Vehicles

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Undo revision 94928 by Tursaka (talk))
Line 12: Line 12:
 
|ro=Vehicule
 
|ro=Vehicule
 
|ru=Транспорт
 
|ru=Транспорт
|tr=Araçlar
 
 
|zh=载具
 
|zh=载具
 
|language_page=en
 
|language_page=en
 
}}{{-}}{{Table of contents}}
 
}}{{-}}{{Table of contents}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
OpenTTD'de şirketinizi hareket ettiren şey '''araçlardır'''. Tek gelir kaynağınızı üretirler ve bu nedenle [[şirketinizin]] başarısını sağlamak için bir haritaya yerleştirilmelidirler.
+
In OpenTTD, '''vehicles''' are what keep your company moving. They produce your only source of income, and therefore must be deployed on a map to ensure success for your [[company]].
  
İnşa edilmiş [[depolarda]], araçlarınız [[istasyonlar]] arasındaki [[emirleri]] takip edecek ve taşıyabilecekleri herhangi bir kargoyu teslim alacaktır. (Yolcu trenleri, posta vagonu eklemediğiniz sürece posta almaz).
+
Built in [[depots]], your vehicles will follow [[orders]] between [[stations]], and will pickup any available cargo that they are able to carry. (Passenger trains do not pickup mail, for example, unless you add a mail van).
  
OpenTTD'de her biri ana ulaşım yolunu temsil eden dört değişik araç türü vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
+
There are four different types of vehicle in OpenTTD, each representing the major transport methods. They are as follows:
  
 
== Vehicle Types ==
 
== Vehicle Types ==
:*[[Image:manual_html_m16a497ce.png|TTD]] [[Image:Train Information button.png|OpenGFX]] [[Trenler]]
+
:*[[Image:manual_html_m16a497ce.png|TTD]] [[Image:Train Information button.png|OpenGFX]] [[Trains]]
:*[[Image:manual_html_m3518e48c.png|Road Vehicles]] [[Image:Road Vehicle Information button.png|Road vehicle list]] [[Karayolu Taşıtları]]
+
:*[[Image:manual_html_m3518e48c.png|Road Vehicles]] [[Image:Road Vehicle Information button.png|Road vehicle list]] [[Road Vehicles]]
:*[[Image:manual_html_53123a33.png|Ships]] [[Image:Ship Information button.png|Ship list]] [[Gemiler]]
+
:*[[Image:manual_html_53123a33.png|Ships]] [[Image:Ship Information button.png|Ship list]] [[Ships]]
:*[[Image:manual_html_442702e6.png|Aircraft]] [[Image:Aircraft Information button.png|Aircraft list]] [[Uçaklar]]
+
:*[[Image:manual_html_442702e6.png|Aircraft]] [[Image:Aircraft Information button.png|Aircraft list]] [[Aircraft]]
  
Her ulaşım yolunun kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır:
+
Each method of transportation has its own strengths and weaknesses:
*Gemiler büyük bir durağan kapasiteye sahiptir ancak yavaş hareket eder ve yüksek başlangıç maliyetlerine sahiptir.
+
*Ships have a large fixed capacity, but move slowly and have high initial costs.
*Uçaklar çok para kazanır ancak havaalanları çok fazla alan gerektirir ve birçok uçağı idare etmek için büyük havaalanları gerekir.
+
*Aircraft make a lot of money, but airports require a lot of space, and large airports are needed to handle many planes.
*Karayolu taşıtları kasabalarda ve şehirlerde kolayca hareket edebilir ancak yolculuk başına az para kazanır.
+
*Road vehicles can move easily around towns and cities, but carry and make little money per trip.
*Trenler değişen miktarlarda taşıyabilir, hızlı seyahat edebilir ve genellikle uzun vadede en ucuzudur. Ancak demiryolu altyapısı çok fazla alan gerektirir ve yüksek kapasiteli ağlar için gelişmiş tasarlama gereklidir.
+
*Trains can carry any amount and travel fast, and are usually cheapest in the long term. But rail infrastructure requires a lot of space, and advanced planning is needed for high capacity networks.
  
Her aracın kendi güvenilirlik derecesi vardır, bu da ne kadar [[Arıza]] yapacağını etkiler. Aynı modeldeki her araç aynı ''en yüksek güvenilirlik'' puanına sahiptir. ''Örnek'' araçlar (aşağıya bakınız), o araç tipi için normalden daha düşük en yüksek güvenilirlik puanına sahip olacaktır. Bir araca bir [[Depoda]] bakım yapıldığında, güvenilirlik puanı o araç modeli için var olan en yüksek güvenilirliğe ayarlanır.
+
Every vehicle has its own reliability rating, which affects how many [[Breakdowns]] it is likely to suffer. Every vehicle of the same model has the same ''maximum reliability'' score. ''Prototype'' vehicles (see below) will have lower maximum reliability scores than normal for that vehicle type. When a vehicle is serviced at a [[Depot]], its reliability score is reset to the current maximum reliability for that vehicle model.
  
Oyunda uygun bir ortam göz önüne alındığında her türlü araçla zengin olmak olasıdır. Geniş mesafeler boyunca uçaklar ve trenler iyi performans gösterir ve çok miktarda yükün teslim edilmesi gereken küçük mesafeler için gemiler iyi bir çözüm durumuna gelir (örneğin, petrol platformlarına hizmet ederken). Gemiler, yavaş teslimat yapar ve para kaybı nedeniyle çok uzun yolculuklar için uygun değildir. Gelir hesaplamalarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. [[Kargo geliri]].
+
It is possible to become rich in the game via any type of vehicle, given an appropriate environment. Over vast distances planes and trains perform well and for small distances where huge amounts of cargo needs to be delivered, ships become a good solution (for example, when serving oil rigs). Ships are inappropriate for very long trips because of the time penalty for slow delivery. See [[Cargo income]] for details on income calculations.
  
