Zaawansowane ustawienia/Rywale/Pl

From OpenTTD
Revision as of 13:38, 15 February 2013 by Globus3 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Advanced Settings/Competitors
Postępy: 55%
  


Okno ustawień zaawansowanych: Rywale

Sekcja Rywali pozwala na zmianę ustawień dotyczących SI oraz gry wieloosobowej. Ustawienia są wypisane poniżej z możliwymi wartościami oraz odnośnikiem do pliku konfiguracyjnego.

Contents

Widok ustawień o rywalach w oknie ustawień zaawansowanych (1.2.3)

Gracze komputerowi

Pozwól na SI w grze wieloosobowej

Zgodne Wersje (od 0.4.5)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Pozwala na graczy komputerowych w grze wieloosobowej. Ich ilość może być ustawiona w opcjach trudności.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [ai] ai_in_multiplayer = <true|false>

Pociągi niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Computer cannot build trains or rail infrastucture. This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [ai] ai_disable_veh_train = <true|false>

Samochody niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Computer cannot build road vehicles or roads. This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [ai] ai_disable_veh_roadveh = <true|false>

Samoloty niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Computer cannot build aircraft or airports. This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [ai] ai_disable_veh_aircraft = <true|false>

Statki niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Computer cannot build ships. This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [ai] ai_disable_veh_ship = <true|false>

ilość #opcodes przed uśpieniem skryptu

Zgodne Wersje (od 0.7.0)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Lower this value if the AI is making the game run slow. Increase this value if you find the AI doing a lot of nothing instead of actually building stuff. Leave value at 10,000 if unsure.

Możliwe ustawienia: 5,000 do 250,000
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [script] script_max_opcode_till_suspend = <5000-250000>

Pozwól na wysyłanie pieniędzy do innych firm

Zgodne Wersje (od 0.7.0)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Allows you to donate money to other companies.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [economy] give_money = <true|false>

Pozwól kupować udziały w innych firmach

Zgodne Wersje (od 0.7.0)

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Allows you to enable or disable the ability to buy shares from competitors. You also have to wait for the company to get old enough before buying 25% or a full take over. This age is about 6 years old.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.
W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg: [economy] allow_shares = <true|false>


W poprzednich wersjach

Zobacz też

Personal tools