NewGRF/Tr

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


NewGRF, oyunu modifiye etmek için genel bir arayüz sağlayan Yeni Grafik Kaynak Dosyası anlamına gelir. OpenTTD 1.2.0'dan beri 32bit grafikler de NewGRF'ler aracılığıyla sağlanır.

NewGRF, OpenTTD içinde var olan grafikleri, araçları, binaları, kargoları, demiryollarını, nesneleri ve endüstrileri eklemenin ya da değiştirmenin yoludur. Bu özellikleri tanıtmak için yeni bir oyun oluşturulmadan önce NewGRF dosyaları indirilebilir ve etkinleştirme için seçilebilir. Bir oyun sırasında değiştirilebilen Ayarların tersine, doğru çalışmayı sağlamak için yeni bir oyuna başlamadan önce NewGRF kurulmalıdır. "NewGRF" adı, GRF dosyalarına eklenen (Transport Tycoon grafik kaynak dosyaları) grafikleri ve oyunun davranışını değiştirmek için kullanılabilecek yeni özellikleri ifade eder. NewGRF, OpenTTD ve TTDPatch arasında paylaşılan bir formattır ve her ikisiyle de neredeyse tamamen uyumludur.

OpenTTD'deki GRF dosyalarıyla ilgili genel sorunlar için NewGRF SSS sayfasını ziyaret edin.

Contents

NewGRF'leri İndirmek

Çevrimiçi İçerik

NewGRF'leri indirmenin en yaygın ve kullanışlı yolu, oyun içi çevrimiçi içerik indirme özelliğini kullanmaktır. Çoğu NewGRF orada bulunabilir. Ayrıca, bazı NewGRF'lerin geliştirme sürümlerini ve NewGRF'lerin çoğuna ve diğer kaynaklara bağlanan viki NewGRF Listesi bulabileceğiniz bir NewGRF geliştirme forumu da bulunmaktadır.

Elle kurulum

Çevrimiçi içerik yüklemesinde bulunmayan diğer konumlardan elde edilen NewGRF'leri kullanmak istiyorsanız, bunları doğru yere elle yüklemeniz gerekir. NewGRF tek bir dosyadır (.grf uzantılı), örneğin: "grvts.grf". NewGRF kurmak için:

 1. NewGRF (.grf) dosyasını indirin.
 2. NewGRF dosyasını OpenTTD yüklemenizin newgrf dizinine taşıyın (ve arşivden çıkarın).
 • Bu genellikle şu konumda olur:
C:\My Documents\newgrf (Windows 95, 98, ME)
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD\newgrf (Windows 2000, XP)
C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD\newgrf (Windows Vista, 7)
~/.openttd/newgrf (Linux, BSD)
~/Documents/OpenTTD/newgrf (OSX)

NewGRF'leri Etkinleştirme

1. Ana menüde "NewGRF Ayarları" na tıklayın.

Ana Menü (NewGRF Ayarları)

2. 'Etkin olmayan NewGRF dosyaları'ndan bir NewGRF seçin ve "Ekle"ye basın ya da üzerine çift tıklayın. Küçük ekranlarda şöyle görünür

NewGRF ayarları penceresi (küçük)

ve büyük ekranlarda daha rahat genişler:

NewGRF ayarları penceresi (büyük)

3. Gerekirse etkin bir newgrf parametresini yapılandırın: 'etkin newgrf dosyaları' listesinden seçin ve 'parametre' düğmesini seçin. Sonuç şuna benzeyebilir

NewGRF parametere penceresi

4. İsteğe bağlı olarak NewGRF ön ayarlarını kullanarak newgrflerin seçimini (yapılandırma parametreleriyle birlikte) kaydetmeyi ya da bu listeyi yüklemeyi seçebilirsiniz:

Ön ayar kaydetme öncesi
Ön ayar kaydetme sonrası

Birlikte ya da Değil

OpenTTD, başlattığınız her yeni oyun için 59'a kadar farklı NewGRF seçmenizi sağlar. Ancak, ne ekleyeceğinizle ilgili rastgele bir seçim yapamazsınız; biraz tasarlama yapmak gerekir. Tüm NewGRF'ler birbirleriyle uyumlu değildir ve bazen birbirini tamamlayan birden fazla NewGRF'ye gereksiniminiz olabilir. Aşağıda, farklı NewGRF türlerinin yanı sıra neyi birleştirmeniz ve neyle birleştirmemeniz gerektiği konusunda bazı yorumlar yer almaktadır.

