User:Extrazi/specs.tt/Action0/Pl

From OpenTTD
< User:Extrazi(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (: en= newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/ ...)
m (: pl , linki : Action0/Railtypes , Action0/Airport Tiles , Action0/Roadtypes , Action0/Tramtypes , GRFActionsDetailed#Byte_order the discussion of escape sequences)
(2 intermediate revisions by one user not shown)
Line 25: Line 25:
  
 
{| |-
 
{| |-
!Element!![[GRFActionsDetailed|Size]]!!Description
+
!Element!![[user:extrazi/specs.tt/GRFActionsDetailed/Pl|Size]]!!Description
 
|-
 
|-
 
|<Sprite-number> ||dec||A sequential sprite number
 
|<Sprite-number> ||dec||A sequential sprite number
Line 47: Line 47:
 
You can put an Action 0 anywhere after [[Action8|Action 8]] in the GRF file.
 
You can put an Action 0 anywhere after [[Action8|Action 8]] in the GRF file.
  
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.5|ttdprev=2.0.1 alpha 61}} <Id> jest rozszerzonym bajtem od TTDPatch 2.0.1 alpha 61, w celu obsługi definicji> 255 efektów dźwiękowych.
+
{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.5|ttdprev=2.0.1 alpha 61}} <Id> jest rozszerzonym bajtem od TTDPatch 2.0.1 alpha 61, w celu obsługi definicji> 255 efektów dźwiękowych.
  
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.7|ottdrev=r13482}} {{user:Extrazi/template:grf/Pl|7|<7}} W OpenTTD od r13482 rozszerzone ID''`y'' (do 65535) mogą być również używane w pojazdach. Jednak obecnie istnieje zastrzeżenie, że części przegubowe muszą być poniżej 128.
+
{{extraZi/ottdp/Pl|0.7|ottdrev=r13482}} {{extraZi/grf/Pl|7|<7}} W OpenTTD od r13482 rozszerzone ID''`y'' (do 65535) mogą być również używane w pojazdach. Jednak obecnie istnieje zastrzeżenie, że części przegubowe muszą być poniżej 128.
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|1.2}} {{user:Extrazi/template:grf/Pl|8}} W OpenTTD 1.2 rozszerzone ID''`y'' (do 65535) mogą być również używane w pojazdach. Identyfikator pojazdów przegubowych musi wynosić poniżej 8192.
+
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|1.2}} {{extraZi/grf/Pl|8}} W OpenTTD 1.2 rozszerzone ID''`y'' (do 65535) mogą być również używane w pojazdach. Identyfikator pojazdów przegubowych musi wynosić poniżej 8192.
  
 
== Descriptions ==
 
== Descriptions ==
Line 68: Line 68:
 
=== Feature ===
 
=== Feature ===
  
Ustawia to rodzaj [[Features|feature]] , który chcesz zmienić. Ustaw na:
+
Ustawia to rodzaj [[user:extrazi/specs.tt/Features/Pl|feature]] , który chcesz zmienić. Ustaw na:
 
{|
 
{|
 
!Value
 
!Value
!colspan="2"|[[Features|Feature]]
+
!colspan="2"|[[user:extrazi/specs.tt/Features/Pl|Feature]]
 
|-
 
|-
|00 || [[Action0/Vehicles/Trains|Trains]]
+
|00 || [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Trains|Trains]]
|rowspan="4"|[[Action0/Vehicles|Common vehicle properties]]
+
|rowspan="4"|[[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Pl|Common vehicle properties]]
 
|-
 
|-
|01 || [[Action0/Vehicles/RoadVehicles|Road Vehicles]]
+
|01 || [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/RoadVehicles/Pl|Road Vehicles]]
 
|-
 
|-
|02 || [[Action0/Vehicles/Ships|Ships]]
+
|02 || [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Ships/Pl|Ships]]
 
|-
 
|-
|03 || [[Action0/Vehicles/Planes|Aircraft]]
+
|03 || [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Planes/Pl|Aircraft]]
 
|-
 
|-
 
|04
 
|04
|colspan="2"| [[Action0/Stations|Stations]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Stations/Pl|Stations]]
 
|-
 
|-
 
|05  
 
|05  
|colspan="2"| [[Action0/Canals|Canals]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Canals/Pl|Canals]]
 
|-
 
|-
 
|06  
 
|06  
|colspan="2"| [[Action0/Bridges|Bridges]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Bridges/Pl|Bridges]]
 
|-
 
|-
 
|07  
 
|07  
|colspan="2"| [[Action0/Houses|Houses]] (see [[DefaultHouseProps|defaults]])
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Houses/Pl|Houses]] (see [[user:extrazi/specs.tt/DefaultHouseProps/Pl|defaults]])
 
|-
 
|-
 
|08  
 
|08  
|colspan="2"| [[Action0/Global Settings|Global Settings]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Global Settings/Pl|Global Settings]]
 
