Template:Samenvoegenvan/Nl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Mergefrom.png

er is geen paginanaam aangegeven, bewerk dit of verwijder deze template

Gebruik

Voer in {{Samenvoegenvan/Nl|Paginanaam}}. Voorbeeld:

{{Template:Samenvoegenvan/Nl|Een pagina}}

Dit zal het artikel toevoegen aan Category:Articles to be merged.

Welke samenvoeg template zal ik gebruiken?

  • {{Samenvoegen/Nl}} – om ten minste twee artikelen samen te voegen op een nog niet aangeduide plaats
  • {{Samenvoegenin/Nl}} – om de inhoud van het aangegeven artikel in het specifieke artikel op te nemen.
  • {{Samenvoegenvan/Nl}} – het tegenovergestelde van {{Samenvoegenin/Nl}}; de inhoud van het specifieke artikel moet toegevoegd worden aan dit aangegeven artikel.
Personal tools