Category:Faidhlichean sa Ghàidhlig/Gd

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Flag Gd.png Seallaidh an duilleag seo na faidhlichean (dealbhan) sa Ghàidhlig dhut a tha ri am faighinn san uici aig OpenTTD.
Flag En.png This page provides an index for a wide range of files (images) in Scottish Gaelic in OpenTTD Wiki.
Personal tools