Křižovatky/Cs

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Railway Junctions
Junction Criteria

3-Way junctions

Basic 3-Way
Line Merge
Half Cloverleaf
Half Spaghetti
Compact 3-Way
Compact 3-Way B-M Junction
Ultimate 3-way
Half Transmogrified
Braided Junction

4-Way junctions

Basic 4-Way
Roundabout
Cloverleaf
Spaghetti
Star
Complex Star
Branch-Merge
Tetrathorp
High Speed 4-Way Fly-over/under
Pre-Signaled Roundabout
Advanced Roundabout
Right-of-way Roundabout
Improved Roundabout
Transmogrified
Tightlong
Deepblue2k8 4-way Junction

Enormous junctions

Multi-way/multi-track cloverleaves
Dual Tetrathorp
Dual Transmogrified
Dual Branch-Merge
Quad Branch-Merge
Quad Tetrathorp
6-tuple Branch-Merge
8-Way Star
High Speed 4-way

Other junctions

Right-of-way Depot
Dual tunnels
Sideline U Turn
Right-of-way Lane Change
Right-of-way Merge

Track Layouts

4-Way Triple Axial
4-Way Triple Axial 2
Triple Via Mini
High Hill

Unuseful junctions

Crossover
3/4ths junction
Ultimate 3-way junction for 4 tracks


Křižovatky jsou tvořeny na místech, kde se části železničních tratí přímo kříží nebo kde se k jedné koleji připojuje jiná. V OpenTTD se téměř každná zmínka o křižovatkách týká železničních tratí, protože ostatní způsoby dopravy buď křížení nepodporují nebo je jednoduché ji vytvořit (silnice).

Prakticky ve všech případech je při křížení tratí nutné použít signalizaci pro zabránění střetů vlaků. Křižovatky mohou být zcela jednoduché až po velmi těžké, v závislosti na počtu tratí, které mají být spojeny, na směru vlaků po nich jedoucích a na počtu vlaků, ktaré budou křižovatky v jeden moment používat.


Tipy pro stavbu křižovatek

  • Ostré rohy zpomalují vlaky. Použijte alespoň jeden dílek trati v úhlu 45°. Čím více těchto dílků pro zatáčku použijete, tím to bude lepší.
Corner90ko.png Corner45ok.png
  • Ohyby trati ve tvaru písmene S vlaky nezpomalují
  • Stoupání zpomaluje vlaky výrazně, pokud používáte realistic acceleration patch. Používání ramp na nejdůležitějších tratích v křižovatce se pokuste vyhnout.
  • Mosty, které jsou kratší než 4 kolejnicové segmenty (od začátku do konce) mají nižší rychlostní limity. Používejte tedy mosty o délce alespoň 4 kolejnicových segmentů.
  • Tunely nemají vliv na rychlost vlaků.
  • Vlaky, které budou čekat na další vlaky, aby mohly pokračovat ve své cestě, mohou způsobit dopravní zácpu. Snažte se tvořit každou výjezdovou větev delší, než jsou vaše vlaky.

Podívejte se také na

Personal tools