Tramvies/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, searchEls tramvies són una funcionalitat que permet construir vies per a tramvies, que poden ser construïdes sobre carreteres existents o pel terreny. Els gràfics per defecte de les infraestructures dels tramvies van ser creats per Pikkabird. Per a jugar amb tramvies necessites un fitxer NewGRF amb tramvies actiu. Com altres sistemes de transport, els tramvies requereixen la seua pròpia infraestructura, incloent-hi les cotxeres.

Un exemple d’una ruta de tramvia

Contents


Tipus de carreteres

Per a seleccionar el tipus de via per a construir, faça clic i mantinga pressionat el botó de construeix carreteres Road build button.png del menú principal.

Trie construcció de tramvies
  • Carreteres - Camions i autobusos circulen per les carreteres.
  • Tramvies - Els tramvies circulen per les seues vies.
  • Carreteres de doble ús - Permet circular a camions, autobusos i tramvies, per a això ha de construir la línia de tramvia per damunt d'una carretera.

Disponibilitat

Pel fet que els tramvies són encara una funcionalitat nova per a OpenTTD i TTDPatch, no hi ha molts fitxers NewGRF de tramvies totalment complets. Encara que sí que hi ha algunes versions prèvies o de prova que poden trobar-se a la llista de GRF o a GRF Crawler. Per favor, mire també en els TT-Forums per a trobar més fitxers NewGRF amb tramvies.

Per a construir un tramvia, primer assegure’s de que té algun vehicle del tramvia NewGRF instal·lat i activat:

  • Instal·lar: Use el botó "Contingut en línia" del menú principal; escriga com marca/anomena filtre: tram; marque els fitxers NewGRF que desitge i descarregue’ls.
Per a instal·lar fitxers NewGRF.
  • Activar: Use el botó "Extensions NewGRF" del menú inicial i apareixerà la finestra Paràmetres NewGRF amb el Arxius NewGRF actius, per a activar nous arxius trie'ls de la llista d'archius NewGRF inactius polse "Afegeix".
Polse Afegeix per afegir arxius a la llista d'arxius actius.

Sets de Tramvies


Característica disponible - Generic Tram Set

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Barra d'eines Construcció de Tramvies

Faça clic i mantinga pressionat el botó Construeix carreteres Road build button.png de la barra de menú, i seleccione Construcció de tramvies per a mostrar la barra d'eines Construcció de tramvies.

Barra d'eines Construcció de tramvies

Funcions dels botons (d’esquerra a dreta ):

Botó Acció Abrev. Descripció
Build tram.png Botons construeix vies per a tramvia 1, 2 Construeix una via de tramvia en la direcció triada; ha de fer clic i arrossegar.
Autotram.png Botó Autotramvia 3 Una eina molt eficaç de construir vies de tramvia en qualsevol direcció. Si s’utilitza amb la tecla Ctrl pressionada les elimina fàcilment.
Clear title.png Botó Enderroca 4 Borra la casella.
Build roaddepot.png Botó construeix cotxeres 5 Obri la finestra per a col·locar depòsits amb l’orientació adequada.
Build busstation.png Botó construeix estació de passatgers 6 Obri la finestra per a col·locar estacions de tramvia de passatgers amb l’orientació adequada.
Build truckstation.png Botó construeix estació de càrrega 7 Obri la finestra per a col·locar estacions de tramvia de càrrega amb l’orientació adequada.
Build roadbridge.png Construeix pont B Li permet construir ponts.
Build roadtunnel.png Construeix un túnel T Li permet construir túnels.
Toggle clear active.png Canvia construeix/treu R (CTRL) Seleccione una altra eina i després aquesta per a eliminar aqueix element. Pot canviar el seu estat pressionant Ctrl.

A més de la construcció vies, cotxeres i estacions en terreny pla també es pot construir en pendents.

Comprar tramvies

Construïsca unes cotxeres de tramvies i faça clic en elles. Per a adquirir un vehicle polse el botó Nous Vehicles. A continuació, seleccione un vehicle i compre'l. Apareixerà situat a les cotxeres i s’obrirà una finestra de control del vehicle. Done-li ordres o remodele'l, i faça clic en la barra inferior on posa "Parat" per a posar en marxa el Tramvia. Els tramvies només poden donar la volta a l’extrem final de la via.

Personal tools