Category:Per fer/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
ca
CA
Flag Ca.png Els articles enumerats a continuació requereixen canvis menors. Les parts d'articles que hagin de ser modificats estan marcades amb el quadre per fer, que haurà de contenir més informació sobre el que cal fer.

Els articles amb la plantilla {{Per_fer/Ca}} automàticament es llisten aquí..

Flag En.png Articles listed below require minor changes. Parts of articles that need to be tweaked are marked with the todo box, which should contain more information on what needs to be done.

Articles with the {{Per_fer/Ca}} template automaticly go here.

This category currently contains no pages or media.

Personal tools