OpenTTD talk:Taverna/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search

En aquesta secció introduïm i discutim noves propostes sobre el desenvolupament d'aquesta Wiki en català.
Per a propostes més generals utilitza preferiblement la pàgina en anglès, encara que també pots plantejar-les aquí.


Últimes discussions

Personal tools