User:ExtraZi/specs.tt/Pl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Różne)
m (Różne: pl , link : http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/Storages)
Line 235: Line 235:
 
* [http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/GrfLoadingStages GRF loading stages]
 
* [http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/GrfLoadingStages GRF loading stages]
 
* [[user:Extrazi/specs.tt/GlobalVariables/Pl| Global variables]]
 
* [[user:Extrazi/specs.tt/GlobalVariables/Pl| Global variables]]
* [http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/Storages Storages]
+
* [[<!--http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/-->user:extrazi/specs.tt/Storages/Pl| Storages]]
 
* [[user:Extrazi/specs.tt/StringCodes/Pl| String control codes]]
 
* [[user:Extrazi/specs.tt/StringCodes/Pl| String control codes]]
 
* [http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/TextIDs Text IDs (TTD + TTDPatch + NewGRF defined)]
 
* [http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/TextIDs Text IDs (TTD + TTDPatch + NewGRF defined)]

Revision as of 17:11, 30 June 2020


pl
PLContents

Typy 'Sprite'

Action0 - Definiuje nowe właściwości dla wszystkiego dodanego lub zmienionego przez NewGRF
0 Pojazdy Koleje PojazdyDrogowe Statki Samolot
Stacje Kanały i Rzeki Mosty Domy Ustawienia Globalne
Kafle Przemysłowe Branże Ładunki Efekty Dźwiękowe Lotniska
Sygnały Obiekty TypySzyn Kafle Lotniskowe TypyDróg
TypyTramwajów Miejscowości
Action1 - Definiuje jeden lub więcej zestawów graficznych
Action2 - Definiuje ID`y zestawu graficznego
  • Basic Action2
2 Pojazdy
Stacje Kanały i Rzeki Mosty Domy Ustawienia Globalne
Kafle Przemysłowe Branże Ładunki Efekty Dźwiękowe Lotniska
Sygnały Obiekty TypySzyn Kafle Lotniskowe TypyDróg
TypyTramwajów Miejscowości
VarAction2Advanced - Zaawansowane funkcje Variational Action 2
Zmienne globalne
VA2 Pojazdy
Stacje Kanały i Rzeki Mosty Domy Ustawienia Globalne
Kafle Przemysłowe Branże Ładunki Efekty Dźwiękowe Lotniska
Sygnały Obiekty TypySzyn Kafle Lotniskowe TypyDróg
TypyTramwajów Miejscowości
R Pojazdy
Stacje Kanały i Rzeki Mosty Domy Ustawienia Globalne
Kafle Przemysłowe Branże Ładunki Efekty Dźwiękowe Lotniska
Sygnały Obiekty TypySzyn Kafle Lotniskowe TypyDróg
TypyTramwajów Miejscowości
  • Callbacks - Lista dostępnych wywołań zwrotnych
Action3 - Kojarzy działanie 2 z działaniem 0
3 Pojazdy
Stacje Kanały i Rzeki Mosty Domy Ustawienia Globalne
Kafle Przemysłowe Branże Ładunki Efekty Dźwiękowe Lotniska
Sygnały Obiekty TypySzyn Kafle Lotniskowe TypyDróg
TypyTramwajów Miejscowości
Action3LiveryOverride - Zmień barwę wagonu, aby dopasować ją do silnika
Action4 - Definiuje ciągi tekstowe
Action5 - Zastępuje sprite'y zestawu podstawowego nieobecne w oryginalnym TTD.
Action6 - Zmienia zawartość następującego 'sprite'
Action7 - Warunkowo pomija 'sprites' lub skacze do etykiety
GameConfigFlags - Flagi konfiguracji dla działania 7/9 Zmienna 85
Action8 - Definiuje GRFID, nazwę i opis
Action9 - (patrz działanie 7 powyżej)
ActionA - Zastępuje sprity zestawu podstawowego TTD
ActionB - Generuje komunikat o błędzie
ActionC - Nic nie robi (może służyć do osadzania komentarzy)
ActionD - Przypisuje parametry i oblicza wyniki
ActionE - Dezaktywuje plik NewGRF
ActionF - Definiuje nowe style nazw miast
Action10 - Definiuje etykietę dla działania 7/9
Action11 - Definiuje nowe dźwięki
Action12 - Dodaje glify czcionek Unicode
Action13 - Tłumaczy ciągi specyficzne dla GRF
Action14 - Statyczne informacje NewGRF (tylko OpenTTD)
RealSprites - 'Sprites', które faktycznie są rysowane na ekranie
RecolorSprites - Zmiana kolorów innych 'sprites'

Właściwości graficzne

TTD domyślne (wartości)

wspólne NewGRF

Różne

Mechanika gry

Personal tools