SI:APISuggestions/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, searchOto lista sugestii dotyczących rozszerzenia/zmiany interfejsu API AI. Dodaj coś do tej listy tylko po omówieniu tego w NoAI subforum . Pamiętaj, że nie wszystko na tej liście jest gwarantowane, oznacza to tylko, że pomysł nie został bezpośrednio odrzucony po pierwszej dyskusji. Ponadto niektóre z tych sugestii są dobre, ale mogą wymagać innej nazwy. We wszystkich przypadkach jest to możliwe do wdrożenia.

  • ChangeServicingInterval
  • Sprawdź vehicles/stations należące do innych firm
  • AIEventVehicleHasVoidOrder (nie jestem pewien, czy jest to naprawdę potrzebne)
  • Właśnie doszedłem do punktu, w którym moja AI zaczęła transportować towary do miasta. W pewnym momencie pojawiła się wiadomość, że stacja nie przyjmuje już towarów, a moje ciężarówki będą jeździć bez rozładunku. Byłoby bardzo przydatne, aby uzyskać do tego Zdarzenie, które AI może wykryć . http://www.tt-forums.net/viewtopic.php?p=890973#p890973 (kilka postów na ten temat)
  • Gdyby można było uzyskać tę wartość ... (ilość ładunku dostarczonego do miast) http://www.tt-forums.net/viewtopic.php?p=895269#p895269
  • AICompany.[Get/Set]PresidentFace(*company-id*, *newgrf-style-input*); (jeśli rozumiesz, co mam na myśli, na przykład to, co jest przechowywane w openttd.
Personal tools