SI:WrightAI/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, searchWrightAI to prosty przykład AI. Obecnie dostępnych jest wiele lepszych AI, ale jeśli chcesz zacząć pisać własne AI, to dobry punkt wyjścia. WrightAI było pierwszą działającą sztuczną inteligencją dla frameworka NoAI, który faktycznie buduje coś użytecznego i stąd pochodzi nazwa (wright to archaiczny angielski dla rzemieślnika lub konstruktora).

Opis działania

Pierwszą rzeczą, jaką robi po uruchomieniu, jest spanie o jednym tiku, ponieważ tworzenie firmy AI jest postrzegane jako DoCommand, więc nie można wykonywać żadnych innych DoCommands na tym tiku. Ale jeśli to zrobisz, OpenTTD zgłasza błąd asercji i ulega awarii.

Następnie nazywa się WrightAI #x (gdzie x jest liczbą bezpłatną) i wyświetla wiadomość powitalną:


 /* Give the boy a name */
 if (!AICompany.SetCompanyName("WrightAI")) {
   local i = 2;
   while (!AICompany.SetCompanyName("WrightAI #" + i)) {
    i++;
   }
 }
 this.name = AICompany.GetCompanyName(AICompany.MY_COMPANY);
 
 /* Say hello to the user */
 print(this.name + ": Welcome to WrightAI. I will be building airports all day long.");

Następnie bierze pożyczkę, tworzy system płatności i oblicza czas, w którym może spać za każdym razem i tworzy pętlę:

 while(true) {
   /* Loop is executed here */
   Sleep(sleepingtime);
   ticker += sleepingtime;
 }

Pętla zawiera następujące rzeczy:

 • Przy pierwszym tyknięciu, a następnie co 1000 tyknięć, próbuje zbudować trasę, jeśli ma dość pieniędzy.
 • Sprawdza wszystkie lotniska i ich pojazdy co 2000 tyknięć.
 • Stara się spłacać pożyczkę co 5000 tyknięć.
 • Sprawdza nowe zdarzenia (rozbite samoloty) co 100 tyknięć.
 • Następnie domyślnie śpi 100 tyknięć, a następnie budzi się, aby powtórzyć te rzeczy.

Aby sprawdzić, gdzie można zbudować lotnisko, buduje siatkę obejmującą 10 najlepszych miast o liczbie mieszkańców powyżej 500 i sprawdza, czy może zbudować lotnisko na którymkolwiek z tych pól siatki.

Zobacz także

Personal tools