Sygnalizacja/Pl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m (Sygnały Scieżki(?))
Line 152: Line 152:
  
 
Mamy tutaj blok Y pomiędzy trzema sygnałami.
 
Mamy tutaj blok Y pomiędzy trzema sygnałami.
The right track is used by a train. A train arrives from the lower track and wants to go to the left track. A standard block signal considers that all the block is occupied (even if the left track is free).
+
Prawy tor jest zajęty przez pociąg.Skład który przybywa do rozjazdu mógł by pojechać lewą wolną częścią. Jednak standardowy sygnał bloku uważa, że ​​cały blok jest zajęty (nawet jeśli lewa ścieżka jest wolna).
 +
 
 
{{-}}
 
{{-}}
 
[[Image:Multiples standard.png|frame|right|With two additional block signals, the''Y'' has been split into three blocks: right arm, left arm and junction]]
 
[[Image:Multiples standard.png|frame|right|With two additional block signals, the''Y'' has been split into three blocks: right arm, left arm and junction]]

Revision as of 07:23, 12 August 2017

Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Signals
Postępy: 50%
  


Podstawowa wiedza z budowania sygnalizatorów

Sygnalizacja jest bardzo dobrym narzędziem, dzięki któremu możemy kontrolować ruch pociągów. Sygnalizatory są potrzebne po to, aby zachować porządek na torowisku, oraz żeby nie dochodziło do kolizji.

Contents

Stawianie Świateł sygnalizacyjnych

Tryb budowy sygnalizacji

Aby rozpocząć prace z sygnałami należy zacząć od rozwinięcia zakładki sygnałów.Otwieramy menu Budowy Kolei a następnie klikamy ikonę sygnalizacji. Mamy rozwiniętą zakładkę.

Zasady budowania:

 • Aby wstawić sygnał wybieramy odpowiedni rodzaj z zakładki i klikamy w odpowiednim miejscu na torach. Tym sposobem postawiliśmy sygnalizator dwukierunkowy.Kiedy klikniemy dwukrotnie uzyskamy sygnał jednokierunkowy,ponowne trzecie kliknięcie spowoduje odwrócenie kierunku.

Wstawianie wielu sygnałów za jednym kliknięciem. Wystarczy złapać za sygnał i przeciągnąć go wzdłuż torowiska.Sygnalizatory zostaną rozstawione w równych odstępach. Długość odstępów ustawia się w zakładce sygnalizacji.


 • Rozmieść wiele sygnalizatorów wzdłuż całej trasy trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i przeciągając myszą od sygnalizatora już isniejącego. Wystarczy że przeciągniesz kursor o jedno pole a reszta szyn zostanie wyposażona w sygnalizację do najbliższej stacji, innego sygnalizatora bądź rozwidlenia szyn. Jak wyżej, sygnały będą rozmieszczone tak, jak ustawiony jest Drag signal density i będą zwrócone w tę samą stronę, co sygnalizator od którego zaczynasz wypełnianie.
 • Usuń sygnalizatory za kliknięciem Toggle clear active.png przycisku buldożera (pozostając w trybie budowania sygnalizatorów). Wystarczy aktywować buldożera, a następnie kliknąć na niechciany sygnalizator. Oba typy przeciągania opisane powyżej, są dostępne do usuwania wielu sygnalizatorów.
 • Twórz jednokierunkowe sygnalizatory klikając na już istniejące. Sygnalizatory zmieniają się kolejno na dwukierunkowe, jednokierunkowe i jednokierunkowe w drugą stronę.
 • Twórz inne typy sygnalizatorów bloku i sygnalizatorów ścieżki poprzez przytrzymanie klawisza "Ctrl" podczas klikania na już istniejący sygnalizator.

Ograniczenia

 • Nie można stawiać na skrzyżowaniach torów z torami, oraz na skrzyżowaniach torów z jezdnią.
 • Nie można stawiać na mostach i w tunelach. Jednak patch HackaLittleBit'a może symulować sygnały, poprzez automatyczne ich wstawienie.

