Interfície del joc/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Contents

Contingut del Menú inicial

Pantalla inicial d'OpenTTD

La pantalla inicial, com hem vist, ofereix les opcions següents:

Interfície del joc

Una vegada que comence un joc, se li presentarà l'interfície del joc principal, que es mostra a continuació. Passarà la major part del temps amb aquesta pantalla durant la partida. Té tres seccions: a la part superior està la barra de menú, al centre es troba la pantalla del joc isomètrica en 3D i en la part inferior està la barra d’estat

La pantalla del joc

La barra de menú

La barra de menú té els botons distribuïts en seccions tal com es descriu a continuació. Les seccions són d’esquerra a dreta: "Controls del joc", "Informació del mapa", "Informació de companyia i indústries", "Informació de vehicles", "Zum", "Construcció" i "Altres".

 • Pot veure el que fa qualsevol botó fent clicodreta sobre ell.
 • La majoria dels botons tenen dos modes de funcionament: amb un sol clic s’activa l’acció predeterminada, polsant i mantenint s’obri un submenú.
La barra de menú

Controls del joc

 • Interrompre Interrompre joc: Activa o desactiva la pausa.
 • Avançar ràpidament Avançar el joc ràpidament: Augmenta la velocitat de joc, depenent del ràpid que l’equip siga.
 • Opcions Opcions: Li permet accedir al menú d’opcions: Opcions de joc, Configuració de dificultat, Opcions avançades, i opcions gràfiques.
 • Desa/Carrega Desar joc, abandonar joc, eixir: Permet accedir al menú de desar/carregar: Desar joc, Carregar joc, Abandonar joc (tornar a la pantalla inicial del joc), i Sortir' (o tornar al sistema operatiu).

Informació del mapa

 • Minimapa Mostrar mapa: Mostra el mapa del món, el visor extra i li permet veure una llista de tots els signes en el mapa.
 • Guia de poblacions Mostrar guia de poblacions: Mostra una llista de les poblacions i el nombre d'habitants.
 • Subsidies Mostrar subvencions: Mostra una llista de les subvencions que s’ofereixen i s’han atorgat a les distintes companyies.
 • Station list Mostrar llista d'estacions: Li permet veure una llista de les estacions construïdes per qualsevol jugador.

Informació de l’empresa i indústries

 • Finances Informació financera de l’empresa: Veure la pantalla de finances de qualsevol empresa.
 • Empresa Informació general de la empresa: Veure la informació de companyia de qualsevol empresa. Té la possibilitat de compartir l’èxit del seu competidor mitjançant la compra d’accions de la esmentada societat.
 • Grafics Mostrar gràfics: Veure diversos gràfics sobre les empreses, el seu marxa i la seua economia.
 • Rànquing Taula de rànquing d’empreses: Veure la taula de rànquing amb la classificació dels diferents jugadors.
 • Indústries Indústria: Veure la llista d’indústries i la seua producció. També pot centrar-les en pantalla o crear noves indústries

Informació de vehicles

 • Trens Informació de trens: Veure una llista dels trens de la seua empresa o dels seus competidors.
 • Vehicles de carretera Informació de vehicles de carretera: Veure una llista dels vehicles de la seua empresa o dels seus competidors.
 • Vaixells Informació de vaixells: Veure una llista dels vaixells de la seua empresa o dels seus competidors.
 • Avions Informació d’avions: Veure una llista dels avions de la seua empresa o dels seus competidors.

Més informació en llista de vehicles.

Zoom

Per a ampliar o reduir el zoom de la pantalla principal, faça clic en qualsevol dels dos botons que es mostren a continuació. Hi ha tres nivells de zoom. També pot fer zoom amb la roda de desplaçament del ratolí.

 • Apropar Apropar vista: Augmentar zoom. Si el botó està desactivat, ja ha arribat al nivell d’ampliació màxima.
 • Allunyar Allunyar vista: Disminuir zoom. Si el botó està desactivat, no pot obtenir una vista més gran de l’àrea del joc.

Construcció

Altres

La pantalla del joc isomètrica en 3D

El món OpenTTD té la forma d’un paisatge, es presenta en projecció isomètrica (en sentit estricte projecció axonomètrica) amb aspecte 3D. Vosté passarà la major part del seu temps jugant en ella. El món està dividit en caselles, de les que n'hi han de molts tipus. Algunes estan inclinades, altres són d’aigua, altres estan ocupades per edificis, etc. Ací és on vosté crearà el seu propi imperi del transport!

La barra d’estat

La barra d’estat

La barra d’estat es pot trobar a la part inferior de la pàgina i, com es pot veure a la següent imatge, es divideix en tres seccions.

 1. A l’esquerra es pot veure la data. S’avança al voltant d’1 dia cada 2,5 segons.
 2. En la part central, que ocupa la major part de l’espai es mostra informació diversa:
  • El nom de la seua empresa,inicialment sense nom. Quan se’l pose apareixerà aquest.
  • Missatges de notícies emergents de la barra d’estat. Faça clic en la barra d’estat per a mostrar l’últim missatge.
  • Si canvia les preferències dels missatges a mode “resum”, els missatges apareixeran lliscant-se per ací en compte d’eixir en una finestra emergent.
  • Si canvia les preferències dels missatges a mode “fora”,els missatges es notificaran per un punt roig.
  • També mostra si el joc està en pausa amb el missatge: "** EN PAUSA **"
 3. La part dreta mostra la quantitat de diners que té. Pot canviar la unitat de moneda en la finestra d’opcions del joc polsant en el botó "Opcions" i, a continuació les "opcions de joc".

També pot aparèixer el terme "barra d’estat" per a referir-se a la barra d’estat del vehicle.

Veja també

Personal tools