Barra d'estat/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


ShowVehicleSpeed Ca.png

La barra d'estat està situada a la part inferior de la finestra del vehicle. El seu estat pot ser:

  • la destinació actual del vehicle (incloent-hi opcionalment la velocitat);
  • Parat (quan el vehicle és aturat manualment);
  • Carregant / Descarregant (quan el vehicle es troba a una estació);
  • Avariat (quan el vehícle s'ha avariat i no funciona durant una curta estona)
  • Accident! (quan el vehicle ha topat amb un altre vehicle i espera ser desballestat).
Parat
Carregant / Descarregant
Avariat
Accident!
Personal tools