Interfejs sygnalizacji

Można używać nowego interfejsu sygnalizacji do umieszczania sygnałów, co likwiduje potrzebę klikania z klawiszem ctrl poprzez wszystkie typy sygnałow. Można albo kliknąć z klawiszem Ctrl by postawić symbol sygnalizacji, albo ustawić w Ustawienia zaawansowane - Konstrukcja opcję Uaktywnij okno budowania sygnałów (w starszych wersjach: w pliku openttd.cfg ustawić enable_signal_gui jako true). Teraz po kliknięciu na "wybór sygnałów" otrzymamy poniższy interfejs:

New Interface
Okno ustawien zaawansowanych
Semafory (elektro-mechaniczne sygnalizatory, staromodne, stosowane na szeroką skalę w latach 70tych)
Signal Semaphore.png Sygnalizator bloku
Signal Semaphore Pre-Signal.png Pre-sygnalizator wejścia
Signal Semaphore Exit-Signal.png Sygnalizator wyjściowy
Signal Semaphore Combo-Signal.png Sygnalizator łączony
Signal Semaphore Path.png Sygnalizator ścieżki (zostanie zignorowany gdy pociąg jedzie pod prąd)
Signal Semaphore Path One-Way.png Sygnalizator ścieżki (pociąg nie będzie mógł przejechać w przeciwnym kierunku)
Sygnalizatory świetlne (zachowanie to samo, tyle że wyglądają inaczej, stosowane po dziś dzień)
Signal Electric.png Standardowy elektryczny sygnalizator bloku
Signal Electric Pre-Signal.png Elektryczny wejściowy pre-sygnalizator
Signal Electric Exit-Signal.png Elektryczny sygnalizator wyjścia
Signal Electric Combo-Signal.png Elektryczny sygnalizator łączony
Signal Electric Path.png Elektryczny sygnalizator ścieżki (zostanie zignorowany gdy pociąg jedzie pod prąd)
Signal Electric Path One-Way.png Elektryczny path signal (pociąg nie będzie mógł przejechać w przeciwnym kierunku)
Inne ikony
Signal Convert.png Narzędzie przekształcania sygnalizatorów - przekształca typ sygnalizatora na ścieżce na ten, który jest obecnie zaznaczony w menu. Patrz : Budowa sygnalizacji
Signal Density.png Narzędzie gęstości sygnalizacji - służy do ustawienia gęstości sygnalizacji na ustalonym odcinku. Patrz : Budowa sygnalizacji


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Sygnalizator bloku

Sygnalizatory bloku, jak sugeruje sama nazwa, operują głównie na odcinkach tras. Jeżeli odcinek po przeciwnej stronie sygnalizatora jest zajęty, poinformuje o tym świecąc się na czerwono. W przeciwnym wypadku, światło będzie zielone. Odcinek (bądź blok) składa się ze wszyskich płytek ścieżki od wyznaczonego jej fragmentu bez krzyżowania się sygnalizatorów.

Sygnalizator dwukierunkowy

Two-way signal.png
Sygnalizatory dwukierunkowe na stacji załadowczej

Sygnalizatory dwukierunkowe na torach kolejowych są używane, gdy tą samą ścieżką pociąg podróżuje w obie strony. Najczęsciej używa się ich na stacjach końcowych, gdzie pociągi wjeżdżają i wyjeżdżają tą samą ścieżką. Przykład po prawej, sygnalizatory wskazują iż jedna stacja jest zajęta, jednak drugi pociąg może wjechać na drugi peron, prez co przy załadunku/rozładunku mogą brać udział obie maszyny. Taka sygnalizacja również zapobiega wyjazdu pociągu ze stacji, jeżeli inny znajduje się na drodze.

Jeżeli pociąg ma wybór pomiędzy dwoma (lub więcej) kierunkami, wtedy każdy z dwukierunkowych sygnałów wskaże wolną trasę zielonym światłem. Jeżeli wszystkie sygnalizatory świecą się na czerwoną, maszyna po prostu poczeka na wolną drogę.

Sygnalizator jednokierunkowy

One-way signal.png
Sygnalizatory jednokierunkowe w pętli

Sygnalizatory jednokierunkowe ograniczają ruch pociągu do jednego kierunku. Jak na widocznym obrazku, sygnalizatory zmuszają maszyny do ruchu po pętli. Niesie to za sobą dwie zalety, pociągi opuszczają i wjeżdżają na stację bez zbędnych opóźnień, oraz trasa może posiadać dwie maszyny.

