Kasabalar/Tr

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Kasabalar OpenTTD sakinlerinin yaşadığı yerlerdir. Kasabalar büyüdükten sonra kasaba penceresi açıldığında kasaba adının yanında "şehir" yazdığı görülür, dolayısıyla kasaba için geçerli olan şeyler şehir için de geçerlidir. Her kasaba belirli koşullara bağlı olarak büyüyebilen ya da küçülebilen bir nüfusa sahiptir.

Küçük Ortakent kasabası.

Contents

Kasaba Binaları

Kasabalardaki binaların çoğu, başka kasabalara ya da aynı kasaba içinde taşınabilecek bir Yolcu ve Posta kaynağı sağlar. Ekonomik durgunluk sırasında olağan miktarın yarısına iner.

Bazı durumlarda binalar Mal ya da Yiyecek gibi diğer yükleri de kabul edebilir. Bir istasyonun bu yükleri kabul edebilmesi için istasyonun kapsama alanındaki binaların toplam yükün en az 8/8'ini kabul etmesi gerekir. Binaların yük kabulüyle ilgili bilgi edinmek için arazi bilgisi aracını kullanın.

Kasaba nüfusu, bina sayısına ve her binanın içerdiği kişi sayısına göre hesaplanır.

Kasaba Endüstrileri

Kasabalarda belirli endüstriler bulunur:

  • Banka 1200'den çok nüfusa sahip kasabalara (Ilıman iklim) bulunabilir, bankalar Soğuk iklimde herhangi bir kasabada bulunabilir.
  • Tropik iklimdeki çöl kasabalarında Su Kulesi bulunur.

Kasaba Büyümesi

Kasaba nüfusu artarak daha çok yolcu/posta ulaşımı sağlayabilir.

Kasabalar iki şekilde büyür:

  • Var olan binalar kasaba tarafından yıkılmış ve yerini daha büyük binalar almıştır. Yeni bina inşa edilirken kasaba nüfusunun geçici olarak düştüğünü fark edebilirsiniz.
  • Kasaba, yolların yanındaki boş kareler üzerine yeni binalar inşa eder.

Bazen yeni binalar, bir kasabada (Mallar gibi) kabul edilen yüklerin sayısını ve miktarını artıracaktır.

Zamanla, hiçbir hizmet verilmese bile kasabalar çok yavaş büyüyecektir ancak oyuncular kasaba büyümesini çeşitli şekillerde etkileyebilir.

Kasaba Büyümesi için Genel Koşullar

50 günlük bir süre içinde, beş istasyona kadar en az bir yükün yüklenmesi ve boşaltılmasıyla kasaba nüfusundaki büyüme hızlandırılabilir. Hangi yüklerin yüklü/boş olduğu önemli değildir.

Kasabalar, yolları haritanın boş alanlarına genişleterek fiziksel yoldan genişleyecek, daha sonra yeni yolların yanında yeni binalar inşa edecekler. Yollar çapraz tren rayları ya da sinyalleri olan raylar üzerine inşa edilemez, bu yüzden ulaşım imparatorluğunuzu inşa ederken kasabalarınızı tamamen yalıtmamaya dikkat edin.

Bu kasaba demiryolunun dışına büyüyemez
Bu kasaba demiryolunun dışına hızlıca büyüyebilir


Önceden inşa edilmiş yol ağları kasaba büyümesini hızlandırabilir, çünkü kasaba her zaman evler+yollar yerine yalnız evler inşa edebilir. Kasabaların yol yapmasına izin verilirse ve yol düzeni bir şebekeyse, önceden yapılmış yollar bu şebekeye uymalıdır, tersi durumda ev karelerini engellerler.

2x2 şebekeli bir kasaba
3x3 şebekeli bir kasaba


Büyük bir şehrin geniş alana gereksinimi vardır. Engeller olmadan, 1 milyonluk bir nüfus, yol düzenine bağlı olarak yaklaşık 150-200 kare çapı gerektirir ve var olan bina türlerine, ulaşım sistemlerine ya da diğer nesnelere bu sayıyı artırabilir.

Kasaba Büyümesi için İklimle İlgili Koşullar

Ilıman, Oyuncak

Ilıman ya da Oyuncak kasabasının büyümesi için özel bir koşul yoktur. Yükü yukarıda açıklandığı gibi yükleyin/boşaltın.

