Template:Pasek Konstrukcji Torowiska/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Template:Railway toolbar overview
Postępy: 95%
  
Przycisk Funkcja Skrót Opis
Build rail.png Buduj tory 1,2,3,4 Buduje tory w wybranym kierunku, możesz nacisnąć i przeciągnąć.
Build autorail.png Autotory A lub 5 Efektywne narzędzie do budowy torów w dowolnym kierunku, choć na początku może sprawiać kłopoty. W połączeniu z przyciskiem Ctrl usuwa tory.
Clear title.png Oczyść teren 6 Dynamit oczyszcza teren jeżeli źle położysz tory lub coś jest na drodze. Pamiętaj, że użycie tego narzędzia na stacji spowoduje usunięcie całej stacji, jeżeli nie ma na niej pociągów. By usunąć część stacji użyj narzędzia usuwania [R] + stacji Toggle clear active.png+Build station.png.
Build traindepot.png Zbuduj zajezdnię kolejową 7 Otwiera menu budowy zajezdni kolejowej gdzie możesz wybrać kierunek zajezdni do budowy.
Build waypoint.png Zbuduj punkt kontrolny 8 Umożliwia budowę punktu kontrolnego na torach.
Build station.png Zbuduj stacje kolejowej 9 Otwiera menu budowy stacji gdzie możesz wybrać kierunek i rozmiar stacji kolejowej.
Place signal.png Budowa sygnałów kolejowych S Umożliwia budowę różnych typów sygnałów kolejowych na torach.
Build bridge.png Zbuduj most kolejowy B Umożliwia budowę mostu kolejowego
Build traintunnel.png Zbuduj tunel T Umożliwia budowę tunelu kolejowego
Toggle clear active.png Usuń R Możesz uaktywnić to narzędzie dopiero po wybraniu innego. Możesz przykładowo usunąć tory lub pojedynczy segment stacji kolejowej.
Convert rail.png Zmień typ torów C Zmienia wszystkie zaznaczone tory na aktualnie wybrany typ.
Personal tools