OpenTTD:Pomoc przy edycji/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Contents

Oto przewodnik po języku znaczników wiki. Zachęcamy do przetestowania każdego z nich w piaskownicy.

Bardzo ważne zasady

 1. Zawsze zostawiaj swój nick zamieszczając komentarz. Wpisz cztery tyldy: "~~~~" - nick z datą pojawi się automatycznie.
 2. Zawsze używaj przycisku Pokaż podgląd przed zapisaniem zmian.
 3. Przeczytaj Instrukcję stylów OpenTTD Wiki.

Formatowanie tekstu

Użyj apostrofów żeby pogrubić lub pochylić tekst.

Kod Odpowiednik w HTML Efekt
''Kursywa'' <i>Kursywa</i> Kursywa
'''Pogrubienie''' <b>Pogrubienie</b> Pogrubienie
'''''Pogrubiona kursywa''''' <b><i>Pogrubiona kursywa</i></b> Pogrubiona kursywa

Linki

Linki wewnętrzne

Umieść słowa w podwójnych nawiasach kwadratowych, aby utworzyć link do artykułu na OpenTTD Wiki (wiki.openttd.org). Oddziel link od opisu pionową kreską ("|")

Od tłumacza: ze względu na różnice pomiędzy adresami stron w języku angielskim i polskim, z tego paragrafu wydzielono więc część dla linków angielskich.

Linki do stron w języku angielskim

Przykład Kod
Download [[Download]]
Downloads [[Download]]s
Obtaining the files [[Download|Obtaining the files]]

Linki do stron w języku polskim

Pamiętaj, że tytuły (a więc i adresy) stron na wiki w języku polskim zakończone są sufiksem /Pl. Dla zachowania przejrzystości tekstu nie będziemy więc stosować pierwszej ani drugiej metody (z wyjątkiem linków do stron Umiarkowany, Arktyczny, Tropikalny i Zabawkowy, przekierowujących do odpowiednich sekcji (zobacz: Przekierowania) w artykule Klimat), a jedynie trzecią. Poniżej znajdują się prawidłowe linki:

Przykład Kod
Tropikalny [[Tropikalny]]
Tropikalnym [[Tropikalny]]m
Klimat [[Klimat/Pl|Klimat]]
artykuł o klimatach [[Klimat/Pl|artykuł o klimatach]]

Linki do sekcji w artykułach

Czasami nie chcemy tworzyć linku do całej strony, a jedynie do określonej jego sekcji. Po tytule artykułu należy wówczas wstawić "#" i tytuł sekcji

Przykład Kod
Klimat/Pl#Tropikalny [[Klimat/Pl#Tropikalny]]
Przeczytaj o klimacie tropikalnym [[Klimat/Pl#Tropikalny|Przeczytaj o klimacie tropikalnym]]

Linki zewnętrzne

Umieść link do strony w nawiasach kwadratowych, aby utworzyć link do innej strony internetowej. Opis oddziel od linku spacją (" ").

Przykład Kod Uwagi
[1] [http://www.openttd.org] Link zewnętrzny bez opisu zostanie automatycznie pokazany jako [x]
OpenTTD [http://www.openttd.org OpenTTD]

Linki do stron na Wikipedii

Linki do stron na Wikipedii należy tworzyć tak, jak wszystkie inne linki zewnętrzne.

Podczas tłumaczenia stron można czasem napotkać linki do Wikipedii utworzone w inny sposób - podobnie jak wewnętrzne, tylko z dopiskiem Wikipedia:. Ta metoda już nie działa, nie należy jej stosować.

Sekcje artykułu

Umieść tekst między znakami równości aby utworzyć sekcje i podsekcje

=Sekcja główna=
==Podsekcja==
===Pod-podsekcja===
====Rozumiesz?====

Ilustracje

Wgraj plik, używając strony specjalnej Prześlij plik - link do niej znajduje się w menu głównym (pasek po lewej stronie).

