Template:Pasek Konstrukcji Torowiska/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Template:Railway toolbar overview
Postępy: 95%
  
Przycisk Funkcja Skrót Opis
Build rail.png Zbuduj tory 1,2,3,4 Buduje tory w wybranym kierunku, wystarczy nacisnąć i przeciągnąć. W połączeniu z przyciskiem Ctrl usuwa tory.
Build autorail.png Autotory A lub 5 Efektywne narzędzie do budowy torów w dowolnym kierunku, choć na początku może sprawiać kłopoty. W połączeniu z przyciskiem Ctrl usuwa tory.
Clear title.png Wyczyść teren 6 Dynamit oczyszcza teren, jeżeli źle położysz tory lub coś jest na drodze. To narzędzie na stacji działa tylko kiedy nie ma na niej żadnych pociągów, lecz pamiętaj - zawsze spowoduje usunięcie całej stacji. By usunąć część stacji użyj narzędzia usuwania [R] + stacji Toggle clear active.png+Build station.png.
Build traindepot.png Zbuduj zajezdnię kolejową 7 Otwiera menu budowy zajezdni kolejowej, w którym możesz wybrać kierunek zajezdni do budowy.
Build waypoint.png Zbuduj punkt kontrolny 8 Umożliwia budowę punktu kontrolnego na torach.
Build station.png Zbuduj stację kolejową 9 Otwiera menu budowy stacji, w którym możesz wybrać kierunek i rozmiar stacji kolejowej.
Place signal.png Zbuduj sygnały kolejowe S Umożliwia budowę różnych typów sygnałów kolejowych na torach.
Build bridge.png Zbuduj most kolejowy B Umożliwia budowę mostu kolejowego
Build traintunnel.png Zbuduj tunel T Umożliwia budowę tunelu kolejowego
Toggle clear active.png Usuń R Możesz uaktywnić to narzędzie dopiero po wybraniu innego. Możesz przykładowo usunąć tory lub pojedynczy segment stacji kolejowej.
Convert rail.png Zmień typ torów C Zmienia wszystkie zaznaczone tory na aktualnie wybrany typ.
Personal tools