Vodič/Sr

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


1. Početak   2. Autobusi   3. Vozovi   4. Avioni   5. I na kraju...  
OpenTTD Vodiči
Detaljna uputstva

Dobrodošli u opšti vodič za igranje OpenTTD. Ovde će vam biti pokazano kako da krenete sa igranjem i kako da podesite svoju prvu autobusku i železničku rutu. Za ovo će vam biti potrebno oko 30 minuta. Ako zapnete, stavite vaš pokazivač na odgovarajući taster i posle dve sekunde prikazaće vam se obaveštenje koja je funkcija tog tastera. Na meniju sa desne strane izlistani su detaljni vodiči o posebnim aspektima igre, koje istražite ako želite da naučite više o nekoj specifičnoj funkciji.

Pokretanje igre

Main menu

Glavni meni OpenTTD

Po pokretanju OpenTTD, biće vam predstavljen glavni meni.


  • Kliknite na dugme Nova Partija. Otvoriće Vam se meni za stvaranje sveta, sa mnoštvom zaslepljujućih opcija. Za sad ih nećemo dirati.
World Generation dialog

Dialog Stvaranje sveta. Preko 4 slike na vrhu moguće je promeniti podneblje. U ovom vodiču nećemo menjati podešavanja.

  • Kliknite na veliko zeleno dugme Napravi. Igra če sada stvoriti novi svet u kome ćete igrati i sam igra će početi.

Unutar igre

Aftergamestart Sr.png

Na početku nove partije.

Ekran koji vidite je ono čime ćete se igrati u OpenTTD. U sredini obično ćete videti zeleni pejzaž, verovatno sa industriom, gradom i tu i tamo šumom. To je svet koji ćete ukrotiti koristeći dostupna sredstva: puteve, šine, dokove i aerodrome.

Na vrhu ekrana videćete meni. Zadržite pokazivač miša iznad tastera sekund-dva i pojaviće se obaveštenje koja je funkcija tog tastera. Ispod nekih tastera nalzi se meni. Tim menijima možete pristupiti držeći levi taster miša, pomerajući pokazivač miša naninže i otpustite pokazivač na opciji koju želite.


Sledeće: Uspostavljanje autobuskog saobraćaja »

Personal tools