Użyj takiego kodu, żeby umieścić obraz w artykule:

[[Image:filename|frame|none|caption]]

Przykład:

[[Image:longerbridges.png|frame|none|Longer bridges]]

Efekt:

Longer bridges

Tabele

Każdy element kodu tabeli powinien znajdować się na początku wiersza.

Kod Odpowiednik HTML Efekt
{| <table> Początek tabeli
! <th> Kolumna nagłówka
| <td> Nowa komórka
!! </th><th> Kolumna nagłówka w tej samej linii
|| </td><td> Nowa komórka w tej samej linii
|- <tr> Nowy wiersz
|} </table> Koniec tabeli
{|
!Nagłówek1!!Nagłówek2
|-
|dane1
|dane2
|-
|dane3||dane4
|}
<table><tr>
<td>Nagłówek1</th><th>Header2</th></tr>
<tr>
<td>dane1</td>
<td>dane2</td>
<tr>
<td>dane3</td><td>dane4</td>
</tr></table>
Nagłówek1 Nagłówek2
dane1 dane2
dane3 dane4
 • Przeczytaj też artykuł Table Help na Wikipedii.

Listy

Każdy element kodu listy powinien znajdować się na początku wiersza.

Kod Efekt
# Lista uporządkowana
* Lista nieuporządkowana
: Uwagi
#Krok A
#Krok B
#*Wskazówka
#Krok C
##Etap 1.
##Etap 2.
#Krok D
:Uwaga:
::Tekst uwagi
 1. Krok A
 2. Krok B
  • Wskazówka
 3. Krok C
  1. Etap 1.
  2. Etap 2.
 4. Krok D
Uwaga:
Tekst uwagi

Szablony

Notice.png

Informacja
Tak wygląda przykładowy szablon. Szczegóły na temat użycia szablonów znajdują się w artykule Szablony

Powyższy szablon jest wstawiony przy użyciu takiego kodu:

{{Informacja/Pl|Tak wygląda przykładowy szablon. Szczegóły na temat użycia szablonów znajdują się w artykule [[Szablony/Pl|Szablony]]}}

Ogólny wzór wstaiwania szablony wygląda tak:

{{Nazwa szablonu/Pl|parametr1|parametr2}}

Przekierowania

Użyj przekierowania, żeby stworzyć stronę automatycznie przekierowującą użytkownika do właściwego artykułu. Na przykład, strona Budowanie na stokach/Pl automatycznie przekierowuje do artykułu Budowa na skarpach/Pl:

#REDIRECT [[Budowa na skarpach/Pl]]

Strona może również przekierowywać nie do całego artykułu, a określonej sekcji - na przykład strona Tropikalny przekierowuje do Klimat/Pl#Tropikalny. Kod wygląda tak:

#REDIRECT [[Klimat/Pl#Tropikalny]]

Kategorie

Dodaj artykuł do kategorii, wstawiając na jego końcu link do kategorii:

[[Category:Development]]

Jeśli dodasz - jak w przykładzie - dwukropek, strona nie zostanie dodana do kategorii, tylko pojawi się link do tej kategorii:

[[:Category:Development]]

Category:Development

Inne znaczniki

Kod Efekt
<nowiki>tekst</nowiki> Wyświetla tekst "surowy", bez formatowania wiki
<code>tekst</code> Wyświetla tekst jako kod (czcionką o stałej szerokości)
<pre>tekst</pre> Wyświetla tekst w ramce, czcionką o stalej szerokości (jako kod), bez formatowania HTML
<noinclude>tekst</noinclude> Pokazuje tekst na stronie szablonu, ale nie w szablonie (na stronach, na których został użyty). Przydatne w przypadku opisu szablonu.
<includeonly>tekst<includeonly> Pokazuje tekst tylko na stronach, na których szablon został użyty (nie na stronie szablonu). Przydatny w przypadku szablonów automatycznie dodających artykuły do kategorii.
---- Wstawia poziomą linię (należy stosować tak rzadko jak to możliwe)
~~~~ Wstawia Twój podpis z datą (należy zawsze stosować w dyskusjach).
Personal tools