User:Extrazi/specs.tt/VariationalAction2/Pl

From OpenTTD
< User:Extrazi(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (: pl , linki : VariationalAction2/Roadtypes, VariationalAction2/Tramtypes, GRFActionsDetailed, GlobalVariables , VarAction2Advanced#Using procedures|procedure call)
m (: pl , link : VarAction2Advanced , GRFActionsDetailed#Byte order , Storages#Persistent storage , Storages#Temporary storage)
Line 168: Line 168:
 
=== Variable ===
 
=== Variable ===
  
Variational Action 2 allows accessing these variables:
+
Działanie wariacyjne 2 umożliwia dostęp do tych zmiennych:
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 185: Line 185:
 
{{extraZi/ottdp/Pl|1.2|no|ottdrev=r23138}} Since OpenTTD r23138 you can use this to pass 32 bit parameters to 60+x variables. Currently this is only useful for a few variables, e.g. vehicle variable 60. For most variables the higher bits of the parameter are considered reserved. So, make sure to mask the higher bits in the preceding calculations.
 
{{extraZi/ottdp/Pl|1.2|no|ottdrev=r23138}} Since OpenTTD r23138 you can use this to pass 32 bit parameters to 60+x variables. Currently this is only useful for a few variables, e.g. vehicle variable 60. For most variables the higher bits of the parameter are considered reserved. So, make sure to mask the higher bits in the preceding calculations.
 
|-
 
|-
|7C||D||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.6|ttdprev=r1315}}||A special 60+x variable used to access values stored in the registers of [[Storages#Persistent storage|persistent storage]].
+
|7C||D||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.6|ttdprev=r1315}}||A special 60+x variable used to access values stored in the registers of [[user:extrazi/specs.tt/Storages/Pl#Persistent storage|persistent storage]].
 
|-
 
|-
|7D||D||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.6|ttdprev=r1246}}||A special 60+x variable used to access values stored in the registers of [[Storages#Temporary storage|temporary storage]]. Available in the purchase list.
+
|7D||D||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.6|ttdprev=r1246}}||A special 60+x variable used to access values stored in the registers of [[user:extrazi/specs.tt/Storages/Pl#Temporary storage|temporary storage]]. Available in the purchase list.
 
|-
 
|-
 
|7E||D||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}||A special 60+x variable indicating a [[user:extrazi/specs.tt/VarAction2Advanced/Pl#Using procedures|procedure call]]. Available in the purchase list.
 
|7E||D||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}||A special 60+x variable indicating a [[user:extrazi/specs.tt/VarAction2Advanced/Pl#Using procedures|procedure call]]. Available in the purchase list.
Line 196: Line 196:
 
|}
 
|}
  
W przypadku wszystkich funkcji zmienne 80 + x są przesunięte w odpowiednią strukturę w danych gry TTD. &nbsp;Zmienne 40+x i 60+x są specjalnymi zmiennymi, które są obliczane w locie i nie są tak naprawdę nigdzie przechowywane w pamięci, chyba że podano inaczej. Dlatego należy ich używać tak mało, jak to konieczne, aby nie spowalniać zbytnio gry przy obliczaniu tych zmiennych (które można nazwać tysiące razy na sekundę, ilekroć porusza się pojazd).
+
W przypadku wszystkich funkcji zmienne 80+x są przesunięte w odpowiednią strukturę w danych gry TTD. &nbsp;Zmienne 40+x i 60+x są specjalnymi zmiennymi, które są obliczane w locie i nie są tak naprawdę nigdzie przechowywane w pamięci, chyba że podano inaczej. Dlatego należy ich używać tak mało, jak to konieczne, aby nie spowalniać zbytnio gry przy obliczaniu tych zmiennych (które można nazwać tysiące razy na sekundę, ilekroć porusza się pojazd).
  
Podczas wyświetlania pojazdu (itp.) Na liście zakupów, gra prawidłowo pokaże te odmiany na podstawie zmiennych zewnętrznych (daty itp.), Ale odmiany na podstawie zmiennych pojazdu (zmienne 40 + x, 60 + x i 80 + x) zawsze pokaże pierwszy (nie domyślny) identyfikator ładunku, chyba że dla danej zmiennej podano inaczej. Jeśli wykonasz obliczenia, pierwszy identyfikator ładunku zostanie wybrany, jeśli którakolwiek z potrzebnych zmiennych jest niedostępna.
+
Podczas wyświetlania pojazdu (itp.) Na liście zakupów, gra prawidłowo pokaże te odmiany na podstawie zmiennych zewnętrznych (daty itp.), Ale odmiany na podstawie zmiennych pojazdu (zmienne 40+x, 60+x i 80+x) zawsze pokaże pierwszy (nie domyślny) identyfikator ładunku, chyba że dla danej zmiennej podano inaczej. Jeśli wykonasz obliczenia, pierwszy identyfikator ładunku zostanie wybrany, jeśli którakolwiek z potrzebnych zmiennych jest niedostępna.
  
