Směrování/Cs

From OpenTTD
Revision as of 20:10, 23 September 2011 by soban (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Strojvedoucí v OpenTTD nejsou vždy stejně inteligentní jako v reálném světě, obzvláště na velmi složité trati. To vede k tomu, že z času na čas vlak zabloudí.

Můžete bojovat proti tomuto pomocí směrování. Jedná se o čtverec velikosti 1x1, který může být umístěn na trati a pak se zařadí do příkazů vlaku na cestě k stanici.

Použití směrování

  • Směrování vlaků na určitou kolej.
  • Ujištění že vlak použije určitou kolej ve stanici.
  • Ulehčit vlaku hledat vhodnou cestu k cíli.

Směrování ulehčí hráči větší kontrolu nad vlaky.

Směrování
Použitím směrováním oddělit nákladní a osobní vlaky

Jak vytvořit a plánovat směrování

  1. Sestavte si trasu.
  2. Vyberte si tlačítko směrování z rail construction toolbar.
  3. Klikněte na rovný kousek trati, kde chcete vytvořit směrovací bod. Jinak více směrování mohou být spojeny do jednoho s použitím distant-join.

Můžete přidat průjezdní bod vlaku do příkazů stejným způsobem jako jiné místo určení (např. stanice). Směrování se objeví v příkazech s předponou Jet přes Směrování.

Grafika Směrování

Směrování může vypadat různě. K dispozici jsou například Newstations od Michaela Blunck a UK Waypoints od Born_Acorn.

Obrázek 2. Další grafiky
Personal tools