OpenTTD są tym, co zapewnia funkcjonowanie firmy transportowej. Są jedynym sposobem na uzykiwanie przychodów i tym samym muszą być budowane aby zapewnić sukces Twojej firmie.

Każdemu rodzajowi pojazdu odpowiada obiekt służący do budowania go. Odpowiednio dla pociągów, autobusów, samolotów i statków są to zajezdnia kolejowa, samochodowa, stocznia i hangar. Ostatnia z wymienionych jest budowana razem z lotniskiem. Pojazdy wykonują polecenia przemieszczając się pomiędzy stacjami i załadowują/rozładowują dostępny ładunek, odpowiedni dla rodzaju pojazdu (np. wagony pasażerskie nie przewożą poczty, należy dołączyć odpowiedni rodzaj wagonu do składu).

Rodzaje pojazdów

W OpenTTD występują cztery rodzaje pojazdów. Każdy z nich jest reprezentantem jednej z głównych gałęzi transportu. Są to:

Każda z metod transportu ma swoje mocne i słabe strony:

  • Statki mają dużą ładowność, ale poruszają się powoli i mają wysoki koszt początkowy.
  • Samoloty generują duże przychody, ale lotniska zamjmują dużo miejsca, a duże porty lotnicze muszą móc obsłużyć dużo samolotów.
  • Pojazdy drogowe z łatwością poruszają się po miastach, ale przenoszą mało towaru na raz.
  • Pociągi mają stosunkowo dużą ładowność i poruszają się szybk i na dłuższą metę są najtańsze w utrzymaniu. Jednak infrasturktura kolenjowa wymaga dużo miejsca, a sieci o większej przepustowości wymagają więcej wstepnego zaplanowania.

Każdy pojazd ma własny poziom niezawodności, który wpływa na liczbę awarii, które mogą się wydarzyć. Każdy pojazd tego samego modelu ma taki sam maksymalny poziom niezawodności. Pojazdy prototypowe (patrz niżej) mają niższy maksymalny poziom niezawodności niż ich rynkowe odpowiedniki. Gdy pojazd jest serwisowany w zajezdni kolejowej, samochodowej, stoczni lub hangarze, jego poziom niezawodności jest odnawiany do maksymalnego aktualnie dostępnego poziomu.

Przy odpowienich warunkach możliwe jest wzbogacenie się w grze poprzez dowolny typ pojazdu. Przy dużych odległościach dobrze sprawują się samoloty i pociągi a dla mniejszych dystansach i w sytuacji gdzie wymagany jest transport znacznych ilości towaru dobrym rozwiązaniem stają się statki (na przykład do obsługi platform wietniczych). Statki nie sprawdzają się na długich trasach ponieważ narażają się na kary za długi czas transportu (patrz dochody transportu).

Prototypy

Od czasu do czasu, Twojej firmie zostanie zaoferowana możliwość używania przez okres jednego roku prototypu nowego pojazdu na wyłączność. Prototypy mają zazwyczaj niższy maksymalny poziom niezawodności, ale wzrośnie on, gdy model zostanie oficjalnie wypuszczony na rynek. Gdy zaakceptujesz ofertę testu prototypu ale nie zbudujesz potem ani jednej sztuki modelu już wypuszczonego na rynek, przez 5 lat nie otrzymasz kolejnych ofert testów. Testy są proponowane wszystkim firmom transportowym na danej mapie, począwszy od najlepiej ocenianych. Firmy kontolowane przez sztuczną inteligencję także dostaja takie oferty.

Maksymalny poziom niezawodności

Gdy pojawia się nowy model pojazdu, ma on zwykle stosunkowo niski maksymalny poziom niezawodności. Poziom niezawodności stopniowo wzrasta (o około 1% miesięcznie) przez rok lub dwa do momentu aż uzyska swoją szczytową wartość. Stabilizuje się wtedy na wiele lat, zanim dany model zostaje wycofany z użytku, i zaczyna opadać.

Zobacz również

Personal tools