Używając sygnalizacji jednokierunkowej, bądź pewien że wszystkie z nich zwrócone są w odpowiednim kierunku. Dobrym pomysłem jest obserwacja pociągu poruszającego się po nowo osygnalizowanej ścieżce do samego końca aby uzyskać pewność, że nie został popełniony błąd podczas budowy sygnalizatorów.

Mając aktywne okno wyboru sygnałów, kliknij na sygnalizator dwukierunkowy aby zmienić jego zwrot. Są ich trzy rodzaje, jednokierunkowy, odwrócony jednokierunkowy, trzecie kliknięcie spowoduję przekształcenie sygnalizatora z powrotem w dwukierunkowy.

Jeżeli pociąg ma wybór pomiędzy trasami posiadającymi sygnalizatory jednokierunkowe, wybierze tę, która prowadzi do jego celu podróży (np. poczeka dopóki sygnalizator prowadzący do jego celu nie zmieni światła na zielone, w przeciwieństwie do wyboru jakiejkowiek trasy która jest wolna). Kontrastuje to z sygnalizatorami dwukierunkowymi.

Jeżeli maszyna podjedzie pod prąd do sygnalizatora jednokierunkowego, natychmiast zawróci.


Pre-sygnały

Problem - pociąg po lewej może opuścić stację jako pierwszy.
Rozwiąż problem stosując pre-sygnalizatory

Zrzut ekranu po prawej pokazuje wjazd na stację oznaczony zwykłymi sygnalizatorami. Gdy przynajmniej jeden peron jest wolny, wtedy wszystko jest w porządku, ponieważ nadjeżdżający pociąg zawsze jest kierowany na wolny peron. Jednak, weź pod uwagę co się stanie gdy wszyskie perony będą zajęte, jak na zrzucie ekranu obok. Wszystkie sygnalizatory wskazują czerwone światło, więc nadjeżdżający pociąg wybiera najłatwiejszą drogę - prosto. Oczywiście pociąg na peronie może chwilę postać. Tymczasem, pociąg z drugiego peronu odjeżdża. Jednak pociąg za bardzo zbliżył się do pierwszego peronu, tym samym utykając w miejscu i czekając na pociąg który zajmuje peron aż odjedzie, gdy obok jest wolne miejsce ! Musimy zapobiec takim sytuacjom aby pociąg wybierał pomiędzy dwoma czerwonymi sygnałami. Dla tego użyjemy pre-sygnalizatorów.

Pre-sygnalizatory decydują o tym jaki kolor pokazać, nie tylko odcinka dokładnie przed nim, ponieważ biorą pod uwagę jeszcze inne pre-sygnalizatory znajdujące się wzdłuż ścieżki. Jaśniej, wejściowy pre-sygnalizator pokazuje zielone światło, wtedy i tylko wtedy, gdy znajduje się za nim pre-sygnalizator wyjścia wskazujący wolny odcinek. Ty, jako strateg i inżynier musisz zadecydować, które sygnalizatory będą pre-sygnalizatorami określającymi wejście, a które wyjście. To potężne narzędzia.

Sygnalizator wejściowy

Entry presignal.png
Pre-sygnalizator wejścia pokazuje zielone światło kiedy przynajmniej jeden pre-sygnalizator wyjścia pokazuje zielone światło w dalszej sekcji trasy. Czerwone, gdy droga jest zajęta. Zapobiega to pociągom wejścia w odcinek trasy gdy wyjście jest zablokowane. Zauważ, że stacje mają wbudowane sygnalizatory dwukierunkowe (działają jako pre-sygnalizatory wejścia).

Jeżeli za pre-sygnalizatorem wyjścia nie znajduje się żaden pre-sygnalizator wyjściowy, zachowuje się on jak zwykły sygnalizator. Jest to wygodne dla dwukierunkowych pre-sygnalizatorów wtedy gdy tylko jeden kierunek trasy będzie przez nie kontrolowany.