Listy 80 + x zmiennych na kolejnych stronach nie są wyczerpujące; wymienione są tylko przydatne zmienne. Aby uzyskać pełną listę, sprawdź definicję odpowiednich struktur w TTD. Marcin Grzegorczyk ma dość dobrą listę definicji struktur [http://marcin.ttdpatch.net/sv1codec/TTD-locations.html savegame internals page].
+
Listy 80+x zmiennych na kolejnych stronach nie są wyczerpujące; wymienione są tylko przydatne zmienne. Aby uzyskać pełną listę, sprawdź definicję odpowiednich struktur w TTD. Marcin Grzegorczyk ma dość dobrą listę definicji struktur [http://marcin.ttdpatch.net/sv1codec/TTD-locations.html savegame internals page].
  
 
=== varadjust ===
 
=== varadjust ===
  
Adjust variable to a more useful range. It has the following format:
+
Dostosuj zmienną do bardziej użytecznego zakresu. Ma następujący format:
  
 
<pre>  <shift-num> <and-mask> <nowiki>[<add-val> <divide-val>/<modulo-val>]</nowiki></pre>
 
<pre>  <shift-num> <and-mask> <nowiki>[<add-val> <divide-val>/<modulo-val>]</nowiki></pre>
Line 229: Line 229:
 
|0..4||0..1F||{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.0}}||number of bits to right shift <variable>
 
|0..4||0..1F||{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.0}}||number of bits to right shift <variable>
 
|-
 
|-
|5||20||{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}||This is an [[VarAction2Advanced|advanced VarAction2]]
+
|5||20||{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}||This is an [[user:extrazi/specs.tt/VarAction2Advanced/Pl|advanced VarAction2]]
 
|-
 
|-
 
|6||40||{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}||This is a shift-and-add-divide adjustment.
 
|6||40||{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}||This is a shift-and-add-divide adjustment.
Line 244: Line 244:
 
Tutaj ustawiasz liczbę różnych zakresów do sprawdzenia. Jeśli wartość zmiennej po powyższych manipulacjach nie mieści się w jednym z tych zakresów, zostanie użyta wartość domyślna. &nbsp;Wyświetlana w oknie zakupu, gra zawsze pokaże pierwszy zakres, jeśli zmienna jest typu 40 + x lub 80 + x (ponieważ zmienna jest niezdefiniowana, ponieważ pojazd jeszcze nie istnieje).
 
Tutaj ustawiasz liczbę różnych zakresów do sprawdzenia. Jeśli wartość zmiennej po powyższych manipulacjach nie mieści się w jednym z tych zakresów, zostanie użyta wartość domyślna. &nbsp;Wyświetlana w oknie zakupu, gra zawsze pokaże pierwszy zakres, jeśli zmienna jest typu 40 + x lub 80 + x (ponieważ zmienna jest niezdefiniowana, ponieważ pojazd jeszcze nie istnieje).
  
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|0.6|2.5|ttdprev=2.0.1 alpha 57}} Since TTDPatch 2.0.1 alpha 57, nvar=0 is a special case. Instead of using ranges, nvar=0 means that the result of an [[VarAction2Advanced|advanced]] calculation (or, if no calculation is performed, the adjusted variable value itself) is returned as callback result, with bit 15 set. &nbsp;This is useful for those callbacks where many different return values are possible and it is easier to calculate them than list them in ranges. &nbsp;The default value must still be specified, and will be used in case the variable(s) used are not available.
+
{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.5|ttdprev=2.0.1 alpha 57}} Od TTDPatch 2.0.1 alfa 57 nvar=0 jest szczególnym przypadkiem. Zamiast używać zakresów, nvar = 0 oznacza, że ​​wynik obliczenia  [[user:extrazi/specs.tt/VarAction2Advanced/Pl|advanced]] (lub, jeśli nie zostanie wykonane obliczenie, sama wartość zmiennej skorygowanej) jest zwracana jako wynik wywołania zwrotnego, z ustawionym bitem 15. &nbsp;Jest to przydatne w przypadku tych wywołań zwrotnych, w których możliwych jest wiele różnych wartości zwracanych, i łatwiej jest je obliczyć niż podać je w zakresach. &nbsp;Wartość domyślna musi być nadal określona i będzie używana w przypadku, gdy użyte zmienne nie są dostępne.
  
