Terreinvorming/Nl

From OpenTTD
Revision as of 11:52, 15 August 2012 by tacsipacsi (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchTerreinvorming is de term die verwijst naar aanpassen van het landschap in scenario's met behulp van de terreinvormingsgereedschappen, inclusief verhogen, verlagen en egaliseren van land.

Contents

Aanpassen van het land

Om de werkbalk te tonen druk je op de terreinvormingsknop Landscaping button.png op de menubalk. Eenmaal daar op geklikt verschijnt de terreinvorming werkbalk.

De terreinvorming werkbalk

Wat doen al deze knoppen?

De knoppen geven zelf uitleg. Van links naar rechts:

Knop Actie Sneltoets Beschrijving
Lower land.png Verlagen van land knop Q
Raise land.png Verhogen van land knop W
Level land.png Egaliseren van land knop E
Clear title.png Vrij maken van land knop D Maakt het land vrij van obstakels
Buy land.png Koop land knop U Reserveert land, voorkomen van stadsontwikkeling of gebruik door rivalen
Plant trees.png Plant bomen knop I Opent de boomplant werkbalk
Place sign.png Plaats bord knop O

Verhogen van land

  • Selecteer het Raise land.png gereedschap en klik dan op een hoek van een tegel.

Let erop dat het verhogen van een bergtop ook de basis van de berg zal doen groeien. De kosten hebben geen betrekking op de hoogte maar op het volume van de verandering. Voorkom het verhogen van land uit de zee, omdat dit zeer kostbaar is en je bedrijf naar een faillisement kan leiden. Je kunt ook een gebied verhogen door klikken en slepen van de muis. Eerst wordt de starttegel van de selectie omhoog gebracht, en dan wordt de rest van het geselecteerde gebied op dezelfde hoogte gebracht, dus dit is in principe een combinatie van het verhoog en egaliseer gereedschap.

Verlagen van land

  • Selecteer het Lower land.png gereedschap en klik dan op een hoek van een tegel.

Land kan worden verlaagd tot zeeniveau. Let erop dat gebieden die zijn verlaagd tot zeeniveau zullen vollopen met water en daarmee al het land laat verdwijnen. Je kunt ook een gebied verlagen door te klikken en te slepen met de muis. Eerst zal de starttegel van de selectie worden verlaagd en dan wordt de rest van het geselecteerde gebied op dezelfde hoogte gebracht, dus dit is in feite een combinatie van het verlaag en egaliseer gereedschap.

Egaliseren van land

Gebruik het egaliseer gereedschap om land vlak te maken over een groot gebied.

  • Klik en hou de muisknop vast op de plek waar je wilt starten. De hoogte van het te egaliseren land zal dezelfde hoogte krijgen als de tegel waar je op start.
  • Sleep de muis over het gebied dat je wilt egaliseren.
Beeld van het geselecteerde gebied
  • Als je tevreden bent met de selectie, laat dan de muisknop los en het gebied wordt geëgaliseerd.
Beeld nadat het gebied is geëgaliseerd
  • Opmerking: Het egaliseer gereedschap zal zoveel als mogelijk het land egaliseren binnen het geselecteerde gebied. Tegels waarvan de hoogte niet kan worden veranderd bij een individuele verhoging of verlaging zullen ook niet worden veranderd met het egaliseer gereedschap. Ter aanvulling, elke infrastructuur, gebouw of obstakel binnen het gebied zal blijven staan als het land wordt geëgaliseerd.

Autohelling

Geavanceerde instelling Autohelling.

Dit is een geavanceerde instelling onder constructie die de terreinvormingsrestricties minder strikt maken en toestaat dat je terrein aanpast onder objecten, waar je normaliter eerst het object zou moeten verwijderen. Het zorgt er voor dat automatisch fundering wordt toegevoegd/verwijderd als dat nodig is.

Zonder autohelling
File:Terreinvorming3.png
Met autohelling


Mogelijkheid beschikbaarheid sinds

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Personal tools