Sygnalizator wyjściowy

Exit presignal.png
Pre-sygnalizator wyjściowy zachowuje się jak zwykły sygnalizator, jednak jest wymagany aby pre-sygnalizatory łączone oraz pre-sygnalizatory wejścia wskazywały odpowiednie światła


Łączony sygnalizator

Stacja 1 pre-sygnalizatorem wejściowym, 2 pre-sygnalizatorami łączonymi i 4 sygnalizatorami wyjścia
Combo presignal.png
Jest jeszcze trzeci typ pre-sygnalizatora, zwanego łączonym. Działa on zarówno jako sygnalizator wejścia i wyjścia, pozwala to na konstrukcję dużych, bardziej zaawansowanych ścieżek jak prosty przykład po prawej.

Budowanie pre-sygnalizatorów

Aby stworzyć pre-sygnalizator należy wcisnąć odpowiedni przycisk w oknie wyboru sygnałów.

W poprzednich wersjach wpierw stawiany był zwykły sygnalizator, następnie trzymając wciśnięty "Ctrl" i klikając na sygnalizatorze zamieniał się on na pozostałe ich typy:

 • Zauważ że możesz budować jednokierunkowe pre-sygnalizatory tak samo jak robisz to ze zwykłymi. Zapamiętaj: trzymając "Ctrl" i klikając na pre-sygnalizator zmieniasz jego typ, klikając bez wciśnietego Ctrl zmienia zwrot sygnalizatora.
 • Pamiętaj aby nie trzymać wciśniętego "Ctrl" stawiając sygnalizatory, spowoduje to zamianę ich na semafory (patrz niżej). Gdy włączony jest interfejs wyboru sygnałów, możesz używać "Ctrl".

Ograniczenia

Problem z pre-sygnalizatorami...

Ważnym aspektem dotyczącym pre-sygnalizatorów wyjścia jest to, że gdy pre-sygnalizator wyjściowy zapali się na zielono, co za tym idzie pre-sygnalizator wyjścia także zapali się na zielono, nawet wtedy, gdy przejazd do tego miejsca wskazanego przez pre-sygnalizator wyjścia jest praktycznie niemożliwy z powodu złego układu odcinka (jak na obrazku po prawej, kiedy pociąg nadjeżdża z dołu trasy). To może stworzyć poważne problemy dla pociągów używających pre-sygnalizacji, musisz być ostrożny by nie stworzyć martwych punktów.

Jeden z "nierozwiązywalnych" błędów: zgubione pociągi ignorują pre-sygnalizatory wyjścia. Jeżeli pociąg się zgubił, losowa trasa jest wybierana na każdym skrzyżowaniu, więc ignorują pre-sygnalizatory wyjścia i z łatwością mogą zablokować skrzyżowanie na którym są one rozmieszczone.


Sygnały Scieżki(?)

Dwa nowe sygnały w signal GUI.

Tutaj kolejne dwa typy sygnalizacji. Te sygnały pozwalają zarezerwować pociągom ścieżkę po przez (blok do póki(?)) until the next signal, before entering the block. If another train wants to enter the block, and succeeds in reserving a path through the block, the path signal authorize the train to enter the block, even if another track of the block is used at the same time.

Blok Y pomiędzy trzemablock signals

Na obrazku znajduje się przykład.

Mamy tutaj blok Y pomiędzy trzema sygnałami. Prawy tor jest zajęty przez pociąg.Skład który przybywa do rozjazdu mógł by pojechać lewą wolną częścią. Jednak standardowy sygnał bloku uważa, że ​​cały blok jest zajęty (nawet jeśli lewa ścieżka jest wolna).

With two additional block signals, theY has been split into three blocks: right arm, left arm and junction

A solution is to split this block into smaller blocks by adding signals after the junction.

Y block between a path signal and two block signals

On the contrary, the path signal authorizes the train coming from the bottom to enter the Y block, as the path it tries to reserve is free (the left track). No need to split the block into smaller blocks (i.e. no need for signals after the junction).

There are two things you should know about this signal:

 • Place it only where trains can stop and wait without blocking junctions ;
 • This signal only works in one direction. In the other direction, it is either ignored or considered a one-way signal, depending on the signal path (see below).
PS
 • Path Signal: trains can pass through this signal from the back side.
1W PS
 • One-way Path Signal: trains can not pass through this signal from the back side.