 
=== sets and ranges ===
 
=== sets and ranges ===
  
For each of the ranges to check, you give the set-id as a '''WORD''' value (i.e. with a 00 following, e.g. set-id 5 becomes 05 00, or - in case of a callback result - by setting the high bit, e.g. 05 80), followed by the low and high limits of this range. &nbsp;The first range that matches will be used.
+
Dla każdego zakresu, który chcesz sprawdzić, podajesz set-id jako wartość '''WORD''' (tj. Z 00 po, np. set-id 5 staje się 05 00, lub - w przypadku wyniku wywołania zwrotnego - przez ustawienie wysokiego bitu, np. 05 80), a następnie dolnego i górnego limitu tego zakresu. &nbsp;Zostanie użyty pierwszy pasujący zakres.
  
The various \b, \w, and \d escape sequences can be useful for <min-range> and <max-range>. See [[GRFActionsDetailed#Byte order|the discussion of escape sequences]] for further information.
+
Różne sekwencje specjalne \b, \w i \d mogą być przydatne dla <min-range> i <max-range> . Zobacz  [[user:extrazi/specs.tt/GRFActionsDetailed/Pl#Byte order|the discussion of escape sequences]] w celu uzyskania dalszych informacji.
  
 
=== default ===
 
=== default ===

Revision as of 17:12, 30 June 2020


pl
PL

Contents

Wprowadzenie

Aby wesprzeć zmiany grafiki oparte na innych czynnikach niż tylko stany obciążenia, użyj VarAction2. Zapewnia to wyrafinowany sposób decydowania, jakiej grafiki użyć.

VarAction2 może być używane jak każda inna akcja 2, ale zapewnia dodatkowy krok pośredni: zamiast od razu zdefiniować zestawy akcji 1, określa listę dodatkowych wpisów akcji 2, z których jedna jest używana w zależności od rodzaj wariacji, która jest zdefiniowana. Wspomniane wpisy akcji 2 mogą z kolei być wariacyjne lub losowe (w celu zapewnienia łańcuchów decyzji) lub mogą być elementem końcowym, czyli zwykłą akcją 2, która zawiera definicje zestawów akcji 1 lub wynikiem wywołania zwrotnego.

Format

Dane wyglądają następująco:

<Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> <type> <variable> <varadjust> <nvar> (<set-id> <low-range> <high-range>){n} <default>
Element Size Description
<Sprite-number> dec A sequential sprite number
<length> dec The total number of bytes used in this action.
02 B Defines action 02
<feature> B For what type of vehicle/station should this definition be used?
<set-id> B The ID of this action 2 (used like a cargo ID)
<type> B Type of VarAction2, see below
<variable> B Which variable we base the decision on
<varadjust> V How to manipulate the value before deciding.
<nvar> B Number of different ranges of the value (not counting the default)
<set-id> W Action 2 set-id to use for the following range.
<low-range> B/W/D Minimum (inclusive) of the range for which to use the above set-id
<high-range> B/W/D Maximum (inclusive) of the range
<default> W Action 2 set-id to use if no range matches

Rozmiar <varadjust> zależy od <type>, a także dostosowań, które należy wykonać i zawsze musi zapewniać maskę AND. Dla <type> 81, „nic nie rób” <varadjust> to 00 FF.

Powtarzasz sekwencję <set-id> <low-range> <high-range> tak często, jak określa to <nvar>.

<low-range> i <high-range> mają rozmiar B, W lub D, w zależności od <type> . Zobacz ten wpis, aby uzyskać więcej informacji.

Description

Sprite-number

To tylko numer, na którym jesteś.