|-
 
|-
 
|09  
 
|09  
|colspan="2"| [[Action0/Industry Tiles|Industry Tiles]] (see [[IndustryTileDefaultProps|defaults]])
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Industry Tiles/Pl|Industry Tiles]] (see [[user:extrazi/specs.tt/IndustryTileDefaultProps/Pl|defaults]])
 
|-
 
|-
 
|0A  
 
|0A  
|colspan="2"| [[Action0/Industries|Industries]] (see [[IndustryDefaultProps|defaults]])
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Industries/Pl|Industries]] (see [[user:extrazi/specs.tt/IndustryDefaultProps/Pl|defaults]])
 
|-
 
|-
 
|0B  
 
|0B  
|colspan="2"| [[Action0/Cargos|Cargos]] (see [[CargoDefaultProps|defaults]])
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Cargos/Pl|Cargos]] (see [[user:extrazi/specs.tt/CargoDefaultProps/Pl|defaults]])
 
|-
 
|-
 
|0C  
 
|0C  
|colspan="2"| [[Action0/Sound Effects|Sound Effects]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Sound Effects/Pl|Sound Effects]]
 
|-
 
|-
 
|0D  
 
|0D  
|colspan="2"| [[Action0/Airports|Airports]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Airports/Pl|Airports]]
 
|-
 
|-
 
|0F  
 
|0F  
|colspan="2"| [[Action0/Objects|Objects]]
+
|colspan="2"| [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Objects/Pl|Objects]]
 
|-
 
|-
 
|10  
 
|10  
|colspan="2"| {{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|1.0|no|ottdrev=r18969}} [[Action0/Railtypes|Railtypes]]
+
|colspan="2"| {{extraZi/ottdp/Pl|1.0|no|ottdrev=r18969}} [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Railtypes/Pl|Railtypes]]
 
|-
 
|-
 
|11  
 
|11  
|colspan="2"| {{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|1.1|no|ottdrev=r19204}} [[Action0/Airport Tiles|Airport Tiles]]
+
|colspan="2"| {{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no|ottdrev=r19204}} [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Airport Tiles/Pl|Airport Tiles]]
 
|-
 
|-
 
|12  
 
|12  
|colspan="2"| {{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|1.10|no|ottdrev=gc02ef3e456}} [[Action0/Roadtypes|Roadtypes]]
+
|colspan="2"| {{extraZi/ottdp/Pl|1.10|no|ottdrev=gc02ef3e456}} [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Roadtypes/Pl|Roadtypes]]
 
|-
 
|-
 
|13  
 
|13  
|colspan="2"| {{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|1.10|no|ottdrev=gc02ef3e456}} [[Action0/Tramtypes|Tramtypes]]
+
|colspan="2"| {{extraZi/ottdp/Pl|1.10|no|ottdrev=gc02ef3e456}} [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Tramtypes/Pl|Tramtypes]]
 
|}
 
|}
  
Line 137: Line 137:
  
 
=== Id ===
 
=== Id ===
[[user:extrazi/specs.tt/VehicleIDs/Pl|Vehicle ID]] pierwszego pojazdu lub stacji do zmiany. Jeśli liczba informacji jest większa niż jeden, ten pojazd / stacja i następujące pojazdy / stacje zostaną zmienione.
+
[[user:extrazi/specs.tt/VehicleIDs/Pl|Vehicle ID]] pierwszego pojazdu lub stacji do zmiany. Jeśli liczba informacji jest większa niż jeden, ten pojazd/stacja i następujące pojazdy/stacje zostaną zmienione.
  
 
=== Właściwość ===
 
=== Właściwość ===
  
Numer właściwości, która zostanie zmieniona. Ta i sekcja Nowe informacje są powtarzane tyle razy, ile są właściwości do ustawienia; w sumie jest <
+
Numer właściwości, która zostanie zmieniona. Ta i sekcja Nowe informacje są powtarzane tyle razy, ile są właściwości do ustawienia; w sumie jest < num-props> bajty właściwości.
num-props> bajty właściwości.
+
  
 
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odpowiednią podsekcję (łącza u dołu).
 
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odpowiednią podsekcję (łącza u dołu).
Line 149: Line 148:
  
 
Nowe informacje, które zastąpią poprzednie informacje dla określonej właściwości. To jest zmienny rozmiar; zależy od nieruchomości. Po każdym bajcie właściwości następują sekcje <num-info> new-info.
 
Nowe informacje, które zastąpią poprzednie informacje dla określonej właściwości. To jest zmienny rozmiar; zależy od nieruchomości. Po każdym bajcie właściwości następują sekcje <num-info> new-info.
Odpowiednie sekwencje specjalne \b, \w i \d mogą być bardzo przydatne dla większości <
+
Odpowiednie sekwencje specjalne \b, \w i \d mogą być bardzo przydatne dla większości < new-info>s. Zobacz [[<!--http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/-->user:extrazi/specs.tt/GRFActionsDetailed/Pl#Byte_order the discussion of escape sequences|GRFActionsDetailed/Pl#Byte_order the discussion of escape sequences]] w celu uzyskania dalszych informacji.
nowe-informacje> s. Zobacz [http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/GRFActionsDetailed#Byte_order the discussion of escape sequences] w celu uzyskania dalszych informacji.
+
  
 
==Przykład==
 
==Przykład==

Revision as of 16:16, 30 June 2020


pl
PL

Contents

Wprowadzenie

Działanie 0 pozwala zmienić właściwości funkcji 'features' , tj. Pojazdów, stacji, mostów, domów i innych. Każda funkcja ma swoje bardzo specyficzne właściwości. Zostały one szczegółowo wyjaśnione na osobnych stronach.