Araçlar
 • Her biri (tren seti, yol aracı seti, gemi seti, uçak seti) en iyi sonuçları verir.
 • Aynı türden birden fazla olması olanaklıdır ancak farklı setlerdeki araçlar arasında önemli maliyet farklılıklarına neden olabilir.
 • Üst sınır her tür için 65535 farklı araçtır.
İstasyonlar
 • İstediğiniz 255 farklı istasyon sınıfının üst sınırına ulaşana kadar.
Kanallar/nehirler
 • Her seferinde yalnız bir tane.
Köprüler
 • Birden fazla olması durumunda, bazı setler birbirlerinin üzerine yazılır. Bu teknik bir sorun oluşturmaz, bu yüzden denemekten çekinmeyin.
 • Köprü setleri, uygulanma şekilleri nedeniyle her zaman hem kara hem de demiryolu köprülerini değiştirecektir.
Evler
 • En iyi sonuçlar için her seferinde yalnız bir tane.
 • Birden çok birleştirmek olanaklıdır, NewGRF başına 255 farklı ev ve toplam 512 farklı ev üst sınırına kadar.
Endüstriler
 • Her seferinde yalnız bir tane. İstisna: ECS Vektörlerinden biri ya da daha çoğu.
 • Bazı endüstri setleri varsayılan endüstrileri değiştirmek için tasarlanmıştır. Her zaman olan bir kural burada da geçerlidir: diğer endüstri setleriyle birleştirmeyin.
 • Çoğu endüstri seti, varsayılan araçlar tarafından desteklenmeyen yeni kargo türleri ekler. Böyle bir endüstri seti kullanıyorsanız, daima destekleyici bir araç seti de yükleyin.
 • ECS dışında bile, bazı endüstri setleri diğer endüstri setlerini değiştirmek ve/ya da tamamlamak için tasarlanmıştır.
 • Üst sınır; NewGRF başına 128 endüstri, toplam 240 endüstri, toplam 64 kargo türü ve endüstri türü başına 16 farklı kargo türüdür.
Havaalanları
 • * İstediğiniz 128 farklı havaalanının üst sınırına ulaşana kadar.
Nesneler
 • İstediğiniz 64.000 farklı nesne ve 255 farklı nesne sınıfının üst sınırına ulaşana kadar.
Demiryolları (ray setleri)
 • İstediğiniz 64 farklı demiryolunun üst sınırına ulaşana kadar. Bu, tanımlanan dört varsayılan demiryolu türünü içerir.
 • Bazı ray setleri özel tren setleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Geçersiz birleşimler yaparsanız birçok NewGRF uyarır ve olasılıkla kendilerini devre dışı bırakır. Yeni bir oyuna başladıktan sonra (Araçlar menüsü aracılığıyla) NewGRF yapılandırmasını kontrol etmeniz önerilir. Sorunlar varsa, oyundan çıkmanız, sorunları düzeltmeniz ve yeni bir oyun başlatmanız önerilir. Rastgele oyunlar için aynı seed'i kullanırken ve harita oluşturucusundaki diğer ayarları aynı tutarken aynı haritayı yeniden oluşturabilirsiniz. Bir oyuna başladıktan sonra konsola getseed yazarak seed'i elde edebilirsiniz.

8 bit vs 32 bit grafikler

Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

OpenTTD 1.2.0'dan beri, NewGRF'ler sadece sıradan 8 bit grafikleri değil, 32 bit grafikleri de içerebilir. Bu değişiklikle, NewGRF'ler aslında OpenTTD 1.2.0 ya da daha yeni sürümlere 32 bit grafik sağlamanın tek yoludur. Bu noktadan itibaren, NewGRF'ler farklı yakınlaştırma düzeyleri için farklı grafikler de sağlayabilir.

OpenTTD 1.2.0 ve daha yeni sürümler için kullanılabilen 32 bit grafiklerin listesi için bkz. 32bpp NewGRF'ler Listesi.

Sonuç

Şimdi, yeni bir oyuna her başladığınızda, NewGRF'lerin seçimi etkin olacak ve oyunda yaptıkları değişiklikler de etkili olacak. Bununla birlikte, newgrfs bir savegames'in ayrılmaz bir parçası olduğundan ve kullanılan newgrfs listesi içinde saklandığından, bu ayarların değiştirilmesinin var olan kayıtlı oyunların üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

UKRS ve Newstations'u da içermek üzere newgrf dosyalarının kullanımını gösteren bir ekran görüntüsü

(Etkin) NewGRF'lerin sırası, farklı NewGRF'lerin nasıl etkileşime girdiğinin belirlenmesinde önemlidir. Listedeki bir NewGRF değeri, listede diğer bir NewGRF'nin etkilerini geçersiz kılar.

Dış bağlantılar

Personal tools