Length

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

Feature

Ustawia to rodzaj feature , który chcesz zmienić. Ustaw na:

Value Feature
00 Trains
01 Road Vehicles
02 Ships
03 Aircraft
04 Stations
05 Canals/Rivers
06 Bridges
07 Houses
09 Industry Tiles
0A Industries
0B Cargos (no feature specific variables)
0C Sound Effects (no feature specific variables)
0D Airports
0E Signals
0F Objects
10 Railtypes
11 Airport Tiles
12 Roadtypes
13 Tramtypes

Set-ID

Określa liczbę tego działania 2.  ID można następnie wykorzystać jako cel w akcji 3 lub innej akcji wariacyjnej/losowej 2.

Type

B
Access lowest byte
Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 W
Access lowest word
Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 D
Access lowest doubleword
Access general variable or
variable of the primary object
81 85 89
Access variable of "related" object 82 86 8A

Typ dostępu określa zarówno wielkość dostępu do zmiennych, jak i wybiera między zmiennymi ogólnymi a zmiennymi wrodzonymi obiektu lub zmiennymi konkretnego "pokrewnego" (related) obiektu.

Feature Related object
00-03 Vehicles First vehicle of consist
04 Stations Town to which station belongs
05 Canals/Rivers N/A
06 Bridges Town of bridge
07 Houses Town of house
09 Industry Tiles Industry containing tile
0A Industries Town of industry
0B Cargos N/A
0C Sound Effects N/A
0D Airports N/A
0E Signals N/A
0F Objects Town of object
10 Railtypes N/A
11 Airport Tiles N/A
12 Roadtypes N/A
13 Tramtypes N/A

Każda zmienna określa jej rozmiar. Nie każda zmienna jest podwójnym słowem. Jeśli dostępna zmienna jest mniejsza niż podany tutaj rozmiar, dodatkowe bity mogą zawierać śmieci i powinny być <and-masked>.

Variable

Działanie wariacyjne 2 umożliwia dostęp do tych zmiennych:

Number Size Version Meaning
00-3F See global variables page.
40+x D specially calculated feature-specific variable, see following feature-specific pages
5F D Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1928)2.6 Feature-specific random data: triggers in low byte, bits in other three bytes. Bits of the variable not associated with random or trigger bits are reserved.
60+x D similar to 40+x variables, but the variable number must be followed by a byte, which will be given to the variable handler as parameter.
7B - Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21604)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2359)2.6 A special 60+x variable to be used in Advanced Variational Action 2. It allows to evaluate any other 60+x variable using a non-constant parameter from a register. The parameter of variable 7B specifies another 60+x variable which is evaluated. The parameter for that variable is read from the accumulator ('val1'), i.e. the result from the preceding operations of the same Advanced Variational Action 2. Hence variable 7B may not be the first variable used in the calculation. Variable 7B itself and 7E (procedure call) are not allowed to be used as parameter for variable 7B.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23138)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Since OpenTTD r23138 you can use this to pass 32 bit parameters to 60+x variables. Currently this is only useful for a few variables, e.g. vehicle variable 60. For most variables the higher bits of the parameter are considered reserved. So, make sure to mask the higher bits in the preceding calculations.

7C D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1315)2.6 A special 60+x variable used to access values stored in the registers of persistent storage.
7D D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1246)2.6 A special 60+x variable used to access values stored in the registers of temporary storage. Available in the purchase list.
7E D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 A special 60+x variable indicating a procedure call. Available in the purchase list.
7F D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 A special 60+x variable that reads GRF parameter whose number is given by the 60+x parameter. Available in the purchase list.
80+x Feature-specific variable, see following feature-specific pages. While most of these variables actually refer to raw memory locations of original TTD structures, you cannot rely on that. Some variables were added later, some were moved or replaced. Only the variables listed in the specs are somewhat set to not be changed in the future.

W przypadku wszystkich funkcji zmienne 80+x są przesunięte w odpowiednią strukturę w danych gry TTD.  Zmienne 40+x i 60+x są specjalnymi zmiennymi, które są obliczane w locie i nie są tak naprawdę nigdzie przechowywane w pamięci, chyba że podano inaczej. Dlatego należy ich używać tak mało, jak to konieczne, aby nie spowalniać zbytnio gry przy obliczaniu tych zmiennych (które można nazwać tysiące razy na sekundę, ilekroć porusza się pojazd).

Podczas wyświetlania pojazdu (itp.) Na liście zakupów, gra prawidłowo pokaże te odmiany na podstawie zmiennych zewnętrznych (daty itp.), Ale odmiany na podstawie zmiennych pojazdu (zmienne 40+x, 60+x i 80+x) zawsze pokaże pierwszy (nie domyślny) identyfikator ładunku, chyba że dla danej zmiennej podano inaczej. Jeśli wykonasz obliczenia, pierwszy identyfikator ładunku zostanie wybrany, jeśli którakolwiek z potrzebnych zmiennych jest niedostępna.

