Kształtowanie terenu/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Narzędzia krajobrazu (ang. Landscaping, co można przetłumaczyć jako krajobrazowanie) to wszystkie narzędzie, pozwalające w jakiś sposób zmienić powierzchnię terenu w grze OpenTTD, między innymi: podnoszenie terenu, obniżanie terenu, czy wyburzanie, czyli usuwanie obiektów z płytek.

Contents

Zmiana terenu

W celu wyświetlenia paska narzędzi krajobrazu, wciśnij przycisk zmiany terenuLandscaping button.png na pasku menu. Pojedyncze kliknięcie na przycisk otwiera pasek narzędzi krajobraz.

Pasek narzędzi krajobrazu

Do czego służą przyciski?

The buttons are self-explanatory. From left to right:

Przycisk Działanie Skrót klawiszowy Opis
Lower land.png Przycisk obniżania terenu Q
Raise land.png Przycisk podwyższania terenu W
Level land.png Wyrównywanie terenu E
Clear title.png Czyszczenie terenu D Usuwa budynki, własność gracza, drzewa itp.
Buy land.png Przycisk kupowania terenu U Pozwala kupić, czyli zarezerwować teren, co zapobiega zajęciu go przez miasta lub przeciwników
Plant trees.png Przycisk sadzenia drzew I Otwiera okno sadzenia drzew
Place sign.png Przycisk umieszczania Napisów O

Podwyższanie terenu

  • Wybierz przycisk podwyższania terenu Raise land.png, następnie kliknij w miejscu które chcesz podwyższyć.

Uważaj na to, że kiedy podnosisz wierzchołek góry, jej podstawa też będzie się podnosić. Wydatki nie wynikają z różnicy wysokości, ale z wielkości zmian. Unikaj podnoszenia ziemi z morza, ponieważ jest to niezwykle kosztowne i może doprowadzić do bankructwa młodych firm. Możesz również podnieść powierzchnię ziemi klikając i przeciągając myszką. Najpierw kafel początkowy zaznaczenia jest podnoszony o jeden, a następnie zaznaczony obszar jest wyrównywany, aby dopasować do krawędzi startowej, więc jest to w zasadzie połączenie podniesienia i poziomowania terenu.

Można nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, aby obrócić wybrany obszar o 45°.

Obniżanie terenu

  • Wybierz przycisk obniżania terenu Lower land.png, następnie kliknij w miejscu które chcesz obniżyć.Ziemia może być obniżona do poziomu morza. Należy uważać, ponieważ obszary na poziomie morza są podatne na zalanie, a wszystkie płytki zostaną zmyte.

Możesz również obniżyć obszar ziemi, klikając i przeciągając myszką. Najpierw płytka startowa zaznaczenia jest obniżana o jeden, a następnie zaznaczony obszar jest wyrównywany, aby dopasować go do krawędzi startowej, więc jest to w zasadzie połączenie narzędzia do obniżania i poziomowania.

Można nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, aby obrócić wybrany obszar o 45°.

Poziomowanie terenu

Za pomocą narzędzia do wyrównywania terenu można spłaszczyć teren na dużej powierzchni.

  • Kliknij myszką w miejscu, od którego chcesz zacząć, i przytrzymaj wciśnięty przycisk. Wysokość niwelowanego terenu będzie taka sama jak wysokość płytki, na której rozpocząłeś. Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, aby obrócić wybrany obszar o 45°.
  • Przeciągnij myszką nad obszarem, który chcesz wyrównać.
Zaznaczanie terenu
  • Gdy zaznaczysz już cały obszar, zwolnij przycisk myszy.
Widok po wyrównaniu terenu
  • Uwaga: Narzędzie poziomowania spowoduje podniesienie/opuszczenie jak największej ilości ziemi wewnątrz wybranego obszaru. Każda kratka, której wysokość nie może być zmieniona za pomocą indywidualnego podniesienia lub obniżenia, również nie zostanie zmieniona za pomocą narzędzia do poziomowania. Dodatkowo, infrastruktura, budynki i przeszkody pozostaną na swoim miejscu po wyrównaniu terenu.

Autoskarpy

Autoskarpy (ang. autoslope) to zaawansowane ustawienie w sekcji Konstrukcja, które sprawia, że ograniczenia zmiany terenu są znacznie mniej surowe i pozwala na zmianę terenu pod obiektami, gdzie normalnie trzeba by najpierw usunąć obiekt. W razie potrzeby automatycznie dodaje/usuwa fundamenty.

Uwaga: Niektóre obiekty (takie jak kanały, niektóre budynki w NewGRF i w miastach oraz grunty będące własnością konkurentów) nie mają możliwości dodawania lub zmiany fundamentów na płytkach, na których znajduje się dany obiekt, niezależnie od tego, czy włączone są autoskarpy.

Autoskarpy wyłączone
Autoskarpy włączone


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Personal tools