Bouwen op hellingen/Nl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Een klein bergstationscomplex met niet-uniforme stations aangezet

Bouwen op hellingen is een optie die je de mogelijkheid biedt bijna elk van je infrastructuren op een helling te bouwen waar normaal door het hoogteverschil er maar één kan worden gebouwd. Hiermee worden keerwanden geplaatst zoals die ook in de werkelijkheid te zien zijn.

Beschrijving

Normaal zijn de opties die beschikbaar zijn om op hellingen (berghellingen, kusten, of kleine heuvels, gaten in de grond) te bouwen zeer beperkt. Je kunt alleen parallel aan de helling bouwen, elke andere richting wordt niet toegestaan.

Met deze optie heb je meer mogelijkheden om op hellingen te bouwen:

  • Wegen kunnen loodrecht op de hellingsrichting van een heuvel of kust worden gebouwd.
  • Sporen kunnen in elke richting op de helling van een heuvel of kust worden gebouwd, behalve voor de delen die zouden eindigen aan de lage zijde van de fundering.
  • Weg en spoorwegdepots, evenals bus- en vrachtwagenstations kunnen in elke richting worden gebouwd, behalve als de opening naar de dalzijde is gekeerd.
  • Spoorwegstations kunnen loodrecht op de hellingsrichting van een heuvel of kust worden gebouwd.
  • Vliegvelden, helihavens, bedrijfshoofdkwartieren, vuurtorens en zendmasten (scenario editor) kunnen op elke helling worden gebouwd, zolang er maximaal 1 hoogteverschil is.
  • Alle wegen, sporen en stations kunnen over kleine "gaten" in de grond worden gebouwd (maximaal 1 niveau diep).
  • Bruggen kunnen ook overal worden gebouwd zolang het begin en eind op hetzelfde niveau zijn of 1 hoger/lager.

Omdat op dit moment de AI niet in staat is om een juist gebruik te maken van deze functie, is deze uitgeschakeld voor de computer speler.

Een prettig neveneffect van deze patch is dat je nu in staat bent om stationcomplexen te bouwen die zich over verschillende hoogteniveaus uitstrekken. Plaats gewoon elk platform apart per hoogteniveau. Je zult wellicht niet-uniforme stations moeten aanzetten om deze patch ten volle te kunnen gebruiken.

Steilere hellingen

Sinds r5864 (OpenTTD 0.5.0) is het mogelijk om op hellingen te bouwen die volledig hellen. Een spoor kan omhoog en omlaag gebouwd worden, en evenwijdig aan de top of het dal, maar niet beide opties tegelijk.

Een voorbeeld van de verschillende bouwmethodes.

Gebruik

Deze functie staat standaard aan. Je kunt deze uitgebreide instelling uitschakelen via het venster constructie in de geavanceerde instellingen of de volgende syntax in openttd.cfg gebruiken:

[construction]
build_on_slopes = false
Personal tools