GS/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search

OpenTTD umożliwia pisanie własnych skryptów 'game'. Skrypty te mogą zapewniać cele wszystkim firmom, sprawdzać właściwości (properties) wszystkich firm, a także komunikować się z graczami firm.


Zgodne Wersje

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly


Gamescript lub NoGo zapewnia możliwość dodawania skryptów opartych na celach (goal-based) za pomocą frameworka podobnego do frameworku NoAI z wykorzystaniem języka programowania Squirrel.

'Game Scripts' może modyfikować zachowanie miast, usuwać obiekty, umieszczać nowe branże w grze i budynki miejskie, a także pytać o stan gry i wykonywać kilka innych czynności w grze. Pliki skryptu gry można pobrać i wybrać do aktywacji przed utworzeniem nowej gry w celu wprowadzenia tych funkcji. W przeciwieństwie do Ustawienia zaawansowane, które można zmieniać w trakcie gry, Skrypty gry należy zainstalować przed rozpoczęciem nowej gry, aby zapewnić prawidłowe działanie. Skrypty gry nie są obsługiwane przez TTDPatch, są wprowadzane i obsługiwane przez OpenTTD w wersji 1.2.0 i nowszych.

W przypadku typowych problemów z game skryptami odwiedź stronę Game Script FAQ

Contents

Pobieranie skryptów gry

Dodatki Online

Najczęstszym i najwygodniejszym sposobem uzyskania skryptów gry jest użycie funkcji gry pobieranie dodatków online . Można tam znaleźć większość skryptów gry. Istnieje również forum 'Game Script', na którym można znaleźć wersje 'development' niektórych skryptów .

Instalacja manualnie

Jeśli chcesz korzystać ze skryptów gry zainstalowanych z innych lokalizacji, które nie są dostępne do pobrania treści online, musisz ręcznie zainstalować je we właściwym miejscu. Skrypt gry to plik tarball lub .tar albo katalog z kilkoma plikami kodu. Aby zainstalować skrypt gry:

  1. Pobierz plik(i) skryptu gry.
  2. Przenieś (i rozpakuj) pliki Game Script do katalogu Game Script instalacji OpenTTD.
  • To często będzie:
C:\My Documents\game (Windows 95, 98, ME)
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD\game (Windows 2000, XP)
C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD\game (Windows Vista, 7)
~/.openttd/game (Linux, BSD)
~/Documents/OpenTTD/game (OSX)

Aktywowanie skryptów gry

1. W menu głównym kliknij "AI/Game Script Settings".

2. Wybierz tekst w polu poniżej "Game Script"

3. Kliknij przycisk w lewym górnym rogu w dolnym menu z etykietą "Select Game Script"

4. Wybierz skrypt gry z wyskakującego menu.

Ustawianie parametrów skryptu gry

1. W menu głównym kliknij "AI/Game Script Settings".

2. Wybierz tekst w polu poniżej "Game Script"

3. Kliknij przycisk 'Configure' .

4. Pojawi się rząd parametrów zdefiniowanych przez skrypt gry. Zmień żądane parametry i kliknij przycisk 'Zamknij' , aby wprowadzić zmiany. Użyj przycisku 'Reset' , aby przywrócić wszystkie parametry do wartości domyślnych.

Pisanie własnego skryptu gry

Kiedy piszesz skrypt gry, kodujesz go w języku programowania o nazwie Squirrel. Framework używany do skryptów gry nazywa się NoGo i ma wiele aspektów ze szkieletem AI o nazwie NoAI.

Ze względów historycznych istnieje wiele artykułów wiki na temat pisania sztucznej inteligencji, ale bardzo niewiele z perspektywy Game Script. Na szczęście skrypty gier są bardzo podobne do AI, tylko że nie są własnością konkretnej firmy. Dlatego artykuły AI są nadal bardzo pomocne w pisaniu skryptów gry.

  • Przeczytać sekcje SI (zastosowanie ma wiele materiałów Game Scripts też)
  • Zobacz zewnętrzne linki poniżej, aby uzyskać więcej zasobów (dokumenty API, dokumenty Squirrel, istniejące Game Scripts, ..)

Podczas pracy z GS powinieneś przechowywać swoje pliki w $OpenTTD/game. Stwórz tam katalog dla swojego GS np. $OpenTTD/game/myGS i umieść tam pliki .nut . Należy odnotować, że nie powinno się przechowywać ich w $OpenTTD/online_content/game ponieważ katalog online_content jest zarządzany przez OpenTTD i może nadpisywać twoje pliki etc.

Zewnętrzne linki

Personal tools