Most of the time it will be sufficient to use a default Path signal, as passing a signal from the back is penalised by the pathfinder, however, one-way Path signals might be useful in certain specific cases.

The two new signal types behave a bit differently than standard OpenTTD signal types. The Path signals are red by default, and will only show green as soon as a train can reserve a path to the next safe waiting position on its route. Safe waiting positions are - by definition - in front of signals, depots and track ends. The back of a Path signal is not considered a safe waiting position, and therefore paths are reserved through these signals.

Because the front of every signal is defined as a safe waiting position, you would normally not want to place a signal immediately behind a junction, only in front of a junction. This is because it is only safe for a train to wait in front of a junction. It is not safe for a a train to wait at a signal immediately after a junction before the whole train has cleared the junction, as it would be blocking the junction while waiting, as illustrated in the example below. This is a major advantage against standard OpenTTD signals, where you had to place signals before and after junctions, which caused trains to block junctions while waiting.

The signal indicated by the arrow is a bad waiting location, as the train in the junction now blocks the otherwise free path of the train coming from the top. There's a second bad waiting location in this picture. Can you find it?

This is one other example of what you can do with those path signals. This works far better than using pre-signals because you can have two trains leaving the station at the same time AND share the same depot (there is no way to make it with pre-signals, because of the block share). In this case there are one-way path signals for trains leaving the station, and simple path signal for trains leaving the depot.

Two exit station.


Zaawansowane Opcje

YAPP Advanced Settings

Są tu trzy nowe Ustawienia Zaawansowane związane z path sygnałami.

One option is to highlight reserved tracks. This option is useful to troubleshoot your path-signaled junctions, as you can see what paths trains have reserved through a junction.

The other two options control how the build signal tool should behave. You can set the signal type which should be built by default when building a new signal with the signal tool and change which signal types should be cycled through on ctrl-clicking an already existing signal.

There are a few more path signal related options which are not available through the Advanced Settings window. What these options are, and how to edit them is covered under Advanced path signal options & features.

Proste przykłady

Poniżej jest kilka przykładowych ustawień torów, które używają patch sygnałów. Advanced track layouts, które nie są dla początkujących można znaleźć tutaj.

Proste skrzyżowanie

This basic junction now has a much higher throughput.

Basic junction for trains with max length of three tiles. Note the use of normal signals on plain track.

Prosta dwukierunkowa stacja

With this station layout, trains can use both platforms when coming from either direction.

Basic station.


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Semafory

Semaphore.png

Semafory to zwykłe sygnalizatory kształtowe, które działają identycznie jak odpowiadający im typem sygnalizator świetlny; różnią się wyłącznie wyglądem.

Przed wersją OpenTTD 0.6.0 semafory były stawiane domyślnie podczas tworzenia sygnalizatorów na całej długości trasy przytrzymując klawisz "ctrl". Po wersji 0.6.0 semafory są tworzone domyślnie zamiast sygnalizacji świetlnej tylko do pewnego momentu, domyślnie roku 1975. Rok ten można zmienić w ustawieniu "Automatycznie buduj semafory przed" które znajduje się pod listą rozwijaną "Firma" po wybraniu kategorii "ekspert".

Możesz zmienić semafory na sygnalizację świetlną używając narzędzia do zamiany sygnalizacji.

Historia

In the original Transport Tycoon, rail signals created before 1975 were semaphores. Afterward, signals were created as standard coloured lights. Transport Tycoon Deluxe removed this functionality, but it has been restored in TTDPatch and OpenTTD.


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Alternatywne trasy dla pociągów

Sygnalizatory zostały stworzone z myślą o tym, aby zapobiec przypadkowym zderzeniom pociągów i pomóc im w wyborze bezkolizyjnej trasy do swojego celu. Jeżeli chcesz stworzyć z góry założoną, alternatywną trasę dla danych pociągów ,zastępując tym samym domyślną trasę, którą wybrałby pociąg automatycznie, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie narzędzia Waypoints.

Zobacz również

Personal tools