Soğuk

Sgıda.png
Kasabanın merkez meydanı kar seviyesinin üzerindeyse, kasabanın hızla büyümesi için ayda en az 1 ton gıda teslim edilmelidir. Kasaba bilgi penceresi gıdaların yakın zamanda teslim edilip edilmediğini gösterecektir.

Kasabalar kendi başlarına çok yavaş büyüyecekler, bu yüzden gıdaları kabul edecek kadar büyük olmayan küçük kasabalarda, yalnızca onların büyümesini beklemek gerekir. Diğer herhangi bir yükte olduğu gibi bir istasyon gıda kabul etmeden önce kapsama alanında en az 8/8 gıda kabulüne gerek duyar.

Teslim edilen gıda miktarının kasaba büyüme hızı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Kasabanın merkez meydanı kar çizgisinin üzerinde değilse, gıda, büyüme için gerekli değildir ancak gıda kabul edilecektir. Değişen kar çizgisinde, bir kasaba yalnız yaz aylarında yiyecek verilmezse büyüyecektir.

Tropik

Tgıda.png
Kasabanın merkez meydanı çöldeyse, kasabanın büyümesi için ayda en az 1 ton gıda ve 1.000 litre su verilmelidir. Kasaba bilgi penceresi, son zamanlarda gıda ve suyun teslim edilip edilmediğini gösterecektir.

Kasabalar kendi başlarına çok yavaş büyüyecekler, bu yüzden gıdaları kabul edecek kadar büyük olmayan küçük kasabalarda, yalnızca onların büyümesini beklemek gerekir. Diğer herhangi bir yükte olduğu gibi bir istasyon gıda kabul etmeden önce kapsama alanında en az 8/8 gıda kabulüne gerek duyar.

Su Kulesi

Su, bir Su Kulesi'ne teslim edilmelidir. Su Kuleleri kasabalarda otomatik olarak oluşturulabilir ya da bir oyuncu "Yeni Fabrika Kur" tuşuna basarak bir su kulesi kurabilir.

Teslim edilen gıda ve su miktarının kasaba büyüme hızı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Kasabanın merkez meydanı çölde değilse, büyüme için gıda ve su gerekli değildir ancak kasabada Su Kuleleri olabilir ve gıda/su kabul edilecektir.

Kasaba Büyümesi için İpuçları

Ilıman iklimde, basit bir otobüs hattı bir kasabanın nüfusunu önemli ölçüde artırabilir. Bir tren istasyonu ya da havaalanı kurmadan önce çok uzak olmayan küçük kasabaları, nüfuslarını toplu duruma getirmek için otobüsle birbirine bağlamak mantıklıdır. Alternatif olarak, daha büyük bir kasabada bir otobüs güzergahı oluşturmak daha da yüksek bir büyüme oranı sağlayabilir. Binalar büyüdükçe yolcu oranı da artar. Yolcu taşıyorsanız, nüfusun 500'den çok olduğundan emin olun.

  • Kasabanın diğer tarafından bir yolcusu bulunan bir otobüs, haritanın diğer ucundan yolcularla dolu büyük bir trenle büyüme üzerinde aynı etkiye sahip olacaktır.
  • Yükün alındığı ancak indirilmediği bir besleme istasyonuna sahip bir kasaba da büyüyecektir.
  • Bir oyuncu, kasaba penceresinden "Yeni binalar yapılması için para ver" seçeneğini seçebilir. Bu, kısa bir süre için hızlı nüfus artışına ya da Eşyalar gibi yüklerin kabulünün artmasına neden olabilir.
  • Şehirler diğer kasabalardan 2 kat daha hızlı büyür.
  • Oyuncular, kasabaların tren raylarıyla, havaalanı ve suyla yalıtılmaması için çalışabilirler.
  • Bir kasaba için yolların uzatılması, yeni binaların başarılı bir şekilde inşa edilmesini biraz artırabilir ve önceden inşa edilmiş bir yol ağı olmayan kasabadan daha iyidir. Kasabada inşa edilecek çok sayıda boş yol varsa, çoğu yolun yanlarında binalar inşa edilene kadar bunun bir etkisi olması olası değildir. Yollar, birkaç kenara uzanmak yerine, kasaba kenarı etrafında eşit olarak inşa edilmelidir. Ayrıca, kasaba binası inşaatının ilerlemesi, kasaba merkezine giden yol boyunca (şehir adının görüntülendiği) seyahat mesafesine (vektör mesafesine değil) bağlıdır. Yakın ancak kasaba merkezinden ayrık yolların yanında bina yapılmayacaktır.

