Category:Traducció més 10 per cent/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Flag Ca.png Pàgines que estan traduint-se al català, de l'11 al 99% traduït.
Per a les estadístiques sobre traducció.
Flag En.png Pages that are being translated to Catalan, from 11% to 99% translated.

Pages in category "Traducció més 10 per cent/Ca"

The following 5 pages are in this category, out of 5 total.

Personal tools