Na stronach znajdziesz również minimalne wymagania dotyczące wersji dla poprawek. Uwaga: ze względu na charakter Akcji 0 nieznanych właściwości nie można zignorować. Można pominąć tylko całą akcję 0. OpenTTD i TTDPatch wyłączą GRF, gdy napotkają nieznaną właściwość. Jeśli więc korzystasz z niektórych właściwości opcjonalnych funkcji, które chcesz wyłączyć w starszych wersjach OpenTTD lub TTDPatch, musisz pominąć akcję 0 za pomocą Action 9.


Syntax

Dane dla działania 0 wyglądają następująco:

<Sprite-number> * <Length> 00 <Feature> <Num-props> <Num-info> <Id> (<Property <New-info>)...

Oto krótki przegląd tego, co oznacza każdy termin:

Element Size Description
<Sprite-number> dec A sequential sprite number
<Length> dec The total number of bytes in the action
00 B Action type. In this case, 00
<Feature> B Which type of feature you would like to change
<Num-props> B How many properties you would like to change per vehicle or station
<Num-info> B How many vehicles/stations you would like to change
<Id> B* The ID of the first vehicle/station to change
<Property> B What property to change for each vehicle/station
<New-info> V The new value of the property

You can put an Action 0 anywhere after Action 8 in the GRF file.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 61)2.5 <Id> jest rozszerzonym bajtem od TTDPatch 2.0.1 alpha 61, w celu obsługi definicji> 255 efektów dźwiękowych.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13482)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch GRFv7 W OpenTTD od r13482 rozszerzone ID`y (do 65535) mogą być również używane w pojazdach. Jednak obecnie istnieje zastrzeżenie, że części przegubowe muszą być poniżej 128. Obsługiwane przez OpenTTD 1.21.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch GRFv8 W OpenTTD 1.2 rozszerzone ID`y (do 65535) mogą być również używane w pojazdach. Identyfikator pojazdów przegubowych musi wynosić poniżej 8192.

Descriptions

Sprite-number

Działanie 0 może pojawić się w dowolnym miejscu w pliku GRF, więc ustaw go na numer duszka, w którym aktualnie jesteś.

Length

Całkowita liczba bajtów w Akcji 0 . Rozpocznij odliczanie od <Action>, bitu, który ustawia pseudo-'sprite', aby działał jako określona akcja.

Action

Rodzaj akcji definiowany przez te pseudo-'sprites'. Powinno tu być 00, ponieważ chcemy, aby ten pseudo-duszek działał jako Akcja 0 .

Feature

Ustawia to rodzaj feature , który chcesz zmienić. Ustaw na:

Value Feature
00 Trains Common vehicle properties
01 Road Vehicles
02 Ships
03 Aircraft
04 Stations
05 Canals
06 Bridges
07 Houses (see defaults)
08 Global Settings
09 Industry Tiles (see defaults)
0A Industries (see defaults)
0B Cargos (see defaults)
0C Sound Effects
0D Airports
0F Objects
10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r18969)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch Railtypes
11 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19204)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Airport Tiles
12 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gc02ef3e456)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Roadtypes
13 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gc02ef3e456)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Tramtypes

Num-props

Jest to liczba właściwości, które chcesz zmienić na pojazd lub stację. Uwaga: nawet jeśli chcesz ustawić te same właściwości na tę samą wartość dla różnych pojazdów, nadal musisz powtórzyć właściwości i ich wartości dla każdego pojazdu.

Num-info

Po prostu liczba pojazdów, które zmienisz za pomocą tej akcji 0.

Id

Vehicle ID pierwszego pojazdu lub stacji do zmiany. Jeśli liczba informacji jest większa niż jeden, ten pojazd/stacja i następujące pojazdy/stacje zostaną zmienione.

Właściwość

Numer właściwości, która zostanie zmieniona. Ta i sekcja Nowe informacje są powtarzane tyle razy, ile są właściwości do ustawienia; w sumie jest < num-props> bajty właściwości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odpowiednią podsekcję (łącza u dołu).

Nowe info

Nowe informacje, które zastąpią poprzednie informacje dla określonej właściwości. To jest zmienny rozmiar; zależy od nieruchomości. Po każdym bajcie właściwości następują sekcje <num-info> new-info. Odpowiednie sekwencje specjalne \b, \w i \d mogą być bardzo przydatne dla większości < new-info>s. Zobacz GRFActionsDetailed/Pl#Byte_order the discussion of escape sequences w celu uzyskania dalszych informacji.

Przykład

Personal tools