Kargonun "Eşya" olarak teslim edilmesinin, herhangi bir iklimdeki kasaba büyümesi üzerinde diğer kargo türlerinden daha çok bir etkisi yoktur. Bu yaygın yanlış anlaşılmanın nedeni, erken oyun sürümlerinde Eşyaları kabul edebilen kasabaların genellikle Şehir sınıfında olması (yani normal kasabalardan doğal olarak daha hızlı büyürler) ve Mal alan bir kasaba bir süre sonra oyuncu tarafından unutulma eğilimindedir, oyuncu tekrar kasabayı kontrol ettiğinde aniden beklenmedik bir şekilde büyümüş gibi görür.

Şehirler

Bir şehir, normal bir kasabanın iki katı daha hızlı büyüyen özel bir kasaba biçimidir. Bir şehir başlamak için daha büyüktür. Şehirleri etkileyen ve ikisi de Ayarlar'da bulunan iki ayar vardır: İlki, Harita Üretimi başlığı altında bulunur ve adı "Şehirlere dönüşecek kasabaların oranı"dır. İkinicisi de ilk ayarın hemen altındaki "Birincil şehir büyüklüğü çarpanı"dır.

Kasabanın Yerel Yönetimi

Her kasaba, bir şirketin kasabada ya da yakınında hangi işlemleri yapabileceğini belirleyen bir Yerel Yönetim tarafından yönetilir. Ağaçları temizlemek (arazi düzenleme araçları ya da buldozerle temizlenenleri de içermek üzere), kasabanın endüstrilerini, binalarını, yollarını, tünellerini ve köprülerini yok etmek ve kasabada terk edilmiş istasyonları bırakmak (son 50 günde yük aktarmamış istasyonlar) kasabanın şirket puanını düşürür. Ancak ağaç dikmek, başarılı şekilde rüşvet vermek ve kasabaya hizmet etmek (son 50 günde yük aktaran istasyonlar) şirket puanını yükseltir. Bir istasyon yerleştirmek için şirketin en düşük puanının -200 (Kötü) olması gerekir.

Bir karenin hangi yerel yönetime ait olduğunu bulmak için arazi bilgi aracını kullanın.

Kasabalar ve NewGRF'ler

Kasaba binaları NewGRF setleri ile değiştirilebilir. NewGRF setleri, yalnız bir ya da iki bina eklemekten toplam şehir değişimine kadar bir dizi değişiklik sunar. NewGRF setleri ayrıca kasaba binaları tarafından hangi yüklern kabul edileceğini ve üretileceğini yeniden tanımlayabilir. NewGRF setleri kasabaların içinde ya da yakınında yeni ya da değiştirilmiş endüstriler de sağlayabilir.

Sihirli Buldozer Hilesi

Sihirli buldozer hilesi etkinleştirilirse, genişleyen bir kasabanın bir endüstriyi kazara yıkma riski vardır. Bu hileyi kullanmanın en güvenli yolu, etkinleştirmek, onunla ne yapmanız gerektiğini yapmak ve daha sonra tekrar kapatmayı unutmamak.

Şehir Karayolu İnşaatı

Kasaba genişledikçe kasaba otomatik olarak yollar inşa edecek. Düz arazi olduğu sürece her iki ya da üç karede bir kavşak bırakır (eğimli yollar başkaları tarafından geçilemez). Bazı durumlarda, düz bir yol boyunca (düz arazide) üç ya da daha çok kasaba binası inşa edilebilir. Ancak, kasaba büyüdükçe, kavşaktan uzanan yeni yollara yol açmak için bu binalardan birini yıkabilir (yol bile kavşaktan yalnız bir kare uzanır).

Bir oyuncu kasabanın daha verimli bir şekilde büyümesini istiyorsa, kasabada oyuncuya ait yollar ve kavşaklar inşa etmesi gerekir. Bu, kasaba etrafındaki her üç kareden enine ve boyuna yolların inşaa edilmesini ve kasaba binasının inşaa edilmesi için her bloktan dört kare bırakılmasını içerir. Eğer kavşaklar ikiden çok kareye yayılırsa, kasaba, oyuncunun mevcut kavşak arasındaki kendi yolunda sürekli olarak kavşak inşaa edecektir.

Diğer

Dış Bağlantılar

Personal tools