Listy 80+x zmiennych na kolejnych stronach nie są wyczerpujące; wymienione są tylko przydatne zmienne. Aby uzyskać pełną listę, sprawdź definicję odpowiednich struktur w TTD. Marcin Grzegorczyk ma dość dobrą listę definicji struktur savegame internals page.

varadjust

Dostosuj zmienną do bardziej użytecznego zakresu. Ma następujący format:

 <shift-num> <and-mask> [<add-val> <divide-val>/<modulo-val>]
Element Size Description
shift-num B value to right-shift the variable, and some special bits. See below.
and-mask B/W/D value with which to AND the variable after shifting. Return this value if neither bit 6 nor bit 7 of shift-num are set.
add-val B/W/D value to add to the variable after ANDing. Only present if bits 6 or 7 are set in shift-num.
divide-val B/W/D return the sum divided by this value. Only present if bit 6 is set in shift-num.
modulo-val B/W/D return the sum modulo (remainder of division by) this value. Only present if bit 7 is set in shift-num.

<shift-num> is a partial bit-mask; its bits have the following meanings:

Bit(s) Value Version Meaning
0..4 0..1F Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 number of bits to right shift <variable>
5 20 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 This is an advanced VarAction2
6 40 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 This is a shift-and-add-divide adjustment.
7 80 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 This is a shift-and-add-modulo adjustment.

Nie można ustawić obu bitów 6 i 7. Jeśli żaden z nich nie jest ustawiony, ten varadjust jest zmianą i zmianą.

Należy zauważyć, że w przypadku operacji dodawania i dzielenia zarówno zmienna, jak i dzielnik są traktowane jako liczby ze znakiem. Oznacza to, że jeśli ustawiony jest wysoki bit, liczba jest traktowana jako ujemna, więc może być konieczne maskowanie najbardziej znaczącego bitu, aby wykonać podział bez znaku.

nvar

Tutaj ustawiasz liczbę różnych zakresów do sprawdzenia. Jeśli wartość zmiennej po powyższych manipulacjach nie mieści się w jednym z tych zakresów, zostanie użyta wartość domyślna.  Wyświetlana w oknie zakupu, gra zawsze pokaże pierwszy zakres, jeśli zmienna jest typu 40 + x lub 80 + x (ponieważ zmienna jest niezdefiniowana, ponieważ pojazd jeszcze nie istnieje).

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 57)2.5 Od TTDPatch 2.0.1 alfa 57 nvar=0 jest szczególnym przypadkiem. Zamiast używać zakresów, nvar = 0 oznacza, że ​​wynik obliczenia advanced (lub, jeśli nie zostanie wykonane obliczenie, sama wartość zmiennej skorygowanej) jest zwracana jako wynik wywołania zwrotnego, z ustawionym bitem 15.  Jest to przydatne w przypadku tych wywołań zwrotnych, w których możliwych jest wiele różnych wartości zwracanych, i łatwiej jest je obliczyć niż podać je w zakresach.  Wartość domyślna musi być nadal określona i będzie używana w przypadku, gdy użyte zmienne nie są dostępne.

sets and ranges

Dla każdego zakresu, który chcesz sprawdzić, podajesz set-id jako wartość WORD (tj. Z 00 po, np. set-id 5 staje się 05 00, lub - w przypadku wyniku wywołania zwrotnego - przez ustawienie wysokiego bitu, np. 05 80), a następnie dolnego i górnego limitu tego zakresu.  Zostanie użyty pierwszy pasujący zakres.

Różne sekwencje specjalne \b, \w i \d mogą być przydatne dla <min-range> i <max-range> . Zobacz the discussion of escape sequences w celu uzyskania dalszych informacji.

default

Set-id do użycia, jeśli żaden z zakresów nie pasuje.

Przykład

 -1 * 15    02 05 03 81    // Action2, Feature 05 (canals), action2ID 03, 1-byte variable
          81 00 04    // variable 81 (terrain type), shift 00, mask 0x04 (=bit for "on or above snowline")
          01       // check one range
          02 00  04 04 // snowy tile: link to action2ID 02
          01 00     // default:  link to action2ID 01

Personal tools