=== Örnek Araçlar ===
+
=== Prototypes ===
  
Zaman zaman şirketinize yeni bir araç örneği kullanmanız için bir yıl süre ile teklif verilecektir. Bunlar genellikle düşük en yüksek güvenilirlik puanlarına sahiptir ancak araç resmi olarak piyasaya sürüldüğünde bu puan artar. Özel bir kullanım teklifini kabul ederseniz ve yeni araç türünü oluşturmak için uğraşmazsanız, önünüzdeki 5 yıl için artık deneme teklifi almayacaksınız. Denemeler, en yüksek derecelendirmeye sahip şirketten aşağı doğru çalışan tüm şirketlere sunulmaktadır. Yapay zeka kontrollü şirketler de özel teklifler alabilir.
+
From time to time, your company will be offered one year's exclusive use of a new vehicle prototype. Prototypes usually have low maximum reliability scores, but this score increases once the vehicle has been officially launched. If you accept an exclusive use offer but don't bother to build any of the new vehicle type, you won't get any more trial offers for the next 5 years. Trials are offered to all companies working downwards from the company with the highest rating. AI-controlled companies can get exclusive previews too.
  
=== En Yüksek Güvenilirlik Derecelendirmeleri ===
+
=== Maximum Reliability Ratings ===
  
Yeni araç modelleri göründüğünde, genellikle oldukça düşük bir en yüksek güvenilirlik derecesi ile başlarlar. Güvenilirlik puanı daha sonra en yüksek değere ulaşıncaya kadar bir ya da iki yıl (ayda %1 oranında) sonra artar. Daha sonra bu model, hizmetten çekilinceye kadar bu değerde yıllarca sabit kalır ve sonrasında düşmeye başlar.
+
When new vehicle models appear, they usually start out with quite a low maximum reliability rating. The reliability score then creeps upwards for a year or two (by 1% per month) until it reaches a peak value. It then stays stable at that value for many years until the model is eventually withdrawn from service, and then begins to decline.
  
En yüksek güvenilirliğin üst değeri, modeli deneyen şirketin eylemlerinden ya da modelin denenip denenmediğinden etkilenmez. Tamamen rastgeledir.
+
The peak value of Maximum reliability is not affected by the actions of the company which tested the model or whether the model was tested or not. It is completely random.
  
==Ayrıca Bakınır==
+
==See Also==
 
*[[Vehicle Comparison Charts]]
 
*[[Vehicle Comparison Charts]]
 
*[[Vehicle lists]]
 
*[[Vehicle lists]]
 
*[[Never expire vehicles]]
 
*[[Never expire vehicles]]
 
[[Category:Vehicles]]
 
[[Category:Vehicles]]

Revision as of 08:13, 27 March 2020


In OpenTTD, vehicles are what keep your company moving. They produce your only source of income, and therefore must be deployed on a map to ensure success for your company.

Built in depots, your vehicles will follow orders between stations, and will pickup any available cargo that they are able to carry. (Passenger trains do not pickup mail, for example, unless you add a mail van).

There are four different types of vehicle in OpenTTD, each representing the major transport methods. They are as follows:

Vehicle Types

Each method of transportation has its own strengths and weaknesses:

  • Ships have a large fixed capacity, but move slowly and have high initial costs.
  • Aircraft make a lot of money, but airports require a lot of space, and large airports are needed to handle many planes.
  • Road vehicles can move easily around towns and cities, but carry and make little money per trip.
  • Trains can carry any amount and travel fast, and are usually cheapest in the long term. But rail infrastructure requires a lot of space, and advanced planning is needed for high capacity networks.

Every vehicle has its own reliability rating, which affects how many Breakdowns it is likely to suffer. Every vehicle of the same model has the same maximum reliability score. Prototype vehicles (see below) will have lower maximum reliability scores than normal for that vehicle type. When a vehicle is serviced at a Depot, its reliability score is reset to the current maximum reliability for that vehicle model.

It is possible to become rich in the game via any type of vehicle, given an appropriate environment. Over vast distances planes and trains perform well and for small distances where huge amounts of cargo needs to be delivered, ships become a good solution (for example, when serving oil rigs). Ships are inappropriate for very long trips because of the time penalty for slow delivery. See Cargo income for details on income calculations.

Prototypes

From time to time, your company will be offered one year's exclusive use of a new vehicle prototype. Prototypes usually have low maximum reliability scores, but this score increases once the vehicle has been officially launched. If you accept an exclusive use offer but don't bother to build any of the new vehicle type, you won't get any more trial offers for the next 5 years. Trials are offered to all companies working downwards from the company with the highest rating. AI-controlled companies can get exclusive previews too.

Maximum Reliability Ratings

When new vehicle models appear, they usually start out with quite a low maximum reliability rating. The reliability score then creeps upwards for a year or two (by 1% per month) until it reaches a peak value. It then stays stable at that value for many years until the model is eventually withdrawn from service, and then begins to decline.

The peak value of Maximum reliability is not affected by the actions of the company which tested the model or whether the model was tested or not. It is completely random.

See Also

Personal tools