Zaawansowane ustawienia/Pl

From OpenTTD
Revision as of 18:09, 10 February 2013 by Globus3 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Advanced Settings
Postępy: 85%
  


Wiele opcji, które wpływają na rozgrywkę można zmienić w OpenTTD. Wiele z tych opcji można zmienić w oknie Zaawansowane ustawienia, ale na niektóre z nich trzeba edytować plik konfiguracyjny openttd.cfg. Najbardziej zaawansowane ustawienia poprawiają rozgrywkę lub interfejs, a inne dają więcej zabawy w grze.

Content.png

Uwaga!
Jeśli masz dostęp do zaawansowanych ustawień z menu głównego, one wpływają na nowe gry. Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane dla uruchomionej gry, należy najpierw ją załadować, a następnie zmienić ustawienia, które chcesz zmienić.

Zmienianie zaawansowanych ustawień

Okno zaawansowanych ustawień w pełnej okazałości (1.2.3)

Okno Zaawansowane ustawienia pozwala zmieniać większość dostępnych ustawień z poziomu gry. Okno Zaawansowane ustawienia ma strukturę drzewiastą, w której można wyodrębnić 6 głównych tematów:

Przyciski zielone pokazają, że ustawienie jest włączone, na czerwono, że jest wyłączone. Przyciski strzałek zmieniają wartość ustawienia. 

Niektóre opcje, które były w zaawansowanych ustawieniach w starszych wersjach OpenTTD, można teraz znaleźć w ustawieniach trudności, opcjach gry lub cheatach. Niektóre z nich mogły nawet stać się stałymi opcjami, których nie można wyłączyć.


Drobnostki

Okno Ustawień zaawansowanych wcześniej było znane jako Configure Patches (przed OpenTTD 0.7.x).

Od r14275, nazwa Patches została zamieniona na "Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)", by nie kolidowała z TTDPatch lub patches (w sensie technicznym - wersje gry) w kodzie źródłowym gry.

Od r14974 zakładki na górze okna zostały usunięte i wszystkie ustawienia zaawansowane zostały spisane w liście w strukturze drzewa. Pozwala to otwierać i zamykać poszczególne sekcje w 100% niezależnie od siebie. Dawne zakładki ( (Interfejs, Konstruckje, Pojazdy, Stacje, Ekonomia i Rywale) są teraz najwyższymi kategoriami i posiadają podkategorie, na przykład podkategoria Pociągi w Pojazdach.

Zobacz też

Personal tools