Budowa torów/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


W tym poradniku nauczysz się, jak sprawnie budować i usuwać tory kolejowe oraz jakich opcji i poleceń można do tego użyć.

Contents

Jak ułożyć tory?

Po pierwsze, musisz otworzyć pasek narzędzi do budowy torów kolejowych - kliknij przycisk budowy torów ( Manual html m772c5b23.png ) na pasku menu aby wyświetlić pasek narzędzi do budowy torów kolejowych:

Menu budowy torów

Oprócz układania torów na płaskim terenie można również budować na zboczach. Są dwa sposoby, przy pomocy których można układać tory:

 • Używając 4 przycisków kierunkowych torów (łatwo, lecz dość powoli).
 • Używając narzędzia Autorail (szybciej, ale nie tak łatwo).

Budowanie wybranych torów kierunkowych

Kliknij na jeden z przycisków budowy torów kolejowych ( Build rail.png ). W przykładzie użyto 4. przycisku.

Umieszczanie torów

 1. Ustaw kursor nad płytką, na której chcesz rozpocząć swój tor.
  Budowanie torów
 2. Przeciągnij kursor do miejsca, w którym chcesz, aby tor się skończył.
  Budowanie torów
 3. Zwolnij przycisk myszy, a pojawi się nowy kawałek..
  Twój nowy tor

Usuwanie torów

Aby usunąć tory, wybierz narzędzie do usuwania ( Clear button ). Kolor narzędzia zmieni się na czerwony. Teraz możesz po prostu kliknąć i przeciągnąć wzdłuż istniejących torów, aby je usunąć. Kliknij ponownie na przycisk narzędzia, aby je wyłączyć. Możesz również użyć skrótu klawiszowego R, aby przełączyć funkcję Usuń. Tylko dla szyn: przytrzymanie klawisza Ctrl również powoduje ich usunięcie.

Używanie autotorów

Więcej informacji: Autotory

Najpierw wybierz przycisk Autotory ( Autorail button ) z paska narzędzi konstrukcji kolei. Kursor zmieni się, by reprezentować funkcję Autotory. Skrótem do tej funkcji jest A.

Selecting Autorail feature

Umieszczanie torów

 1. Najłatwiej jest umieszczać poziome/pionowe proste elementy (wzdłuż kratek). Umieść kursor nad dowolnym kwadratem i kliknij i przeciągnij wzdłuż innych kwadratów. Białe linie reprezentują twoje przyszłe tory.
  Możesz kliknąć w kwadrat i przesuwać myszką w różnych kierunkach, aby zobaczyć, jak nowe tory zostaną umieszczone.
  Układanie prostego kawałka torów
 2. Zwolnij przycisk myszy, a zbudujesz prosty kawałek torów.
  Nowo wybudowany prosty kawałek torów
 3. Umieszczanie torów po przekątnej przebiega tak samo budowa z jednego kwadratu do drugiego. Zauważ, że tor po przekątnej, w przeciwieństwie do toru poziomego/pionowego, zajmuje tylko pół kwadratu - co oznacza, że można umieścić dwa tory po przekątnej na jednym kwadracie.
  Układanie ukośnego kawałka torów
 4. Automatyczne narzędzie działa dobrze na pagórkowatym terenie, pokazując w jaki sposób ścieżki zostaną umieszczone na nierównym terenie.
Układanie kawałka torów na pagórkowatym terenie
Kawałek torów pośród wzgórz

Usuwanie torów

Istnieją dwa sposoby na usunięcie kawałków torów (oprócz narzędzia dynamitu ( Dynamite tool ))

 • Prostym sposobem na usunięcie śladów jest przytrzymanie klawisza CTRL.
 1. Aby usunąć kawałek torów, przytrzymaj CTRL oraz kliknij i przeciągnij wzdłuż istniejących torów. Tak samo jak podczas budowania ścieżek.
  Usuwanie fragmentu torów (with CTRL)
 2. Zwolnij przycisk myszy, a tory zostaną sprzedane.
  A newly deleted piece of tracks
 • Drugi sposób to wybór narzędzia do usuwania. ( Clear button ). Biały kolor narzędzia zostanie zastąpiony czerwonym. Teraz możesz po prostu kliknąć i przeciągnąć wzdłuż istniejących torów, aby je usunąć. Kliknij ponownie na przycisk narzędzia, aby go dezaktywować. Możesz również użyć skrótu klawiaturowego R. Zauważ, że w przypadku, gdy masz dwa kawałki torów biegnące obok siebie w tym samym kwadracie, musisz być dokładny i kliknąć tylko na konkretny kawałek toru, ten, który chcesz usunąć. Samo kliknięcie w dowolnym miejscu w kwadracie nie jest dobrym rozwiązaniem.
  Usuwanie kawałka torów za pomocą przycisku czyszczenia

Rodzaje połączeń torów

Tory można łączyć pod dwoma kątami (Zobacz też: Zakręty).

45°

Poniżej znajduje się 45°-stopniowe połączenie, pociąg może przejechać przez jedno takie połączenie bez zwalniania. Jeśli jednak ten sam pociąg znajduje się na więcej niż jednym 45-stopniowym połączeniu naraz, to zwalnia.

45°-stopniowe połączenie torów

90°

To jest połączenie pod kątem 90°. Pociąg znacznie zwalnia za każdym razem, gdy musi przejechać przez jedno z nich.

Jeśli włączone jest zaawansowane ustawienie "Zabrania się pociągom i statkom wykonywać zakręty o 90°", pociągi nie przejdą przez takie połączenie, tylko zatrzymają się i cofną jak na końcu linii.

90°-stopniowe połączenie torów

Przekonasz się, że możesz stać się bardzo biegły w układaniu ścieżek, jeśli opanujesz skróty klawiszowe A, Ctrl+A i D - A dla Autorail (Ctrl dla usuwania) i D dla Dynamitu. Użyj X do przełączania widoku drzew i budynków - przezroczyste/widoczne - to również bardzo przydatne narzędzie. Zobacz również listę klawiszy skrótów klawiaturowych.

Dalej: Budowa stacji kolejowej »

Personal tools