Skrzyżowania/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Railway Junctions
Junction Criteria

3-Way junctions

Basic 3-Way
Line Merge
Half Cloverleaf
Half Spaghetti
Compact 3-Way
Compact 3-Way B-M Junction
Ultimate 3-way
Half Transmogrified
Braided Junction

4-Way junctions

Basic 4-Way
Roundabout
Cloverleaf
Spaghetti
Star
Complex Star
Branch-Merge
Tetrathorp
High Speed 4-Way Fly-over/under
Pre-Signaled Roundabout
Advanced Roundabout
Right-of-way Roundabout
Improved Roundabout
Transmogrified
Tightlong
Deepblue2k8 4-way Junction

Enormous junctions

Multi-way/multi-track cloverleaves
Dual Tetrathorp
Dual Transmogrified
Dual Branch-Merge
Quad Branch-Merge
Quad Tetrathorp
6-tuple Branch-Merge
8-Way Star
High Speed 4-way

Other junctions

Right-of-way Depot
Dual tunnels
Sideline U Turn
Right-of-way Lane Change
Right-of-way Merge

Track Layouts

4-Way Triple Axial
4-Way Triple Axial 2
Triple Via Mini
High Hill

Unuseful junctions

Crossover
3/4ths junction
Ultimate 3-way junction for 4 tracks


Węzły powstają w każdym punkcie, w którym kawałek toru kolejowego bezpośrednio przecina lub łączy się z innym kawałkiem. W OpenTTD odniesienia do węzłów prawie zawsze mówią o węźle kolejowym, ponieważ inne środki transportu albo ich nie potrzebują, albo są w ich przypadku banalne do zbudowania.

Praktycznie we wszystkich przypadkach potrzebne są sygnały, aby zapobiec rozbijaniu się pociągów. Węzły mogą mieć zakres od bardzo prostych do bardzo skomplikowanych, w zależności od liczby torów, które mają być połączone, kierunku jazdy pociągów oraz liczby pociągów, które mają korzystać z węzła w danym momencie.

Układy torów nie zawierają łączeń ani podziałów torów.

W menu po prawej stronie przedstawiono wiele przykładowych węzłów (strony są w języku angielskim, jednak zwykle główną część stanowią obrazki). Pamiętaj, że w każdym miejscu sprawdzi się inny węzeł - prawdopodobnie nie będzie wyglądał jak żaden z przykładów! Kiedy jednak przyjrzysz się swojemu węzłowi, prawie na pewno okaże się, że zasada jego działania jest zbliżona do działania któregoś z węzłów. Do dzieła więc - buduj, testuj, porównuj!

Contents


Wskazówki dotyczące budowy

 • Ostre zakręty spowalniają pociągi. Należy używać co najmniej jednoprzęsłowego odcinka toru pomiędzy zakrętami 45°; ale im dłuższy on będzie, tym lepiej.
Corner90ko.png Corner45ok.png
 • Zakręty w kształcie litery S nie spowalniają pociągów..
 • Mosty, które mają mniej niż 4 odcinki torów (od początku do końca) mają mniejsze ograniczenia prędkości. Aby tego uniknąć, upewnij się, że Twoje mosty mają co najmniej 4 tory długości.
 • Tunele nie mają ograniczeń prędkości.
 • Na skrzyżowaniu, które łączy się przed zjazdem, mogą wystąpić zatory. Staraj się łączyć po zjazdach.
 • Pociągi, które muszą czekać na przejazd innego pociągu, zanim połączy się z nim, mogą powodować korki. Postaraj się, aby każda gałąź wylotowa była dłuższa niż twoje pociągi.


Wskazówki dotyczące projektowania, do rozważenia przed budową węzła

 • Najwydajniejsze połączenie to brak połączeń.
  • Nawet najlepsze skrzyżowanie oznacza potencjalne opóźnienie pociągu, jeśli jego trasa jest zablokowana. Opóźnienie to nie występuje, jeśli pociągi jadące do różnych miejsc docelowych mają całkowicie odseparowane tory.
  • Niektóre warunki mogą jednak zmusić Cię do ponownego wykorzystania istniejących torów: wygórowane koszty budowy lub utrzymania (jak widać na niektórych serwerach wieloosobowych) oraz ograniczona przestrzeń (co zdarza się bardzo rzadko, z wyjątkiem naprawdę małych map).
 • Łącz jak najmniejszą liczbę kierunków.
  • Każdy dodatkowy kierunek oznacza, że musisz wepchnąć więcej torów na ograniczoną przestrzeń, co oznacza ostrzejsze zakręty oraz więcej mostów i tuneli.
  • Jeśli na przykład chcesz podłączyć 3 kopalnie węgla do jednej elektrowni, nie musisz budować 4-kierunkowego węzła; trzy osobne połączenia linii będą działać znacznie lepiej.
 • Buduj tylko te kierunki, które będą faktycznie wykorzystywane. Nie każde skrzyżowanie musi mieć każde wyjście dostępne z każdego wejścia.
  • Nieużywane trasy zajmują cenną przestrzeń, która może być wykorzystana do łagodniejszego skrętu na drogach, które są rzeczywiście używane.
  • W powyższym przykładzie 3 kopalni węgla połączonych z elektrownią, nie będzie ruchu pomiędzy stacjami ładowania węgla, co oznacza, że stacje te nie muszą być dostępne od siebie nawzajem.
 • Zwykłe odcinki torów są nudne.
  • Zbuduj epickie skrzyżowanie tylko dla zabawy! Wykaż się, i ciesz się tym!

Zobacz też

Personal tools