Tutorial/Twee platforms/Nl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


1. Twee platforms   2. Twee sporen  


Nu dat je je eerste spoorlijn gebouwd hebt, kun je het uitbreiden met meer treinen en meer stationssporen.

In de vorige tutorial heb je een spoorweg gebouwd die lijkt op de foto hieronder.

Singletrain.png

Twee varianten van een station en een trein

We gebruiken dit voorbeeld, omdat beide stations gemakkelijk in een enkele foto passen. In het spel kan je veel langere sporen bouwen en stations op andere manieren neerzetten.

Toevoegen van andere treinen

Een nadeel van bovenstaande netwerk is dat het spoor en de stations niet erg efficiënt in gebruik wordt genomen. Je betaalt een grote som geld voor het onderhoud van het netwerk dat door slechts één trein gebruikt wordt!

De oplossing is simpel: voeg een andere trein toe. Op die manier kunt je continu kolen uit de mijn laden. Vervang het station naast de kolenmijn door een met twee sporen, en sluit het tweede spoor aan zoals hieronder weergegeven.

TwotrainsOnetrack.png

Het station aan de kolenmijn heeft nu twee perrons.

De seinen naast het station aan de kolenmijn zijn dubbelzijdig omdat treinen langs beide richtingen moeten kunnen passeren.

Volgende: Twee sporen gebruiken »

Personal tools