Zaawansowane ustawienia/Pl

From OpenTTD
Revision as of 15:42, 12 February 2013 by Globus3 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Wiele opcji, które wpływają na rozgrywkę można zmienić w OpenTTD. Wiele z tych opcji można zmienić w oknie ustawień zaawansowanych, ale na niektóre z nich trzeba edytować plik konfiguracyjny openttd.cfg. Najbardziej zaawansowane ustawienia poprawiają rozgrywkę lub interfejs, a inne dają więcej zabawy w grze.

Content.png

Uwaga!
Jeśli masz dostęp do zaawansowanych ustawień z menu głównego, one wpływają na nowe gry. Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane dla uruchomionej gry, należy najpierw ją załadować, a następnie zmienić ustawienia, które chcesz zmienić.

Zmienianie zaawansowanych ustawień

Okno zaawansowanych ustawień w pełnej okazałości (1.2.3)

Okno Ustawień zaawansowanych pozwala zmieniać większość dostępnych ustawień z poziomu gry. Ma ono strukturę drzewa, w której można wyodrębnić 6 głównych kategorii:

Przyciski zielone pokazają, że ustawienie jest włączone, na czerwono, że jest wyłączone. Przyciski strzałek zmieniają wartość ustawienia. 

Niektóre opcje, które były w zaawansowanych ustawieniach w starszych wersjach OpenTTD, można teraz znaleźć w ustawieniach trudności, opcjach gry lub cheatach. Niektóre z nich mogły nawet stać się stałymi opcjami, których nie można wyłączyć.


Drobnostki

Okno Ustawień zaawansowanych wcześniej było znane jako Configure Patches (przed OpenTTD 0.7.x).

Od r14275, nazwa Patches została zamieniona na "Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)", by nie kolidowała z TTDPatch lub patches (w sensie technicznym - wersje gry) w kodzie źródłowym gry.

Od r14974 zakładki na górze okna zostały usunięte i wszystkie ustawienia zaawansowane zostały spisane w liście w strukturze drzewa. Pozwala to otwierać i zamykać poszczególne sekcje w 100% niezależnie od siebie. Dawne zakładki (Interfejs, Konstruckje, Pojazdy, Stacje, Ekonomia i Rywale) są teraz najwyższymi kategoriami i posiadają podkategorie, na przykład podkategoria Pociągi w Pojazdach.

Zobacz też

Personal tools