Porównanie funkcji OpenTTD i TTDPatch/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Outdated content.png

Nieaktualizowane
Ten artykuł lub sekcja jest nieaktualizowany. Niektóre z jego treści mogą nie być już dokładne z powodu zmian w najnowszej wersji. Artykuł do zaktualizowania.
Tabele porównawcze są znacznie nieaktualne, przynajmniej jeśli chodzi o produkcję w toku. To naprawdę ma teraz wartość jako dokument historyczny.


Tutaj masz małe porównanie między funkcjami OpenTTD i TTDPatch

Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem TTDPatch, zauważysz, że wiele podobnych rzeczy jest zaimplementowanych inaczej w OpenTTD. Nie wszystkie funkcje są compatible z TTDPatch.

Contents

Funkcje wspólne dla TTDPatch i OpenTTD

Funkcje te działają dokładnie tak samo jak w TTDPatch. Niektóre z nich wymagają ręcznej aktywacji, patrz Zaawansowane Ustawienia.

Notice.png

Informacja
Lista jest obecnie niekompletna!

Funkcje, które znacznie różnią się w OpenTTD

Notice.png

Informacja
Lista jest obecnie niekompletna

Funkcje TTDPatch obecnie nie są dostępne w OpenTTD

Notice.png

Informacja
Lista jest obecnie niekompletna!

 • Wersja z niską pamięcią
 • Opuszczone drogi
 • Sygnały, które przepuszczą tylko wybrane pociągi/typy pociągów (sygnalizacja restrykcyjna)
 • Sygnały, które zmieniają stan czerwony/zielony w zależności od różnych stanów mapy (programowalna sygnalizacja)
 • Nieproste i łączące głowice mostkowe (niestandardowe przyczółki)
 • Wybór, które katastrofy mogą, ale nie muszą się zdarzyć
 • Automatyczne tworzenie presignal ustawienia
 • Konfigurowalne "pióropusze" pary do silników parowych
 • Niezależne ustawienia modelu przyspieszenia dla całej mocy napędowej (niepotrzebne)
 • ~25 różnych kontroli wzrostu miasta

Funkcje dostępne tylko w OpenTTD

Notice.png

Informacja
Lista jest obecnie niekompletna! Zobacz [tutaj] po pełną listę

 • Larger maps (up to 2048x2048 or even more with patches)
 • Vehicle introduction dates later than 2050
 • co-existence of different vehicle sets and 65000 different vehicles per type (engine pool)
 • max 255 Network clients
 • max 15 companies
 • max 15 network administration connections
 • max 16 different newgrf-definable railtypes
 • convenient in-game download of online content (newgrf, AI, heightmaps, scenarios)
 • newgrf airport tiles and rotatable airports (via newgrfs)
 • translatable newgrf descriptions and newgrf versioning
 • Fast forward
 • Passenger and Cargo Distribution (Cargodist) - passengers and cargo have destinations
 • Automatic vehicle separation from timetables
 • Infrastructure maintenance

Zobacz też

Tabela porównawcza (niewyczerpująca)

Feature OpenTTD TTDPatch Notes
Construction
Halftile foundations Done Not done (Also known as anti- zig, zag foundations.)
Multistop for road vehicles Done Not done
Custom Bridgeheads WIP Done was worked on by peter1138 TT Forums topic
Enhanced bridge construction Done WIP
Build track above tunnel entrances Not done Done All Track directions allowed. Automatic track construction for depots also supported.
General
Working multiplayer Done WIP
Bigger maps Done Not done Possible, but would require tremendous amounts of work in the Patch.
Subsidiaries Not done Done
GUI
Extra Viewport Done Not done
Player faces extended Done WIP TT Forums topic
Autorail tool Done Not done
Drag railway in any direction Done Done
Measurement tool Done Not done TT Forums topic
NewGRF
Date-dependent track/road graphics (newroutes) Done WIP
NewHouses Done Done
NewCargo Done Done
NewIndustries Done Done
Vehicles
New airports Done WIP Being worked on as a new GRF feature by Csaboka.
Path Based Signaling Done Done
New pathfinder Done WIP Being worked on by Eis_os
Routing restrictions at signals WIP Done The MiniIN restricts based on maximum speed, with global settings (fast/medium/slow). TTDPatch restricts based on one or more of power, weight, length, next order, maximum speed, and nearby signal status; combined with any combination of or, and, and xor; with per-signal settings.
Programmable Signals WIP Done Allows the User to restrict the passage of Trains based on the state of other signals, station platforms, etc. For example, if a Mainline signal is red, the branch line signal can be set to automatically go red and therefore allows Priority to be given to certain tracks. See TTDP Wiki
Yellow signal state WIP WIP
New signals Not Done Done
New objects (eyecandy) Done Done
Personal tools